Rezultatai

Rezultatų ir respondentų duomenų statistika prieinama iškart - kai tik pirmasis respondentas pabaigia apklausą. Todėl lengvai galima sekti apklausos būseną; matyti, kas dar nedalyvavo apklausoje ir persiųsti pakvietimą į apklausą.
ManoApklausa.lt teikia šią kiekvienos apklausos informaciją:
 • Apklausos klausimų rezultatų santrauka, įskaitant grafikus ir procentinį išskaičiavimą.
 • Respondento santrauka (kiekvieno dalyvio duomenys).
 • Visi respondento atsakymai (Excel formatu).
 • Tu gali publikuoti rezultatų santrauką kitiems, naudodamasis specialia nuoroda.

 • Apklausos "Vertinimo sistema" rezultatai
  Rezultatai Respondentai Excel Siųsti rezultatus
   
  Respondentas #1 1 2 3
  LytisVyras
  Amžius27
  IP adresas87.110.84.204
  1. Koks Jūsų turimas aukščiausias išsilavinimas?
  Baigta pradinė mokykla
  Baigta vidurinė mokykla
  Baigta profesinė mokykla
  Nebaigtas universitetas (1-2 metai)
  Baigtas universitetas
  2. Darbo patirtis
  Jokios patirties
  1-2 metai patirties
  3-5 metai patirties
  5-10 metų patirties
  10 metų ir daugiau
  3. Įvertinkite, ką labiausiai vertinate savo gyvenime (1 – svarbiausia; 8 – mažiausiai svarbu)
  Vieta
  Karjera 2
  Šeima 1
  Draugai 6
  Meilė 3
  Pinigai (finansinę gerovę) 4
  Fizinis patrauklumas 7
  Galia (statusas visuomenėje) 5
  Religija 8
  4. Pinigai (finansinę gerovę) mano gyvenime yra
  Nesvarbus bar1bar2 Labai svarbus
  8 / 10
  5. Kituose žmonėse aš labiausiai vertinu:
  Vieta
  Atvirumą 1
  Ištikimybę 4
  Pasisekimą karjeroje 3
  Loginius ir protinius sugebėjimus 2
  Pinigus 5
  Fizinį patrauklumą 6
  6. Aš tikiu, kad
  Aš darau įtaką beveik visiems dalykams ir įvykiams savo gyvenime
  Yra aukštesnės jėgos, kurios veikia įvykių posūkius mano gyvenime ir nėra prasmės planuoti ar stengtis daryti kam nors įtaką
  Yra aukštesnės jėgos, kurios veikia įvykių posūkius mano gyvenime, bet aš galiu juos pakeisti, jei noriu
  7. Aš vertinu save ir kitus žmones dažniausiai taip:
  Aš geras, bet kiti žmonės blogi
  Aš blogas, bet kiti žmonės geri
  Aš geras ir kiti žmonės geri
  Aš blogas ir kiti žmonės taip pat blogi
  8. Pažiūrėkite į paveikslėlį. Ką akys sako apie žmogų?
  img/lt/user_q7/200018537_sm.jpg
  Laimingo žmogaus akys
  Liūdno žmogaus akys
  Negaliu pasakyti
  9. Man svarbiausia yra:
  Klausyti širdies
  Klausyti proto
  10. Jūsų nuomone, kokios vertybės yra labiausiai vertinamos šiuolaikinėje visuomenėje?
  Pinigai
  11. Kuriame paveikslėlyje jaučiama stipresnė meilė?
  img/lt/user_q8/200018537_sm.jpg
  img/lt/user_q8/200018538_sm.jpg
  12. Per artimiausius 3 metus aš norėčiau daugiau dėmesio skirti: (daug galimų variantų)
  Karjerai
  Išsilavinimui
  Išvaizdai
  Šeimyniniam gyvenimui
  Meilei
  Religijai