Demografiniai klausimai

Įvesk savo duomenis:
Lytis
Amžius
Gyvenamoji vieta
1. Jūsų aukščiausias turimas išsilavinimo lygis:
2. Kiek asmenų, įskaitant Jus, gyvena Jūsų namuose?
3. Kokio amžiaus vaikai gyvena Jūsų namų ūkyje? (keli galimi atsakymai)
4. Prašome nurodykite, kokia kalba paprastai kalbate namuose?
5. Kokios buvo Jūsų šeimos grynosios pajamos (į rankas) vienam asmeniui per pastarąjį mėnesį? Prašome įskaičiuoti visus pajamų šaltinius: atlyginimus, pašalpas, pensijas ir t.t.
6. Koks vidutiniškai yra Jūsų šeimos mėnesinis biudžetas, skirtas tik maisto prekėms?
7. Ar Jūs arba Jūsų šeima turi automobilį?
8. Kaip Jūs dažniausiai kur nors vykstate? (keli galimi atsakymai)
Kita:
9. Koks Jūsų dabartinis užsiėmimas?
10. Jūsų pagrindinis užsiėmimas:
11. Kiek Jūs esate atsakingas (-a) už pirkinius namams?
12. Aš Jūs paprastai mėgstate išbandyti naujus dalykus (prekes, vietas, tendencijas ir t.t.)?
13. Koks yra Jūsų gyvenimo būdas, atsižvelgiant į draugiškumą aplinkai?
 
1 – Niekada
2
3
4
5 – Visada
Valgau bio/ekologišką maistą
     
Rūšiuoju atliekas ir šiukšles (plastikas, stiklas, popierius ir kt.)
     
Išeidamas (-a) iš kambario išjungiu šviesas
     
Renkuosi prekes iš tų prekės ženklų, kurie yra draugiški aplinkai (naudoja alternatyvius energijos šaltinius, mažina plastikos atliekų kiekį ir t.t.)
     
Nešuosi savo maišus į parduotuves/ prekybos centrus
     
Stengiuosi pirkti mažiau prekių plastikinėse ar PET pakuotėse
     
Aš aukoju (savo pinigus, laiką, daiktus) organizacijoms, kurios rūpinasi aplinka
     
14. Kuriuose iš šių socialinių tinklų Jūs nuolat lankotės (bent kartą per savaitę)? (keli galimi atsakymai)
Kita:
15. Ką Jūs paprastai veikiate laisvalaikiu? (keli galimi atsakymai)
Kita:
16. Kokie dalykai, susiję su Jumis ar su pasauline situacija, Jums asmeniškai labiausiai rūpi? (keli galimi atsakymai)