Apklausos "Lietuvos architektų rūmų narių apklausa" rezultatai
Respondentų statistika:
Viso respondentų:
189
Rezultatų santrauka
1. Ar esate Lietuvos architektų rūmų narys(-ė)?
Taip 189 bar1bar2  100%
Ne (šiuo atveju, prašytume apklausos netęsti) 0 bar1bar2  0%
Viso atsakymų 189  
2. Ar dalyvaujate Rūmų organų (tarybų, komisijų, darbo grupių) veikloje?
Taip 36 bar1bar2  19%
Ne 153 bar1bar2  81%
Viso atsakymų 189  
3. Ar norėtumėte dalyvauti Rūmų organų (tarybų, komisijų, darbo grupių) veikloje?
Taip 80 bar1bar2  42.3%
Ne 109 bar1bar2  57.7%
Viso atsakymų 189  
4. Kaip Jūs bendrai vertinate Rūmų veiklą 2017 metais?
Rūmų veiklą 2017 m. vertinu:
Labai gerai 16 bar1bar2  8.5%
Gerai 75 bar1bar2  39.7%
Patenkinamai 43 bar1bar2  22.8%
Blogai 27 bar1bar2  14.3%
Labai blogai 11 bar1bar2  5.8%
Negaliu pasakyti 17 bar1bar2  9%

5. Kaip Jūs vertinate Rūmų organų veiklą 2017 metais?
Rūmų tarybos:
Labai gerai 16 bar1bar2  8.5%
Gerai 62 bar1bar2  32.8%
Patenkinamai 35 bar1bar2  18.5%
Blogai 14 bar1bar2  7.4%
Labai blogai 7 bar1bar2  3.7%
Negaliu pasakyti 55 bar1bar2  29.1%

Rūmų pirmininkės:
Labai gerai 60 bar1bar2  31.7%
Gerai 53 bar1bar2  28%
Patenkinamai 23 bar1bar2  12.2%
Blogai 14 bar1bar2  7.4%
Labai blogai 8 bar1bar2  4.2%
Negaliu pasakyti 31 bar1bar2  16.4%

Atestavimo komisijos:
Labai gerai 21 bar1bar2  11.1%
Gerai 64 bar1bar2  33.9%
Patenkinamai 21 bar1bar2  11.1%
Blogai 13 bar1bar2  6.9%
Labai blogai 5 bar1bar2  2.6%
Negaliu pasakyti 65 bar1bar2  34.4%

Profesinės etikos tarybos:
Labai gerai 28 bar1bar2  14.8%
Gerai 68 bar1bar2  36%
Patenkinamai 23 bar1bar2  12.2%
Blogai 13 bar1bar2  6.9%
Labai blogai 7 bar1bar2  3.7%
Negaliu pasakyti 50 bar1bar2  26.5%

Ekspertų komisijų:
Labai gerai 13 bar1bar2  6.9%
Gerai 55 bar1bar2  29.1%
Patenkinamai 21 bar1bar2  11.1%
Blogai 11 bar1bar2  5.8%
Labai blogai 7 bar1bar2  3.7%
Negaliu pasakyti 82 bar1bar2  43.4%

Revizijos komisijos:
Labai gerai 10 bar1bar2  5.3%
Gerai 40 bar1bar2  21.2%
Patenkinamai 16 bar1bar2  8.5%
Blogai 8 bar1bar2  4.2%
Labai blogai 5 bar1bar2  2.6%
Negaliu pasakyti 110 bar1bar2  58.2%

Darbo grupių:
Labai gerai 8 bar1bar2  4.2%
Gerai 33 bar1bar2  17.5%
Patenkinamai 28 bar1bar2  14.8%
Blogai 16 bar1bar2  8.5%
Labai blogai 5 bar1bar2  2.6%
Negaliu pasakyti 99 bar1bar2  52.4%

6. Kaip Jūs vertinate Rūmų administracijos darbuotojų veiklą 2017 metais?
Rūmų administracijos veiklą vertinu:
Labai gerai 31 bar1bar2  16.4%
Gerai 71 bar1bar2  37.6%
Patenkinamai 42 bar1bar2  22.2%
Blogai 16 bar1bar2  8.5%
Labai blogai 9 bar1bar2  4.8%
Negaliu pasakyti 20 bar1bar2  10.6%

7. Kokius pagrindinius teigiamus 2017 m. Rūmų veiklos bruožus Jūs įvardintumėte? (pasirenkamas klausimas)
1) kad tokie yra
2) Nežinau
3) Kryptingai tvarkyta LAR įstatyminė bazė.
4) Dirbo. Tiesa, ne visi Rūmai ir ne visi Rūmų organai. Labiausiai nuvylė architektūrinių darbo grupių "veikla". Bet ta nesėkmė buvo užprogramuota nuo pat pradžios, pasirinkus tokią populistiškai-demokratišką jų darbo formą.
5) Bandymą organizuoti architekto veiklos, net nežinau, kaip pavadinti, reglamentavimą.
6) Informatyvumas
7) pranesimai apie renginius
8) Atstovavimas architektams
9) Organizuoja seminarus, nagrinėja etikos pažeidimus, plėtoja projektuotojo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo temą.
10) Pastangas atstovauti, ginti ir burti architektus.
11) -
12) Informatyvumas
13) informacijos teikimą
14) Organizuotumas
15) Nėra
16) Plėtra.

Bendradarbiavimas su institucijomis.

PET veikla.
17) startas
18) Iniciatyvos, susitikimai su politikais, matomumas viešojoje erdvėje, pasiekimai dėl viešųjų pirkimų, architektų etikos klausimų sprendimai.

Architektų bendruomenės motyvavimas.
19) Stagnacija pajudėjo į priekį.
20) Aiškūs tikslai ir jų siekimas, nešališkumas, profesinės etikos palaikymas
21) nužčiuopiau, negalėčiau įvardinti
22) Pradėta darbo grupių, etikos komisijos veikla.
23) Tai, kad visi narai yra informuojami, kviečiami dalyvauti, organizuojami seminarai it t.t.
24) Mokesčio suderinimas, draudimo sprendimas, etikos klausimai
25) Nuoseklus siekis įtvirtinti LAR ir Architektūros įstatymų nuostatas, sukurti efektyvią LAR darbo sistemą.
26) šiuo metu nematau.
27) Etikos komisijos veikla. Realus tarpininkavimas tarp architekto ir įstatyminės bazės. Profesinės veiklos draudimo organizavimas. Naudingi profesinės kvalifikacijos kėlimo seminarai .
28) Informacijos sklaida,

Organizuotumas
29) neturiu, ko pridurti, nes tokių bruožų nėra.
30) -
31) Architekto profesijos darbo rinkoje stiprinimas.
32) Labai gerai dirba ir komunikuoja Pirmininė ir visa komanda
33) Iš esmes pradėti spręsti architekto etikos klausimai, tikiuosi tai pradės duoti ir vaisius.
34) Konsultacijas telefonu ir raštu, žmogiškumą!
35) nematau skirtumo iki rūmu atsiradimo ir po
36) RAT-ų veiklos pradžią,bendrą organizacinį darbą,Etikos komisijos sprendimus, dalyvavimą aktualioje įstatymdavystėje.
37) Iniciatyvumas, architektams rūpimų klausimų sprendimas, informacijos internetiniame puslapyje gausa ir išsamumas.
38) Kas mėnesį pateikiama ataskaita.
39) Deja, nėra jokio aiškumo kur ir kam, apart prikurtų etatų ir administravimo panaudojamos privalomo nario mokesčio lėšos. Kaip narys nematau jokio proveržio, tk daugiau suvaržymų ir piešpriešos cecho viduje.
40) Nevertinu nes nėra ką vetinti
41) nėra
42) Skelbiama daugiau informacijos internete apie Rūmų veiklą, užklausus el. paštu gaunu atsakymus.
43) -
44) Vienintelė rūmų veikla, kuri tiesiogiai "veikia" rūmų narius - kursų organizavimas (brangiai apmokamų). Dar atestavimas. Bet ir iki rūmų tai buvo.

