Renginio / mokymosi įvertinimas

Dėkui, kad aktyviai dalyvaujate mūsų renginyje. Norėdami sužinoti Jūsų nuomonę apie renginį, mes prašome užpildyti šią apklausą. Šios apklausos rezultatai bus panaudoti ateityje organizuojant renginius, kurie atitiks Jūsų poreikius ir norus.
Įvesk savo duomenis:
Lytis
Amžius
1. Nuo kada norėtum pradėti dirbti/atlikti praktiką?
2. Kuriose renginio dalyse dalyvavote? (keli galimi atsakymai)
3. Ko Jūs siekėte ir tikėjotės prieš atvykdami į renginį?
4. Kaip renginys padėjo įgyvendinti Jūsų siekius ir lūkesčius?
5. Apskritai renginys buvo
 1234567 
Nesėkmingas       Labai sėkmingas
6. Prašau įvertinkite mokymosi kursą
 
Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Silpnai
Vedėjo darbas
    
Vedėjo žinios
    
Paruoštas pristatymas
    
Dalomoji medžiaga
    
7. Prašau įvertinkite pateiktų aspektų reikšmę renginiams (keli galimi atsakymai)
8. Kaip renginys padėjo tobulėti:
 
Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Silpnai
Naujos žinios
    
Praktiniai įgūdžiai
    
Užmegzti nauji kontaktai
    
9. Kokias temas ar vedėjus norėtumėte išgirsti kituose renginiuose?
10. Kurioje patalpoje Jūs norėtumėte mokytis?
11. Kuri(-os) diena(-os) tinkamiausia(-os) Jums dalyvauti renginiuose? (keli galimi atsakymai)
12. Kiti susiję komentarai ir pasiūlymai