Darbuotojo įvertinimas

Mieli kolegos!
Ačiū, kad skiriate laiko užpildyti mūsų apklausą.

Pildydami apklausą, Jūs prisidedate prie mūsų darbuotojų įvertinimo proceso. Kiekvienas iš Jūsų vertins keletą kolegų, su kuriais dalinasi kasdieninėmis darbinėmis pareigomis.
Tad bus surinktos skirtingos nuomonės apie kiekvieną iš mūsų ir dėl to įvertinimo rezultatai bus tik objektyvesni. Šis įvertinimo procesas yra organizuojamas naudojantis taip vadinama 360 laipsnių darbuotojo įvertinimo technika.

Apklausos tikslai:
- Surinkti informaciją iš darbuotojų ir vadovų apie tai, kaip jie vertina savo kolegų ir tiesioginio vadovo darbo atlikimą.
- Skatinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp darbuotojų ir administracijos.
- Nustatyti sritis valdyme, skyriuose ar darbuose, kurias galima pagerinti.
Įvesk savo duomenis:
Vardas, pavardė
El. pašto adresas
Asmuo, kurį vertinante (Vardas, pavardė):
1. Bendravimo įgūdžiai
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 1 2 3 4 5
Gebėjimas pagrįsti savas idėjas ir apginti nuomonę     
Klausia, kad įsitikintų, jog visiškai supranta darbo reikalavimus ir tikslus     
Tvirtas ir įtikinantis diskutuojant su kitais     
Kalba aiškiai, laisvai ir pritraukiančia maniera     
Daro teigiamą ir profesionalų įspūdį     
Veiksmingai klausosi     
2. Klientai
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 1 2 3 4 5
Atsižvelgia į klientų požiūrį     
Teikia pagalbą ir paramą     
Susitelkia ties kliento poreikiais     
Iškelia kliento reikalavimus aukščiau asmeninio patogumo     
Palaiko patikimus ir draugiškus ryšius su klientais     
3. Inovatyvumas
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 1 2 3 4 5
Sėkmingai plėtoja ir taiko naujas prekes ir paslaugas     
Kūrybingas ieškant būdų, kaip viskas turi būti padaryta     
Siūlo organizacinius ar procedūrinius pakeitimus     
Ieško naujų sistemų ir jų pritaikymo įmonės viduje ir ne tik     
Kuria inovatyvias idėjas     
4. Lankstumas
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 1 2 3 4 5
Atviras naujoms idėjoms ir nori išmokti kažką naujo     
Priima pokyčius su entuziazmu     
Laikosi teigiamo požiūrio kintant aplinkai     
Nori suprasti įmonės reorganizavimo priežastis ir tikslus     
5. Verslo plėtojimas
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 1 2 3 4 5
Supranta ir dirba įmonės tikslams     
Ieško galimybių plėsti verslą     
Supranta dabartinę verslo padėtį     
Supranta dabartinę verslo ir ekonominę padėtį pramonėje     
Daro adekvačius verslo sprendimus     
Mato problemas globaliai     
6. Lojalumas įmonei
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 1 2 3 4 5
Yra lojalus ir pasišventęs įmonės sėkmei     
Laikosi egzistuojančios politikos ir procedūrų     
Supranta kiekvieno skyriaus organizacinius darbus ir funkcijas     
Yra susipažinęs su įmonės istorija ir ateities vizija     
7. Įmonės tikslai
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 1 2 3 4 5
Padeda siekti strateginių tikslų     
Supranta įmonės viziją ir misiją     
Gali suformuluoti nuosavo darbo tikslus     
Gali suformuluoti savo vaidmenį įmonės organizacinėje struktūroje     
8. Lyderio savybės
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 1 2 3 4 5
Vertina gerai atliktą darbą ir tai viešai pripažįsta     
Gali daryti įtaką ir įtikinti kitus     
Turi aiškią ateities viziją     
Naudingas sprendžiant darbuotojų konfliktus     
Yra tarsi mokytojas kitiems     
Gali sujungti skyrius ir grupes siekiant įmonės tikslų     
Motyvuoja ir įkvepia asmeniniu pavyzdžiu     
Nujaučia ir supranta pavaldžiųjų stiprybes ir silpnybes ir atsižvelgia į tai skirstydamas pareigas     
Sukuria teigiamą darbo aplinką     
9. Komandinis darbas
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 1 2 3 4 5
Dalijasi žiniomis ir komandiniais ištekliais su bendradarbiais     
Inicijuoja ir organizuoja komandinį darbą, komandos susitikimus     
Naudingas skirtingus asmenis suburiant dirbti bendram tikslui     
Galėjimas aiškiai ir suprantamai formuluoti tikslus     
Yra atidus kitų poreikiams ir galimybėms     
Atsižvelgia į bendradarbių nuomonę     
Skatina kooperaciją ir įtraukia kitus į komandinį darbą     
Gera nuojauta ir galėjimas suprasti skirtingas situacijas ir vaidmenis komandoje     
10. Planavimas
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 1 2 3 4 5
Organizuoja ir planuoja renginius, veiksmus ir išteklius     
Gerai planuoja struktūrizuotus ir organizuotus susitikimus     
Išplėtoja verslo planus ir projektų pasiūlymus     
Identifikuoja potencialias problemas ir formuoja atitinkamus sprendimus     
Naudingas valdant projektus - nuo planavimo iki pritaikymo     
11. Analitiniai įgūdžiai
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 1 2 3 4 5
Gali analizuoti duomenis ir formuoti naudingą pristatymų ataskaitą     
Saugo sprendimus dėl surinktos informacijos ir duomenų     
Turi žinių ir sugebėjimų atlikti darbą kompetentingai     
Analizuoja ir daro atitinkamas išvadas iš bendradarbių pristatymo     
12. Grįžtamasis ryšys
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 1 2 3 4 5
Pripažįsta klydęs     
Gali pasiūlyti konstruktyvią kritiką kitiems     
Naudojasi informacija, gauta iš kitų, kad įvertintų savo darbą     
13. Problemos sprendimas
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 1 2 3 4 5
Sprendžia problemas iškart, vietoj to, kad nukreiptų simptomus     
Kad išspręstų problemą, išklauso visų ginčo šalių     
Niekada nepradeda ginčo     
Gali išlikti ramus probleminėje situacijoje, neprarasdamas gebėjimo aiškiai mąstyti ir susikoncentruoti į tikslą     
Nevengia konfliktinių situacijų     
14. Atlikimas
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 1 2 3 4 5
Turi aukštus kokybės standartus savo darbe     
Turi aukštus kokybės standartus kitų darbui     
Energingas ir besididžiuojantis savo darbu ir pasiekimais     
Siekia tobulėti     
Užtikrina, kad atitinka darbo reikalavimus ar viršija juos     
15. Orientavimasis į tikslus
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 1 2 3 4 5
Gali susidėlioti skirtingus tikslus pagal prioritetus     
Nesustoja susidūręs su kliūtimis     
Žino, kaip viską padaryti     
Gali ne tik planuoti, bet ir vykdyti     
Imasi korekcinių veiksmų, kai reikia     
Visada atlieka ką pažadėjęs     
16. Atsakomybės jausmas
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 1 2 3 4 5
Prisiima atsakomybę dėl savo sprendimų     
Pristato darbus laiku     
Patikimas atlikti paskirtas užduotis     
17. Santykiai su bendradarbiais
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 1 2 3 4 5
Gerbia kitus darbuotojus     
Domisi kitų darbuotojų darbu ir pasiekimais     
Nesisavina kitų bendradarbių pasiekimų ir gerų idėjų     
Parodo dėkingumą dėl darbo ir įgūdžių bendradarbiams     
18. Apibūdinkite didžiausias savo kolegos stiprybes.
19. Apibūdinkite savo kolegos svarbiausius aspektus, kurie galėtų būti pagerinti.
20. Papildomi komentarai, jei yra.