Struktūrų formavimas - tai veikla siekiant sukurti sau darbo vietas, kol kas kitos veiklos nejaučiu. O gal jos ir nereikia?

Gal dar Architektūros įstatymas - atrodo rūmai (D.Bakšienė) tikrai daug dirbo prie šio įstatymo gimimo.
45) pokyčiai administravime, struktūroje ir kt.
46) Daugiau viešumo. Daugiau informacijos sklaidos ne tik profesinei bendruomenėje, bet ir visuomenėje. Kvalifikacijos kėlimas. Atstovavimas AM ir teismuose.
47) Dalyvavimą įstatymų ir kt. teisės aktų-dokumentų rengime
48) Daugiau informacijos pateikiama
49) Laiku ir operatyviai platinama informacija...
50) Matomumas viešojoje erdvėje, atstovavimas
51) Rūmų sureikšminimas
52) Veiklos plėtra
53) nematau nieko gero, nes tai prievartinė organizacija, aš prašymo primti į ją nerašiau, vistiek turiu mokėti už visas pirmininkes ir tarybas
54) -
55) -
56) LAR narių konsolidavimas. Kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimas. Architektams (asocijuotiems LAR nariams ir ne tik...) profesinių aktualijų sklaida. Siūlymai aktualiems teisės aktams tobulinti ir pan.
57) puikus administracijos darbas, net nesistengiant zinau visus rumu organizuojamus renginius
58) Kol kas teigiamų bruožų neįžvelgiu.
59) Dalyvavimas rengiant teisės aktus, konsultacijos
60) Nario mokesčio rinkimas nepriklausomai nuo darbo rezultatu.
61) Viešumas
62) nežinau
63) Informavimas apie numatomus renginius, kvalifikacijos kėlimo kursus.
64) Colemont Draudimas.

Aktyvus naujienų pranešimas i el. paštą apie kursus.

Autoriu etikos kontrole
65) nerasta
66) didesnės vidinės tvarkos atsiradimas
67) FORMUOJASI AIŠKESNĖ VEIKLOS KRYPTIS
68) Didesnis viešumas. Aiškesni rūmų darbo tikslai
69) Daugiau išraiškos išorinėje erdvėje
70) Bandymą valdyti situaciją veiklos srityje.
71) Mobilumas ir bendravimas su nariais.
72) Veiklumas
73) nėra
74) Kad yra rūmai, kad struktūra sudėliota taip, kad turėtų atsirasti teigiami rezultatai
75) Į rūmų veiklą įtraukė didesnę profesinę veiklą vykdančių architektų dalį
76) Pradėtą vykdyti realią veiklą. Informacijos sklaidą.
77) Pati institucija įkurta atstovauti architektus, tas yra gerai.
78) profesionalumą, kompetenciją
79) Atsakomybę, bendravimą, paslaugumą, teikiamą informaciją,
80) Negaliu pasakyti.
81) PASTANGOS VEIKTI
82) Viešo intereso ginimas
83) Yra tokia organizacija
84) Operatyvus naujos informacijos pateikimas.

Trūkumas, kad neviešinami PV / architektai atimtų atetstatai kur yra nuskambėją spaudoja ir TV jų neteisėtos projektų statybos ir t.t.
85) Reagavimas į užduotus klausimus
86) Nematau jokios pagalbos architektams ir rūmų nariams. Ar jūs atstovaujat ir ginat juos?
87) Matomi pasikeitimai tinkama kryptimi.
88) Veiklumas, operatyvus reagavimas į aktualijas (profesinės etikos klausimai, senamiesčio reglamentas).
89) Teigiamai vertinu ekspertų darbą.
90) Rūmai vis dar egzistuoja ir dar gali-geba pateisinti savo egzistavimą.
91) Nematau nieko naudingo mums apart pigesnio draudimo
8. Kokius pagrindinius neigiamus 2017 m. Rūmų veiklos bruožus Jūs įvardintumėte? (pasirenkamas klausimas)
1) Dalyvavimas darbo grupėse nėra patogus LAR nariams, gyvenantiems ne Vilniuje. Būtinas šių grupių darbo modelio tobulinimas.
2) Neadekvati etikos komisijos veikla
3) Žiūr. 7 atsakymą, nes nežinojau, atsakinėdamas į jį, koks bus 8 klausimas.
4) Norą didinti nario mokestį, nes mano nuomone, jis ir taip per didelis ir galėtų apsiriboti 100 Eur.
5) -
6) sunku pasakyti
7) 1. Atestacijos egzaminavimo trūkumai:

- Neadekvačiai vertinama patirtis, atlikti objektai. Kai kurie atestavimo komisijos nariai komentuoja neobjektyviai, turėdami subjektyvių sumetimų. Informacija prieš egzaminavimąsi pateikiama netiksliai (neužtenka info apie profesinių žinių egzaminą). Arch.rūmų administracija su dokumentų patvirtinimu, atsakymais ir t.t. vėluoja, o iš architektų reikalauja dienų tikslumu pateikti atitinkamus dokumentus. Nėra jokio bendradarbiavimo. Susidaro, kad Arch.rūmai ne gina, o baudžia savo profesijos atstovus. Atestavimosi komisijos ir administracijos darbo kokybė neadekvati mokesčio dydžiui. Esu nusivylusi architektų rūmų tvarka.

2. Turi būti išimčių, kad, nevykdant architektūrinės veiklos (dėl pvz.: motinystės atostogų), LAR mokesčio visai nereikėtų mokėti (nes tuo metu juk nevykdoma projektavimo veikla ir pajamų negaunama).
8) ne visada užtenka ryžto priimant sprendimus, per daug atsižvelgiama į klano narių ( nesusipratusių architektų) nuomonę
9) -
10) Nelankstumas
11) neviešinama darbo grupių veikla
12) Publika napakankamai aktyvi
13) Blogai veikia buhalterija.. Neaišku, kaip leidžiami surinkti pinigai, jokių ataskaitų negaunam. Rūmai nuomojasi brangias patalpas.
14) Pastebėjau biurokratinės įstaigos, "nuleidimo iš viršaus" požymių.
15) Mokesčiai renkami ir iš narių kurie neužsiima projektavimo veikla, net ir iš narių kurie dirba administracinį darbą.
16) bevardžius
17) Aiškios komunikacijos, kur panaudojamas nario mokestis, kokie yra LAR administracijos veiklos įsipareigojimai stoka.
18) Senųjų vilkų perdėta protejcija.

Kvalifikacijos kelimo kursai nėra aktualūs, trūksta suteiktai informacijai konkretumo, strukturiškumo, naudingumo realiame specialisto darbe.

Būtų puiku, kad rūmai draugautų ir pripažintų platesnį spektrą kursų prigramų.
19) Trūkst ryšio su įstatymų leidžiamosiosmis institucijomis
20) Kol kas iš rūmų veiklos naudos neturėjau:)
21) Trūksta žinomumo - prestižas.
22) NETURIU
23) 1.Dar vienas ,, apynasris'' architektams.

2.Neišspręsta santykiai su Architektų sąjunga ir savivaldybėmis.

3.Visiškai nėra poįstatyminių aktų.
24) Etikos komisijos objektyvumo stoka: t.y yra žinomų, garbių architektų, kurie dalyvauja VRAT sudėtyje tačiau yra pažeidę profesinės etikos nuostatas, už kurias kiti atestuoti architektai yra gavę įspėjimus t.y. "vieša paslaptis ".

Neaiški LAR tarybų ir komisijų nariu atsakomybė už jų sprendimus, juk jie, beveik visi yra draugai ir kolegos, ar egzistuoja privačių ir viešų intersų supainiojmo apsauga ? Kaip elgtis LAR nariui jeigu jis mano , kad LAR sprendimas jo atzvilgiu neobjektyvus ir neteisėtas ?
25) lupikavimas, nario mokesčio didinimas.
26) Formaliomis priemonėmis suvaržytos naujų rinkos dalyvių galimybės. Didelis administracinis aparatas, brangios paslaugos ir atsirandančios naujos prievolės, perteklinis teisinis reguliavimas.
27) Nematymas bendro architektu veiklos lauko, manau nuomonė susidaroma tik iš didžiųjų miestu problematikos.
28) Nėra
29) papildomas biurokratinis ir finansinis apkrovimas
30) Mažokai kvalifikacinių kursų Klaipėdoje.Gal galima būtų pskatinti vietinius lektorius-architektus? Yra daug specifinių vietinių kvalifikacinių klausimų. Galima būtų sudaryti preliminarų metinį kursų teminį tvarkaraštį pagal miestus, kad architektas galėtų rinktis pagal tai, kur jam reikia gilinti žinias.Klaipėdiečiams dabar reikia "imti" bet ką, kas atvažiuoja.
31) Apsunkinta atestacija jauniems specialistams; neaktualus profesiniai kursai; keistas požiūris i urbanistus; konkursas logotupui kurio net nereikia... Didelės islaidos personalui
32) Trūksta skaidrumo.
33) Nesijaučia jokio postūmio.
34) yra
35) Mokesčių didinimas, kad išlaikyti vis didėjanti administracijos aparatą
36) Sprendimas visus architektus privalomai padaryti nariais yra absurdiškas. O privalomai drausti visus rūmų narius su konkrečia draudimo bendrove, kurią neaišku kas parinko atrodo neteisingas ir neskaidrus.
37) Mokesčių didinimas. Tiek nario mokesčio, tiek kursų, tiek ekspertų tarybos įkainiai. Darudimas rūmų nariui- visiška nesąmonė. Visos įmonės turi savo draudimą. Papildomo nebereikia.
38) Norėtųsi greitesnių sprendimų, pokyčių
39) Neaiškūs LAR darbo grupių ir komisijų darbo principai ir rezultatai.
40) Nebaigtas rekomenduojamų projektavimo kainų klausimas. Norėtųsi, kad jis būtų išviešintas ir garsiai paskelbtas per visas įmanomas žiniasklaidos priemones, kad verslo atstovai, tarnautojai (valdžia) negalėtų neišgirsti rekomenduojamas projektavimo kainas. Nesinorėtų, kad šios rekomendacijos būtų tyliai laikomos stalčiuje. Tai galėtų ir turėtų būti privaloma viešųjų pirkimų metu.

Tuo pačiu vykdoma mokomoji veikla apie dempingavimą ir projekto kokybės kritimą, pabrėžiant, kad kritus projektavimo kokybei atsakomybė už pasekmes (projektavimo klaidas etc.) išlieka.
41) Gal kiek per dideles išlaidas, mokesčius
42) Nario mokesčio didinimą, kada atlyginimai rinkoje nekyla
43) ...
44) Pakankamas ataskaitų nebuvimas.
45) Rūmai neužsiima ta veikla kuriai buvo sukurti. Matau tik pastangas perimti veikla iš LAS.

Kur veikla dėl įkainiu atsiradimo, del privalomo vienodu nediskriminuojančiu sutarčiu naudojimo, del susijusiu su Architektūros įstatymu teisės Aktu tobulinimo ar keitimo?

Nėra bent menkiausios samatos pagal kuria vykdoma veikla ir t.t.
46) pagrindinis bruožas - nėra laisvo apsisprendimo.
47) Mokamų kursų rengimą.
48) 2 A organizacijos nereikalingos;

dvigubi standartai;
49) Administracijos vėlavimus atsakant į el. paštą (arba išvis neatsakant).
50) niekas nedaroma dėl architekto darbo įvertinimo, jo kokybės gerinimo,o tik kalbama apie mokesčių didinimą,nenumatytos galimybės sustapdyti nario mokesčius dėl užsakymo nebuvimo tuo pačiu atestato nereikėjimo tuo metu,kai nėra darbo (užsakymų). Pragyvenimui tenka įsidarbinti kitoj srity,kur atestatas nereikalingas,o mokėt už jį reikia (už metus be sustapdymų ir atidėjimų), nors pratęsimas dar atskirai kainuoja. Pats baisiausias dalykas, kad narystė su dideliais mokesčiais nėra savanoriška, o privaloma. Architektų sąjunga už meno kūrėjo statusą ir už daug mažesnius savanoriškus mokesčius architektus socialiai draudžia (eina stažas nors architektas nedirba), nereikia darbo biržoj registruotis ir gali gydytis nemokamai.
51) Negalėjimas/negebėjimas atsakyti į rūpimus klausimus, žadėtų teisinių konsultacijų rūmų nariams neteikimas (mokestis mokamas periodiškai).
52) Nejaučiu esminio pokyčio, tik nario mokestį ir valdybos narių atskirtį (arogancija, platūs užmojai ir apetitas) nuo architektų kasdieninių rūpesčių. Nario mokestis NETURI būti didinamas, nes jis nėra proporcingas daugelio gaunamoms pajamoms. Tik stabilias ir didesnes už vidutines pajamas gaunantys architektai gali prisidėti prie nario mokesčio didinimo pagal galimybes. Tai neturi būti VISŲ atestuotų, tačiau mažesnes pajamas gaunančių specialistų mokestinė našta. Gal verta svarstyti apie BENDRUOMENĖS IR LORDŲ ARCHITEKTŲ RŪMUS?
53) Mano galva,Rūmams turi rūpėti kiekvienas narys-ar jis turi darbo,ar išgali susimokėti mokesčius. Jei architektai turės darbo,galės susimokėti ir mokesčius. Dabar susidaro vaizdas,kad architektų "duoną" atima ir kitų sričių specialistai (pavyzdžiui,II kat. nesudėtingų statinių), kvartalus kartais "planuoja" žemėtvarkininkai. Blogai,kai statybinės firmos ne tik stato,bet ir projektuoja. Konkuruoti su jomis labai sudėtinga-statybos firmos gali paslėpti projektavimo kainą statybos kainoje.Kartais biudžetinėse įstaigose ( regioniniai parkai,paveldo departamento skyriai ir kt.) architekto darbą dirba nearchitektai ir vertina pateiktą architektūrą -tai irgi labai blogai. Kol kas nesimato projektavimo kainų politikos.
54) Reikėtų labiau atstovaut architektus, kad supaprastint projektų derinimą.

Dabar labai daug perteklinių reikalavimų, kurie neparemti STRais.
55) Daug diskusijų visose komisijoje, bet konkrečių rezultatų kol kas nejaučiu.

Žadėtas kainų nustatymas nutilo .
56) Rūmai (administracija, darbo grupės ir pan.) nepagrįstai auga. Argumentų, tam galima rasti, bet įtikinamų priežasčių šiam procesui nėra.
57) Privaloma naryste.

Keista ne visiems vienodai taikoma etika.

Neaišku kuom užsiimantis brangus biurokratinis mechanizmas.

Dvigubi standartai. Interesu konfliktai.
58) Arogancija
59) 1. Per didelis nario mokestis neprojektuojantiems, o dirbantiems administracinį darbą savivaldybėse, architektams.

2. Labai žemas organizuojamų seminarų lygis, t. y. kvalifikacijos seminarai skirti ne kvalifikacijai kelti, o sugrįžti į studentišką suolą.

(pvz. seminaras, kurį urbanistikos tema vedė VGTU dėstytojos (Kaune). Seminaras buvo skirtas 2-4 kurso bakalauro studentams).

Siūlytumėm atkreipti dėmesį, organizuojant seminarus, kad kelti kvalifikacijos susirenka architektai, kurių darbo stažas projektavime nuo 10 iki 40 metų.
60) nematau tokių
61) Biurakratėjimas ir supanašėjimas su valdiška įstaiga. Skiriama per mažai dėmesio atstovaujant tiesioginius rūmų narių interesus.
62) Pirmininkės apsoliutus nenoras daryti kažką dėl architektų bendruomenės, tiesiog savęs rodymas ir akcentavimas kad yra pirminkė, be jokių teigiamų veiklos rezultatų.
63) labai daug, neišeina net vardinti
64) Vis dar dirbame pagal nelogiškus ir nesuprantramus kai kuriuos techninius reglamentus bei perteklinius reikalavimus. Nors teigiama, kad projektų rengimo ir tvirtinimo tvarka paprastėja, to visai nesijaučia, greičiau atvirkščiai.

Labiau reikėtų reglamentuoti visuomenės dalyvavimą projektavimo procese.
65) mažai atstovauja (gyna) savo narių interesus iškilus problemoms su savivaldybių funkcionieriais , užsakovais , bendruomenėmis , kurios nepagrįstai stabdo projektavimo darbus:
66) Viskas fokusuojama į visiškai sausą teisinę polemiką ir supratima.

Nebeliko kūrybos.

Gal Lietuvos Architektų Sąjunga, kaip meno kūrėjus vienijanti organizacija, galėtų užpildyti šitą kiaurumą.
67) Teisėkūros stoka.
68) nėra
69) Ekspertų tarybų nariais daug kur tapo sovietinio palikimo nariai, kurių esmė įtaka ir savi užsakymai, nėra kompetencijos, skaidrumo ir etikos, manipuliuojama Architektūros įstatymo sąvokomis. Rūmų etikos komisija stabdo kolegų kvalifikacijos atestatus už senus projektus, kai tuo tarpu reglamentai nedraudė kai kurių situacijų numatyti, remiamasi spėtinais ir galimais numanymais, neteikiami pasiūlymai dėl reglamentų tikslinimo.
70) Per mažai įtakoja naujų teisės aktų, reglamentuojančių statinių projektavimą ir statybą leidimą, keitimą. Vis dar tenka dirbti grietai besisukančios teisės aktų keitimo karuselės ritme.
71) nepakankamą tvirtumą sprendimuose
72) Dauguma į tarybas išrinktų architektų vykdo projektavimo darbus, yra projektavimo įmonių savininkai. Ar čia kartai nėra interesų konflikto? Kur ta riba? Kas reglamentuoja jų darbą?
73) Komunikacijos trūkumas rūmai>darbo grupė (informacijos perdavimo, žinių apie procesų stadijas suteikimas). Darbo grupė nežino ar jos pasiūlymai dar turės įtakos ar sprendimai dėl svarstomų klausimų jau priimti.
74) LAR monopolija! (architektui priklausyti nuo LAR tas pats kaip prievarta aktoriui vaidinti tik viename-vieninteliame teatre...)
75) Profesinės kvalifikacijos kelimo kursai, jų temos, seminarai koncentruojami Vilniuje. Nėra aiškumo dėl teisinių žinių egzaminų apimties norint papildyti kvalifikaciją.
76) Jau šiuo metu organizacija - atgyvena.
77) Viešinti PV ir architektus bei įmones kurios vykdo neteisėtus projektus t.y statybas kurios vėliau žurnalistų ir teisėsaugos skalpuojami už statybos įstatymų pažeidimus.
78) Darbo grupių neveiklumas: gal per daug žmonių, nėra darbo užmokesčio/atvykimo kompensavimo mokesčio ir panašiai, gal dėl to darbo grupių nariai neranda pakankamai laiko skirti darbo grupės darbui.
79) -
80) 1. Nekvalifikuotos administratorės, nesugebančios pateikti reikiamos informacijos ir atsakyti į aktualius klausimus. Administracija visiškai neatsako į elektroninius laiškus.

2. Neaktualios kvalifikacijos tobulinimo kursų temos.

3. Neadekvačios kvalifikacijos tobulinimo kurų kainos (įvedus nario mokestį, buvo žadami nemokami kvalifikacijos tobulinimo kursai, tačiau jie dar labiau pabrango).
81) 1. Administracijos nekompetencija kuruojamais klausimais. Neoperatyvus atsakymas į elektroniniu paštu siunčiamus klausimus

2. Administracijos paslaugų apmokestinimas
82) Nesulaukiau pagalbos iš rūmų kai jos prašiau.
83) pasipinigavimas :((
84) -
85) -
86) Nematau realios veiklos. Kainų rekomendacijos visiškai nesprendžiamos. Adminiatracija privelia klaidų organizuodama kursus - pvz. Pranešime rašoma, kad kursai galioja ir architektams ir teritorijų plan. specialistams, o pažymėjime rašoma, kad galioja tik arch.specialistams.
87) Neginat savo rūmų narių
88) Netenkina nustatyta atestavimo tvarka. Architektų rūmuose neturėtų būti tiek biurokratizmo ir perdėto smulkmeniškumo. Pirmuoju kartu neišlaikius atetstavimo egzamino ir prašymą teikiant pakartotinai tenka visus dokumentus rinkti iš naujo, kai visa informacija jau yra Architektų rūmų byloje. Tai pasityčiojimas iš dirbančio žmogaus.
89) Atsakymo reakcijos laikas, bet čia kaip suprantu viskas susiję dėl nepakankamo finansavimo. Tai tikiuosi penktadienį padidinsim biudžetą ir kitais metais viskas pagerės.
9. Kuriose srityse Jūs labiausiai pasigendate Rūmų veikimo? (daug galimų variantų)
Teisėkūros (įstatymų, statybos techninių reglamentų tobulinimo) 102 bar1bar2  13.2%
Teisinių konsultacijų nariams teikimo 72 bar1bar2  9.3%
Tipinių sutačių, kitų dokumentų rengimo 75 bar1bar2  9.7%
Rekomendacinių kainų rengimo 115 bar1bar2  14.9%
Civilinės atsakomybės draudimo 35 bar1bar2  4.5%
Architektūrinių konkursų 48 bar1bar2  6.2%
BIM diegimo 25 bar1bar2  3.2%
Vaikų edukacijos 25 bar1bar2  3.2%
Architektūros studijų kokybės 45 bar1bar2  5.8%
Bendro visuomenės švietimo 65 bar1bar2  8.4%
Autorių teisių gynimo 43 bar1bar2  5.6%
Viešojo intereso gynimo konkrečiose situacijose 34 bar1bar2  4.4%
Aktyvesnės Rūmų veiklos regionuose 32 bar1bar2  4.2%
Aktyvesnės tarptautinės Rūmų veiklos 11 bar1bar2  1.4%
Pažangių technologijų diegimo Rūmų veikloje 33 bar1bar2  4.3%
Kita 11 bar1bar2  1.4%
Viso atsakymų 771  
Kiti atsakymai:
 • Architektų interesų gynimo
 • Rūmai per mažai rūpinasi architektūra ir architektais. Tik dalyvauja, formuojant architektūrinę, miestų plėtros, kokybiškos gyvenamosios (ir ne tik) aplinkos politiką. Lukiiškių aikštė, Vytis, bunkeris, J.Basanavičiaus paminklas, "lievas" architektūros įstatymas.,"Žalgirio" stadionas, Vijūnėlės dvaras ir tualetai Palangos paplūdimiuose..
 • Reikėtų ataskaitos, kad būtų galima vertinti, kas gi nuveikta
 • Nejaučiu jokio stabilumo ar saugumo
 • Rūmai negina architektų, o engia.
 • Šis klausimas skirtas tik pagristi nario mokesčio kėlimui, nemanau kas sąžiningai elgiatės, nes dauguma tikrai dės daug varnelių. Negražiai elgiatės ir tiek
 • ...
 • Rumu nario veiklos registravimo, stebesenos.
 • Kiek A.rūmai ar pan. bandytų bent kažkiek įtakoti kurti įstatymus, vistiek įstatyma - didelis baraklynas.
 • Meninio architektūros aspekto
 • Nepalaiko viešuose projektuose architektų
10. Ar sutiktumėte mokėti didesnį nario mokestį, kad Jūsų pažymėtos veiklos būtų užtikrintos?
Taip 36 bar1bar2  19%
Ne 101 bar1bar2  53.4%
Dėl kai kurių sutikčiau 52 bar1bar2  27.5%
Viso atsakymų 189  
11. Ar Jums užtenka informacijos apie Rūmų veiklą?
Taip 121 bar1bar2  64%
Ne 68 bar1bar2  36%
Viso atsakymų 189  
12. Ar jūs skaitote naujienas Rūmų svetainėje?
Taip, dažnai 72 bar1bar2  38.1%
Taip, kartais 109 bar1bar2  57.7%
Ne, niekada 8 bar1bar2  4.2%
Viso atsakymų 189  
13. Ar Jūs sekate naujienas Rūmų Facebook puslapyje?
Taip 48 bar1bar2  25.4%
Ne, neseku 82 bar1bar2  43.4%
Ne, nesu Facebook vartotojas 59 bar1bar2  31.2%
Viso atsakymų 189  
14. Jūsų pasiūlymai, palinkėjimai Rūmų veiklai 2018 metais:
1) Didinti veiklos efektyvumą

Aiškesnių veiklos prioritetų

Didesnio narių įtraukimo į veiklą
2) Stiprybės
3) Nežinau
4) Atstovauti tolygiai VISŲ narių interesus, o ne tik tam tikrų grupių
5) Atsakingai vykdyti įsipareigojimus. Aplinkybėms leidus, sumažinti nario mokestį, bent jau pensijinio amžiaus LAR nariams.
6) Visos mano kažkuriame ankstesniame klausime išvardintos problemos nuo Libeskindo iki tualetų paplūdymiuose ir yra 2017 metų Lietuvos architektūros aktualijos ir problemos. Kaip į jas reagavome, ką nuveikėme?. Padarykim taip, kad 2018 metais nebūtų gėda už savo darbus, poziciją.Galų gale, bent jau turėkim tą poziciją. Ir išsakykim ją.
7) Didesnės kvalifikacijos kėlimo kursų įvairovės.

Aiškios tvarkos dėl teisinių konsultacijų.
8) Labiau rūpintis teisinio reglamentavimo ir vieningos kainodaros problemomis, o konkursinę, edukacinę ir kitokią "užklasinę" veiklą palikti Architektų sąjungai. nepamiršti, kad čia ieškome, savo , kaip dirbančių ir iš to uždirbančių narių teisių užtikrinimo rinkoje.
9) Sėkmės
10) +
11) sekmes
12) .
13) .
14) Kokybiško darbo.
15) Nebūti biurokratais. Būti draugu su architektu, o ne priešu. Skatinti atestuotų architektų didėjimą, o ne slopinti.
16) Ryžto ir tikėjimo savo veiklos prasmingumu.
17) Sekmės
18) -
19) Kryptingumo
20) Ūkiškumo.
21) daugiau viešumo
22) NETURIU
23) Linkiu kuo didesnio rūmų narių supratimo, kad LAR veiklos rezultatai ir galimybės turi tiesioginę priklausomybę nario mokesčio dydžiui.
24) Kad galima būtų pateikti pasiūlymus ar palinkėjumus būtų gerai gauti veiklos ataskaitą.
25) Daugiau veikimo ir esamų narių aktyvumo.
26) Siūlyčiau LAR nariams dar labiau sumažinti kursų kainą, nes ji lieka neadekvačiai didelė, nors ir sumokami nario mokesčiai
27) Tapti daugiau matomais viešumoje, visuomenėje
28) Reformuoti architektūros studijas
29) Daugiau viešumo ir architektų veiklos gynimo valstybinėse institucijose, prieš valdininkų savivalę
30) Padidinti nario mokestį iki 500 eu/metus
31) Mažinti nario mokestį
32) Taip ir toliau į priekį.

Su didesnių rūmų narių iniciatyvumu, pasiekti dar daugiau.
33) Geriausios kloties, prasmingų idėjų, šviesių minčių.
34) Narių interesų gynimo
35) Augti ir stiprėti. Tapti architektus vienijančia jėga.
36) Energijos :)
37) Keisti regionines tarybas kiekvienais metais, nes tie patys nariai tarybose dalyvauja jau 10 metų įskaitant dalyvavimą ir LAS veikloje.
38) Toliau siekti tikslų, stiprinti architekto (kaip kūrėjo) įvaizdį
39) Ačiū už nuveiktus darbus.Sėkmės.
40) nesivertikalizuotis
41) Komunikuoti aiškią viziją, ką LAR įsipareigoja nuveikti visos profesinės bendruomenės labui.
42) Labiau atkreipti dėmesį į specialistą, kuris yra architektas.

Mažiau
43) Linkiu tobulėti ir netapti dar vienais biurokratais.
44) Tapti architektus vienijančia, o ne tik skaldančia (baudžiančia) institucija
45) Būkite tokie pat energingi ir einantys tik į priekį!
46) Stiprybės, sveikinimai 1 metų darbo proga.
47) Taip toliau, ir kuo daugiau jaunimo į darbo grupes .
48) 1. Mažinti (pagal išgales) perteklinius, smulkmeniškus projektavimo reikalavimus.

2. Visų pirma - apginti architektūrą!
49) Sėkmės .
50) SĖKMĖS IR MEILĖS
51) taip ir toliau, tik neverskite finansinės naštos ant negalinčių dalyvauti rūmų susirinkimuose, 1. per prievartą būti aktyviais nepriversi, jei žmonės neaktyvūs, reikia ieškoti priežasčių kodėl taip yra, o ne versti būti aktyviais užkraunant finansines prievoles. 2. visi turime prioritetus, man darbas nėra prioritetas nr. 1, kodėl aš turiu aukoti šeimos laiką kurio ir taip turiu mažai, vien tam, kad būčiau "uolus" rūmų narys. Mano gyvenime dabar toks etapas, kad man mažiausiai rūpi rūmų veikla, noriu tiesiog galėti dirbti savo darbą, visai nenoriu dalyvauti politikoje. Kai situacija pasikeis, mielai aktyviai dalyvausiu rūmų veikloje, tai tikrai įdomu ir naudinga ir tai ką reikia daryti, bet ne šiandien (man), o šiandien jaučiuosi švelniai tariant prievartaujamas. Sutinku dėl nario mokesčių, dėl sprendimų, nesiginčiju, kadangi pats nedalyvauju diskusijose, dėl to susitaikau su visais sprendimais, bet priverstinis dalyvavimas svarstymuose tai jau mano laisvės rinktis apribojimas. Šiandien aš renkuosi būti pasyviu nariu, tokia jau mano situacija, o dabar, esu priverstas būti dirbtinai aktyvus, vien tam kad galėčiau dirbti. Absurdas. Nuolat tobulėjame, atrandame naujus dalykus, naujas veiklas, o tokie sprendimai verčia susimastyti, ar apskritai architektūra yra tas kelias kuriuo noriu eiti toliau. Tai tik mano nuomonė.
52) Tegul Rūmai tampa architektų partneriu.
53) ESU PROJEKTUOJANTI ARCHITEKTĖ. KAI KURIOS STUDENTIŠKOS PASKAITOS MOKYMUOSE - GERAI, BET SAU NIEKO NEGALIU PRITAIKYTI. PALINKĖJIMAS - GYVUOKIT KLESTĖKIT IR TOBULĖKIT
54) Tęsti darbus!
55) Nestovėti vietoje , pripažinti savo klaidas ir keistis !

Ačiū už jūsų darbą :)
56) Nenukrypti nuo nusistatytų Rūmų tikslų.
57) nustoti lupikauti, t.y. didinti nario mokestį, priverstinai drausti narius draudimu, kurio neaiški konkreti paskirtis ir nauda.
58) Uoliau dalyvauti STR kūrime, kad būtų panaikinti įvairūs pertekliniai reikalavimai.
59) Efektyvios pusiausvyros tarp architekto praktikos ir teisinio reglamentavimo.
60) Gero bendradarbiavimo ir sėkmės
61) Rasti sprendimą dėl projektavimo įkainių .
62) Empatijos regionu architektu problematikai...
63) Būti draugiškesniems
64) Neturiu
65) Linkiu augti ir tobulėti. O taip pat visiems kurti stiprią, sąmoningą bendruomenę.
66) geresnių veiklos rezultatų
67) Išsikovoti didesnį nario mokestį, dalyvauti kai kuriuose viešuosiuose pirkimuose, aktualiuose Rūmams, kad ir nuostolingai.Sudaryti preliminarių kursų teminį tvarkaraštį.Pritraukti dėstymui lektorių iš visų regionų.
68) Siūlyčiau mažiausiai keisti Įstatymus ir STR, nes tai destabilizuoja projektavimo rinką.

Nuoširdžiausi linkėjimai.
69) Taip ir toliau. Einat gera linkme.
70) Nekelti mokesčio bent dar du metus, kad žmonės nenusigreztu, netapti visaapimancia institucija, nes kils daug klausimų del legalumo to, nemanau, jei galima sustabdyti atestata del nesusimokejimo, tai prasau leisti ji sustabdyti del motinystės atostogu, ligos ir pan. atestacija neturetu buti iskalimas. Istatymai taip greit keičiasi kad neverta ju atmintinai mokintis, prasau leisti naudotis medžiaga. Plius padaugejus atestuotų, padaugės narių, daugiau mokesciu... nors taip skaiciuoti kiek baisu nes dvelkia tai statianiniais piniginiais moketojais.
71) 1. Taip, tai ne rūmų veiklos barai...bet reiktų mažinti architektūros studentų skaičių. Gal kažkas kažką kažkaip...

2. Šviesti Visuomenę kas ta Architektūra ir kokia jos svarba kasdienybėje. 3. Nustatyti rekomendacines projektavimo paslaugų kainas.
72) Tobulėjimo!
73) Sekmės tęsiant darbus ir nekubėti priimant sprendimus.
74) nėra
75) Efektyvesnis darbas ir mokesčių mažinimas
76) Rengti daugiau seminarų teritorijų planavimo, teisinio reglamentavimo temomis.Linkiu nusimatyti metinius tikslus ir suburti didesnę profesionalią komandą užsibrėžtiems tikslams pasiekti.Sėkmės!!!
77) Mažiau korupcijos
78) Nesiplėsti, nedidinti nario mokesčio, o šiaip- sėkmės :)
79) Augti ir klestėti
80) Didinti metinį nario mokestį ambicingesnių tikslų įgyvendinimui.
81) sekmes
82) sėkmės ir kantrybės
83) Džiaugiuosi aktyvia veikla. Linkiu nesustoti. Matau daug teigiamų pasikeitimų.Norėtųsi tolesnės skaitmeninės projektų "valdymo" integracijos - infostatyba, registrai, projektuotojai, autoriai ir t.t.Kaip sekasi rinkti nario mokestį ir kaip bus/yra elgiamasi su nesumokėjusiais šiais ir ankstesniais metais?Atsižvelgiant į jūsų turimą / surenkamą biudžetą (kaip suprantu vis dar kuklų ir nepakankamą) galbūt reikėtų rinkti visas problemines (konkrečias) situacijas, jas skelbti internete kartu su balsavimu. Pasiekus kritinį skaičių suinteresuotų narių, būtų sprendžiamas aukščiausią reitingą turintis klausimas.
84) Kūrybingo bendradarbiavimo
85) Linkiu ir toliau siekti išsikeltų tikslų. Tik nesustoti. Nes dar daug turim padaryti.
86) Sėkmingų metų
87) Tobulėti
88) Taikyti lengvatas neseniai atestuotiems rūmų nariams arba sumažinti nario mokestį.
89) ...
90) Linkiu toliau sėkmingai tęsti Rūmų veiklos plėtrą, tobulinimą, naujų technologijų diegimą. Sėkmės!
91) Linkiu stiprinti ryšius su bendruomenėmis
92) Sekmės
93) Nuoseklios tasos
94) Nesistengti aprėpti visas architektūros veiklas. Koncentruoti veiklą ties profesiniais dalykais. Geriau mažiau bet ryškiau.

