Darbuotojo apklausa

Laba diena!
Mums labai svarbu sužinoti apie darbinę atmosferą mūsų įmonėje.
Šis klausimynas padės mums įvertinti Jūsų požiūrį į darbą ir paruošti keletą pasiūlymų tiesioginiam vadovui, siekiant pagerinti darbo sąlygas pagal Jūsų poreikius.
Šis klausimynas anoniminis.
Atsakyti apklausos klausimus užtruks maždaug 10 minučių.
Įvesk savo duomenis:
Lytis
Amžius
1. Prašome pasirinkite labiausiai tinkamą atsakymą į pateiktus klausimus:
 Taip Ne Nežinau
Ar Jūs patenkintas savo darbo krūviu?   
Ar norėtumėte prisiimti papildomų pareigų savo darbe?   
Ar manote, kad Jūsų darbo krūvis yra per didelis ir turėtų būti sumažintas?   
Ar Jus tenkina darbo valandos ir grafikas?   
Ar turite priėjimą prie visos būtinos informacijos, norėdamas sėkmingai darbuotis?   
2. Ar Jūsų skyriuje yra pakankamas darbuotojų skaičius tenkančiam darbo krūviui?
Taip
Ne
3. Jūsų pasiūlymai darbo procesų pagerinimui Jūsų skyriuje ar visoje įmonėje:
4. Prašome pasirinkite labiausiai tinkamą atsakymą kiekvienam iš pateiktų klausimų:
 Taip Labiau Taip Labiau Ne Ne
Ar Jūs aiškiai suprantate savo darbines pareigas?    
Ar Jūsų darbinės pareigos atitinka Jūsų žinių ir gebėjimų lygį?    
Ar Jūsų dabartinio darbo pareigos atitinka Jūsų viziją apie tai, ką norėtumėte daryti tolimesnėje karjeroje?    
Ar Jūs patenkintas savo dabartinio darbo specifika?    
5. Kurie iš šių faktorių sukelia stresą Jūsų darbe? (keli galimi atsakymai)
Darbo krūvis
Klientai
Jūsų tiesioginis vadovas
Įmonės valdymas
Kolegos
Užduočių atlikimo terminai
Kai kurių užduočių neaiškūs reikalavimai
Darbe man nėra streso
Kita
6. Kuriai iš šių privilegijų teikiate pirmenybę? (keli galimi atsakymai)
Didesnė alga
Paaukštinimas
Piniginiai priedai
Papildomos atostogų dienos
Tiesioginio viršininko įvertinimas
Viešas įvertinimas
Keitimasis patirtimi užsienyje
Įmonės automobilis
7. Prašome pasirinkite tinkamiausią atsakymą kiekvienam iš pateiktų klausimų:
 Taip Labiau Taip Labiau Ne Ne
Ar Jūs patenkintas savo dabartine alga? (alga, priedai, mokėjimo terminai ir t.t.)    
Ar manote, kad algos struktūra yra teisinga ir adekvati Jūsų įmonėje?    
Ar Jūsų dabartinė alga atitinka Jūsų žinių ir įgūdžių lygį?    
8. Prašome pasirinkite labiausiai tinkamą atsakymą kiekvienam iš pateiktų klausimų:
 Taip Ne Nežinau
Ar Jūsų tiesioginis vadovas atsižvelgia į Jūsų pasiūlymus dėl darbo pagerinimo?   
Ar tiesioginis Jūsų vadovas yra pakankamai kompetentingas savo pareigoms?   
Ar gaunate visą būtiną profesinę pagalbą iš savo tiesioginio vadovo?   
Ar administracija skatina ir remia darbuotojų iniciatyvą?   
9. Ar Jums reikalingas papildomas profesinis mokymas?
Taip
Ne
Nežinau
10. Kaip įmonė suteikia visą vidinį ir išorinį mokymą, reikalingą Jūsų darbui?
 1234567 
Labai blogai       Labai gerai
11. Ar Jūs dalyvavote išoriniuose mokymuose, dirbdami šioje įmonėje?
Taip
Ne
12. Jūsų komentarai ir pasiūlymai: