Renginio / mokymosi įvertinimas

Dėkui, kad aktyviai dalyvaujate mūsų renginyje. Norėdami sužinoti Jūsų nuomonę apie renginį, mes prašome užpildyti šią apklausą. Šios apklausos rezultatai bus panaudoti ateityje organizuojant renginius, kurie atitiks Jūsų poreikius ir norus.
Įvesk savo duomenis:
Lytis
Amžius
1. Kuriose renginio dalyse dalyvavote? (keli galimi atsakymai)
Mokymuose
Produktų parodoje
Neoficialiojoje dalyje ir vakarienėje
2. Ko Jūs siekėte ir tikėjotės prieš atvykdami į renginį?
3. Kaip renginys padėjo įgyvendinti Jūsų siekius ir lūkesčius?
Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Silpnai
4. Apskritai renginys buvo
 1234567 
Nesėkmingas       Labai sėkmingas
5. Prašau įvertinkite mokymosi kursą
 Labai gerai Gerai Vidutiniškai Silpnai
Vedėjo darbas    
Vedėjo žinios    
Paruoštas pristatymas    
Dalomoji medžiaga    
6. Prašau įvertinkite pateiktų aspektų reikšmę renginiams (keli galimi atsakymai)
Pristatymų turinys ir informacijos kokybė
Galimybė įgyti naujų praktinių įgūdžių
Galimybė užmegzti naujus kontaktus
Išmanantys temą ir patyrę vedėjai
Galimybė gerai praleisti laiką su kolegomis
7. Kaip renginys padėjo tobulėti:
 Labai gerai Gerai Vidutiniškai Silpnai
Naujos žinios    
Praktiniai įgūdžiai    
Užmegzti nauji kontaktai    
8. Kokias temas ar vedėjus norėtumėte išgirsti kituose renginiuose?
9. Kurioje patalpoje Jūs norėtumėte mokytis?
img/lt/user_q8/200179194.jpg
img/lt/user_q8/200179195.jpg
img/lt/user_q8/200179196.jpg
10. Kuri(-os) diena(-os) tinkamiausia(-os) Jums dalyvauti renginiuose? (keli galimi atsakymai)
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Savaitgalis
Nesvarbu
11. Kiti susiję komentarai ir pasiūlymai