Pateikti pagaliau finansinę ataskaitą pagal veiklos sritis, pagrindžiančią personalo gausėjimą ir norą didinti nario mokestį.

Diferencijuoti nario mokestį pagal veiklos apimtį.

Inicijuoti diskusiją-aptarimą apie architektų atlygį ir jo užtikrinimą bent šalies vidurkio dydžiu. Surinkti ir pristatyti analogišką patirtį Europoje ir pasaulyje.
95) Sėkmės !
96) Geriau mažiau bet ryškiau.
97) Tapti organizacija į kurią architektai stotų savo noru
98) Tarnauti ir atstovauti narių interesams, o ne rūmų kaip struktūros.
99) turi buti 1 A organizacija, nesidubliuotu
100) Sukurti kokį nors diskusijų forumą aktualiems klausimams.

Kad nariai galėtų diskutuoti, sužinoti, spręsti, padėti vieni kitiems.
101) panaikinti privalomąją narystę, o padaryti laisvanorišką kaip Architektų sąjunga. Protingiausia būtų apjungti į vieną sąjungą.
102) Ištesėti duotus pažadus didinant nario mokestį ir įvedant visuotinę narystę, mažinti "apetitą" lėšų "įsisavinimui (suteikti realias paslaugas, o ne tik pažadėti). Atsižvelgti į Lietuvos rajuonuose dirbančias smulkias įmones ir jų pajamas, poreikius nustatant nario mokestį.
103) Gerų darbų.
104) Norėčiau palinkėti ir pasiūlyti aktualiausią "nuplagijuotą" projektą: grąžinti ir mūsų profesijai pelnytą prestižą. Kaip suprantate, tai apima ir visuomenės švietimą-sakykime potencialios klientūros švietimą,ir iš kitos pusės mūsų pačių savivertės suvokimą.
105) Sekmės
106) Mažiau biurokratijos, daugiau nevaržomo požiūrio. Nedidinti nario mokesčio ir negąsdinti rūmų narių baudžiamosiomis piniginėmis sankcijomis. Jei žadate padalinti susirinkimo sąnaudas neatvykusiems į susirinkimą nariams, tada prašom dengti kuro, transporto bilietų, nakvynės išlaidas atvykusiems iš kitų miestų nariams.
107) Atsisakyti monopolinės veiklos
108) neužsigriebti per daug, o ką prisiimate atlikti gerai.
109) Tobulinti prieš metus suformuluotų veiklų efektyvumą telpant į esamą biudžetą, o ne didinti veiklų spektrą be aiškiai išdėstytų prioritetų. Jeigu yra poreikis plėstis,- būtina ieškoti išorinių galimybių finansavimui arba rinkti atskirą mokestį iš ARCHITEKTŲ LORDŲ RŪMŲ, už tai gal kam nors aktuali išskirtinė vieta garbės lentoje :). Tvirtinti ne vienų metų nario mokestį, o apibrėžtą terminuotai: 3 ar 5 metų laikotarpiui su lankstesne atsiskaitymo galimybe,- ARCHITEKTŲ RŪMŲ GRASINIMAI išmesti iš Architektų rūmų prieštarauja etikai,- ne rūmai suteikė atestatą, ne rūmų pirminis indėlis kaupiant kompetenciją, ne rūmų teismas gali ją lengvai atimti. TAI REIKALAUJA ATSKIROS ANALIZĖS. Sėkmės.
110) Tobulėti ir tobulintis niekada ne vėlu ,to ir palinkėčiau
111) Daugiau konstruktyvumo
112) Veiklos gairės, kurios buvo užsiduotos 2017 metų visuotiniame LAR narių susirinkime, - tegul būna įgyvendintos.
113) sėkmės
114) Tęsti pradėtus darbus. Palaikymas yra, dirbam kartu.
115) Ne tik bausti, bet ir ginti savo narius. Rūpintis architektais,kad jų " duonos" -architektūrinio projektavimo,urbanistinio planavimo -neatiminėtų neprofesionalai.
116) Vykdyt visus įsipareigojimus
117) MAŽIAU KALBŲ...... GERIAU MAŽIAU KĄ NUVEKTI, BET KOKYBIŠKAI IR NAUDINGAI. Dabar taip madinga DISKUTUOTI, VERTINTI, TEIKTI PASIŪLYMUS. O rezultatas - LIŪDNAS. Juk mokame tikrai nemažus pinigėlius už narystę.

Dėl mokamų kursų - manau per brangu vien tik klausytis įstatymų punktų.....

SĖKMĖS. BE MŪSŲ NEBŪTŲ JŪSŲ.
118) Tapti stipria ir paprasta organizacija, o ne dideliu beveidžiu biurokratinių aparatu.
119) Linkiu LAR nariams būti vieningesniems ir aktyvesniems bendraujant ir bendradarbiaujant tarpusavyje.
120) Sėkmės!
121) Suvienyti architektų bendruomenę ir kelti architekto prestižą visuomenėje
122) Panaikinti privaloma naryste ir leisti laisvai rinkai vertinti Jusu reikalinguma.
123) -
124) Nesustoti
125) Įsiklausyti į narių ir visuomenės pastabas
126) kad rinkliavos (mokesčiai) neįgautų pagreičio kilti kiekvienais metais aukštyn.
127) Naujų idėjų ir kuo daugiau pasitenkinimo Lietuvos Architektūra !
128) Nedidinti nario mokesčio
129) Linkiu darnumo.
130) Sėkmės
131) Atkaklumo ir bendro sutarimo tarpusavyje
132) Tiesioginis LAR narių interesų gynimas
133) Dirbti
134) Keisti pirmininkę, ir administracinį aparatą.
135) Dirbti
136) -
137) manau rūmai NEREIKALINGI
138) Dirbti taip pat gerai kaip dabar.
139) Perimti architektus atstovaujančių analogiškų užsienio organizacijų gerąją praktiką bei apie ją šviesti narius.
140) Mažiau viešinti vidinius konfliktus ir problemas (pvz Kaušpedo atvejis)

