Darbuotojo įvertinimas

Mieli kolegos!
Ačiū, kad skiriate laiko užpildyti mūsų apklausą.

Pildydami apklausą, Jūs prisidedate prie mūsų darbuotojų įvertinimo proceso. Kiekvienas iš Jūsų vertins keletą kolegų, su kuriais dalinasi kasdieninėmis darbinėmis pareigomis.
Tad bus surinktos skirtingos nuomonės apie kiekvieną iš mūsų ir dėl to įvertinimo rezultatai bus tik objektyvesni. Šis įvertinimo procesas yra organizuojamas naudojantis taip vadinama 360 laipsnių darbuotojo įvertinimo technika.

Apklausos tikslai:
- Surinkti informaciją iš darbuotojų ir vadovų apie tai, kaip jie vertina savo kolegų ir tiesioginio vadovo darbo atlikimą.
- Skatinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp darbuotojų ir administracijos.
- Nustatyti sritis valdyme, skyriuose ar darbuose, kurias galima pagerinti.
Įvesk savo duomenis:
Vardas, pavardė
El. pašto adresas
Asmuo, kurį vertinante (Vardas, pavardė):
1. Bendravimo įgūdžiai
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 
1
2
3
4
5
Gebėjimas pagrįsti savas idėjas ir apginti nuomonę
     
Klausia, kad įsitikintų, jog visiškai supranta darbo reikalavimus ir tikslus
     
Tvirtas ir įtikinantis diskutuojant su kitais
     
Kalba aiškiai, laisvai ir pritraukiančia maniera
     
Daro teigiamą ir profesionalų įspūdį
     
Veiksmingai klausosi
     
2. Klientai
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 
1
2
3
4
5
Atsižvelgia į klientų požiūrį
     
Teikia pagalbą ir paramą
     
Susitelkia ties kliento poreikiais
     
Iškelia kliento reikalavimus aukščiau asmeninio patogumo
     
Palaiko patikimus ir draugiškus ryšius su klientais
     
3. Inovatyvumas
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 
1
2
3
4
5
Sėkmingai plėtoja ir taiko naujas prekes ir paslaugas
     
Kūrybingas ieškant būdų, kaip viskas turi būti padaryta
     
Siūlo organizacinius ar procedūrinius pakeitimus
     
Ieško naujų sistemų ir jų pritaikymo įmonės viduje ir ne tik
     
Kuria inovatyvias idėjas
     
4. Lankstumas
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 
1
2
3
4
5
Atviras naujoms idėjoms ir nori išmokti kažką naujo
     
Priima pokyčius su entuziazmu
     
Laikosi teigiamo požiūrio kintant aplinkai
     
Nori suprasti įmonės reorganizavimo priežastis ir tikslus
     
5. Verslo plėtojimas
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 
1
2
3
4
5
Supranta ir dirba įmonės tikslams
     
Ieško galimybių plėsti verslą
     
Supranta dabartinę verslo padėtį
     
Supranta dabartinę verslo ir ekonominę padėtį pramonėje
     
Daro adekvačius verslo sprendimus
     
Mato problemas globaliai
     
6. Lojalumas įmonei
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 
1
2
3
4
5
Yra lojalus ir pasišventęs įmonės sėkmei
     
Laikosi egzistuojančios politikos ir procedūrų
     
Supranta kiekvieno skyriaus organizacinius darbus ir funkcijas
     
Yra susipažinęs su įmonės istorija ir ateities vizija
     
7. Įmonės tikslai
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 
1
2
3
4
5
Padeda siekti strateginių tikslų
     
Supranta įmonės viziją ir misiją
     
Gali suformuluoti nuosavo darbo tikslus
     
Gali suformuluoti savo vaidmenį įmonės organizacinėje struktūroje
     
8. Lyderio savybės
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 
1
2
3
4
5
Vertina gerai atliktą darbą ir tai viešai pripažįsta
     
Gali daryti įtaką ir įtikinti kitus
     
Turi aiškią ateities viziją
     
Naudingas sprendžiant darbuotojų konfliktus
     
Yra tarsi mokytojas kitiems
     
Gali sujungti skyrius ir grupes siekiant įmonės tikslų
     
Motyvuoja ir įkvepia asmeniniu pavyzdžiu
     
Nujaučia ir supranta pavaldžiųjų stiprybes ir silpnybes ir atsižvelgia į tai skirstydamas pareigas
     
Sukuria teigiamą darbo aplinką
     
9. Komandinis darbas
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 
1
2
3
4
5
Dalijasi žiniomis ir komandiniais ištekliais su bendradarbiais
     
Inicijuoja ir organizuoja komandinį darbą, komandos susitikimus
     
Naudingas skirtingus asmenis suburiant dirbti bendram tikslui
     
Galėjimas aiškiai ir suprantamai formuluoti tikslus
     
Yra atidus kitų poreikiams ir galimybėms
     
Atsižvelgia į bendradarbių nuomonę
     
Skatina kooperaciją ir įtraukia kitus į komandinį darbą
     
Gera nuojauta ir galėjimas suprasti skirtingas situacijas ir vaidmenis komandoje
     
10. Planavimas
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 
1
2
3
4
5
Organizuoja ir planuoja renginius, veiksmus ir išteklius
     
Gerai planuoja struktūrizuotus ir organizuotus susitikimus
     
Išplėtoja verslo planus ir projektų pasiūlymus
     
Identifikuoja potencialias problemas ir formuoja atitinkamus sprendimus
     
Naudingas valdant projektus - nuo planavimo iki pritaikymo
     
11. Analitiniai įgūdžiai
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 
1
2
3
4
5
Gali analizuoti duomenis ir formuoti naudingą pristatymų ataskaitą
     
Saugo sprendimus dėl surinktos informacijos ir duomenų
     
Turi žinių ir sugebėjimų atlikti darbą kompetentingai
     
Analizuoja ir daro atitinkamas išvadas iš bendradarbių pristatymo
     
12. Grįžtamasis ryšys
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 
1
2
3
4
5
Pripažįsta klydęs
     
Gali pasiūlyti konstruktyvią kritiką kitiems
     
Naudojasi informacija, gauta iš kitų, kad įvertintų savo darbą
     
13. Problemos sprendimas
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 
1
2
3
4
5
Sprendžia problemas iškart, vietoj to, kad nukreiptų simptomus
     
Kad išspręstų problemą, išklauso visų ginčo šalių
     
Niekada nepradeda ginčo
     
Gali išlikti ramus probleminėje situacijoje, neprarasdamas gebėjimo aiškiai mąstyti ir susikoncentruoti į tikslą
     
Nevengia konfliktinių situacijų
     
14. Atlikimas
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 
1
2
3
4
5
Turi aukštus kokybės standartus savo darbe
     
Turi aukštus kokybės standartus kitų darbui
     
Energingas ir besididžiuojantis savo darbu ir pasiekimais
     
Siekia tobulėti
     
Užtikrina, kad atitinka darbo reikalavimus ar viršija juos
     
15. Orientavimasis į tikslus
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 
1
2
3
4
5
Gali susidėlioti skirtingus tikslus pagal prioritetus
     
Nesustoja susidūręs su kliūtimis
     
Žino, kaip viską padaryti
     
Gali ne tik planuoti, bet ir vykdyti
     
Imasi korekcinių veiksmų, kai reikia
     
Visada atlieka ką pažadėjęs
     
16. Atsakomybės jausmas
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 
1
2
3
4
5
Prisiima atsakomybę dėl savo sprendimų
     
Pristato darbus laiku
     
Patikimas atlikti paskirtas užduotis
     
17. Santykiai su bendradarbiais
(Prašome įvertinti kolegos įgūdžius. Mažiausias įvertinimas - 1 - labai silpnai. Aukščiausias įvertinimas – 5 - puikiai)
 
1
2
3
4
5
Gerbia kitus darbuotojus
     
Domisi kitų darbuotojų darbu ir pasiekimais
     
Nesisavina kitų bendradarbių pasiekimų ir gerų idėjų
     
Parodo dėkingumą dėl darbo ir įgūdžių bendradarbiams
     
18. Apibūdinkite didžiausias savo kolegos stiprybes.
19. Apibūdinkite savo kolegos svarbiausius aspektus, kurie galėtų būti pagerinti.
20. Papildomi komentarai, jei yra.