Rezultatai

Rezultatų ir respondentų duomenų statistika prieinama iškart - kai tik pirmasis respondentas pabaigia apklausą. Todėl lengvai galima sekti apklausos būseną; matyti, kas dar nedalyvavo apklausoje ir persiųsti pakvietimą į apklausą.
ManoApklausa.lt teikia šią kiekvienos apklausos informaciją:
  • Apklausos klausimų rezultatų santrauka, įskaitant grafikus ir procentinį išskaičiavimą.
  • Respondento santrauka (kiekvieno dalyvio duomenys).
  • Visi respondento atsakymai (Excel formatu).
  • Tu gali publikuoti rezultatų santrauką kitiems, naudodamasis specialia nuoroda.

Apklausos "Vertinimo sistema" rezultatai
Rezultatai Respondentai Excel Siųsti rezultatus
 
Respondentas #1 1 2 3
LytisVyras
Amžius27
IP adresas87.110.84.204
1. Koks Jūsų turimas aukščiausias išsilavinimas?
Baigta pradinė mokykla
Baigta vidurinė mokykla
Baigta profesinė mokykla
Nebaigtas universitetas (1-2 metai)
Baigtas universitetas
2. Darbo patirtis
Jokios patirties
1-2 metai patirties
3-5 metai patirties
5-10 metų patirties
10 metų ir daugiau
3. Įvertinkite, ką labiausiai vertinate savo gyvenime (1 – svarbiausia; 8 – mažiausiai svarbu)
Vieta
Karjera 2
Šeima 1
Draugai 6
Meilė 3
Pinigai (finansinę gerovę) 4
Fizinis patrauklumas 7
Galia (statusas visuomenėje) 5
Religija 8
4. Pinigai (finansinę gerovę) mano gyvenime yra
Nesvarbus bar1bar2 Labai svarbus
8 / 10
5. Kituose žmonėse aš labiausiai vertinu:
Vieta
Atvirumą 1
Ištikimybę 4
Pasisekimą karjeroje 3
Loginius ir protinius sugebėjimus 2
Pinigus 5
Fizinį patrauklumą 6
6. Aš tikiu, kad
Aš darau įtaką beveik visiems dalykams ir įvykiams savo gyvenime
Yra aukštesnės jėgos, kurios veikia įvykių posūkius mano gyvenime ir nėra prasmės planuoti ar stengtis daryti kam nors įtaką
Yra aukštesnės jėgos, kurios veikia įvykių posūkius mano gyvenime, bet aš galiu juos pakeisti, jei noriu
7. Aš vertinu save ir kitus žmones dažniausiai taip:
Aš geras, bet kiti žmonės blogi
Aš blogas, bet kiti žmonės geri
Aš geras ir kiti žmonės geri
Aš blogas ir kiti žmonės taip pat blogi
8. Pažiūrėkite į paveikslėlį. Ką akys sako apie žmogų?
img/lt/user_q7/200018537_sm.jpg
Laimingo žmogaus akys
Liūdno žmogaus akys
Negaliu pasakyti
9. Man svarbiausia yra:
Klausyti širdies
Klausyti proto
10. Jūsų nuomone, kokios vertybės yra labiausiai vertinamos šiuolaikinėje visuomenėje?
Pinigai
11. Kuriame paveikslėlyje jaučiama stipresnė meilė?
img/lt/user_q8/200018537_sm.jpg
img/lt/user_q8/200018538_sm.jpg
12. Per artimiausius 3 metus aš norėčiau daugiau dėmesio skirti: (daug galimų variantų)
Karjerai
Išsilavinimui
Išvaizdai
Šeimyniniam gyvenimui
Meilei
Religijai