ir labiau ginti mūsų narius prieš viešus puldinėjimus (pvz Misionierių sodų , Pacų rūmų atvejai)
141) palinkėčiau siekti ir didinti LAR narių pasitikėjimą LAR organizacija , kuri ne tik baudžia , bet ir gina.
142) Linkiu nuoširdžiai administracijai atidirbti už pinus etatus.
143) Daugiau viešumo, veiklos aiškumo.
144) Susikaupti ir dirbti kryptingai.
145) Klausimas ne vietoje, nes viskas jau prieš tai buvo pasakyta...
146) Linkiu nepamiršti, kad LAR veikia architektams ir jų veiklai, o ne pačiai sau.
147) Kantrybės ir sėkmės
148) Linkiu sekmės!
149) Tobulėti ir tęsti pradėtus darbus visiems kartu.
150) Sėkmės!
151) Labai norėtųsi kad derinančiose institucijose dirbtų profesionalūs architektai, ypatingai kultūros paveldo departamente. Kad tai būtų privalomas reikalavimas. Labai liūdna, kai architektų darbus vertina vadybininkai, mokytojai, istorikai ir kt.
152) keisti draudimo Loyd sutarties sąlygas
153) Aiškiau apibrėžti architektų sąjungos ir rūmų funkcijas
154) Daugiau skaidrumo ir kiekvieno atsakomybės, ypač regionų ekspertų tarybų narių už savo vertinimus ir pasisakymus.
155) Tęsti pradėtus darbus
156) Judėti į priekį.
157) Sėkmės LAR
158) linkėjimai
159) Aktyviai dirbti ateityje.
160) Stiprybės, kantrybės ir ryžto.
161) Daugiau profesionalumo.
162) Tikslų ir siekių įgyvendinimo
163) Linkiu ir toliau laužti ledus šioje (kol kas) nedėkingoje srityje.

Tikiu, kad einame profesijos prestižo ir visų mūsų geresnių darbo sąlygų bei orumo užtikrinimo keliu.
164) sėkmes
165) tęsti tai, ką pradėjote. Didelės jums sėkmės
166) Dirbti, taip kad VISI rūmų nariai būtų patenkinti tapę nariais.
167) Tęsti pradėtus darbus, nepasimesti smulkmenose, būti principingais.
168) STIPRYBĖS IR NUOSEKLUMO
169) Kuo platesnio kolegų rato įtraukimo į sprendimų priėmimą (susirinkimuose, suvažiavimuose) panaudojant šiuolaikines skaitmenines priemones.
170) Pakeisti projekto vadovo veiklą į architekto, kaip autoriaus veiklą.
171) Įtakoti kultūros paveldo departamentą dėl apleistų "paveldo" pastatų integravimo/atkūrimo/griovimo. Kad Lietuvos mietų rajonai neatrodytų kaip po karo -> griuvėsiai
172) Siekti dalyvavimo įstatymų, reglamentų ir kitų teisės aktų susijusių su projektavimu kūrime, keitime, jų išaiškinimuose ir kitose procedūrose.

Siekti, kad prieš keičiant įstatymus ar reglamentus jų projektai būtų paviešinti ir galimai išdiskutuoti.
173) Peržiūrėkite darbo grupių veikimą (narių skaičių ir kompensacijos nariams už sugaištą laiką darbo grupėse)
174) -
175) 1. Išspręsti administracijos spragas: atsakytį į elektronius laiškus, sugebėti atsakyti į aktualius klausimus (pvz. dėl atestavimo) ir pan.

2. Rengti kvalifikacijos kėlimo kursus aktualesnėmis temomis, pvz.: BIM projektavimas, STR ir kitų įstatymų pasikeitimų supažindinimas, energetinio efektyvumo reikalavimai skirtingų kategorijų pastatams ir pan. Kursai turėtų būti labiau praktiniai nei teoriniai ir ne vien komerciniai.

3. Atsisakyti papildomo draudimo kiekvienam rūmų nariui.

4. Rūmų narius, vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu, atleisti nuo nario mokesčio mokėjimo, kadangi tuo laikotarpiu AR nariai nevykdo profesinės veiklos ir negauna iš jos jokių pajamų.
176) 1. Pagerinti administracijos darbą

2. Rengti kvalifikacijos kėlimo kursus aktualesnėmis temomis, pvz.: BIM projektavimas, STR ir kitų įstatymų pasikeitimų supažindinimas, energetinio efektyvumo reikalavimai skirtingų kategorijų pastatams ir pan. Kursai turėtų būti labiau praktiniai nei teoriniai ir ne vien komerciniai.

3. Atsisakyti papildomo draudimo kiekvienam rūmų nariui

4. Motinystės (tėvystės) atostogose esantiems nariams stabdyti narystę ir nerinkti nario mokesčio, nes tuo laikotarpiu AR nariai

nevykdo profesinės veiklos ir negauna iš jos pajamų

5. Mažinti kvalifikacijos kėlimo kursų kainas, nes neliko pirminės Rūmų steigimo idėjos, kad Rūmų nariams kursai ar paslaugos būtų nemokamos ar su ženklia nuolaida.
177) 1.Atsižvelgi į architektes moteris, kurios išeina motinystės atostogų. Sustabdyti motinystės atostogų metu nario mokestį.

2.Nario mokesčio kėlimas, neaiškūs motyvai.

3.Savo noru sutikti arba atsisakyti nario draudimo, dėl to galėtų kisti ir narystės mokestis (mažėti atsisakant draudimo).

4.Kvalifikacijos kėlimo kursų kaina yra tikrai labai didelė.

5. Dokumentų tvarkymas ir jų įkainiai? Turėtų būti aiškiai parašyti ir išdėstyti rūmų svetainėje arba gal būti mokant narystės mokestį visi "kiti" administravimo mokesčiai turėtų būti įtraukti ir papildomų mokesčių nebūtų.
178) Jūs esat teoretikai, o ne praktikai. Atrodo, kad jūs neįsivaizduojat koks mūsų darbas yra. Problema ta, kad normaliai dirbantis ir turintis pelno iš savo veiklos architektas nenori eiti dirbti į rūmus, o tie kurie ten sėdi ne visada žino kas yra tas architekto darbas ir kiek nnn problemų mes turim. Palinkėčiau atstovauti ir ginti architektus, lengvinti mūsų darbą, o ne sudaryti papildomas kliūtis jį dirbti. Vieną gerą dalyką galiu pasakyti - šaunuoliai dėl civilinio draudimo jis ženkliai pigesnis, nei kiti draudimai. Tuo atžvilgiu šaunu.
179) atleisti pensininkus, neturinčius pastovių pajamų, nuo nario mokesčio.
180) Toliau kovoti už architekto prestižą.
181) Tęsti taip ir toliau. Dėti visas pastangas, kad tokie projketai kaip Archinovos prie Jokūbo bažnyčios, Liebeskindo prie Baltojo tilto ir kiti, akivaizdžiai pažeidžiantys viešąjį interesą, nebūtų vystomi
182) Neturiu pasiūlymų.
183) Sėkmės
184) Ieškoti sprendimų dėl programinės įrangos įsigijimo.
185) Dirbkite ir gebėkite parodyti savo atliktą darbą. Suraskite būdu priimti- įtraukti jaunesnės kartos narių.
186) .
187) neturiu komentarų - tiesiog nusivylęs visa jūsų veikla
188) Lankstumo
189) Laukiu nesulaukiu forumo ir projektavimo kainų rekomendacijų.

Iki.

Paaiškinimas: Viso atsakymų yra visų atsakymų, pasirinktų pagal tam tikro klausimo dalyvius, suma. Kiekvieno atsakymo varianto procentinė išraiška yra apskaičiuojama padalinus šio atsakymo reikšmę iš visų atsakymų sumos.