Apklausos "Dėl Lietuvos architektų rūmų darbo grupių veiklos krypčių" rezultatai
Respondentų statistika:
Viso respondentų:
190
Rezultatų santrauka
1. Svarbiausios temos, kurias siūlote įtraukti į darbo grupių veiklą: (daug galimų variantų)
Komunikacija 31 bar1bar2  3.1%
Tarptautinis bendradarbiavimas 25 bar1bar2  2.5%
Architekto kvalifikacija 72 bar1bar2  7.3%
Autorių teisės, profesinė etika 90 bar1bar2  9.1%
Statybos techninis normavimas 121 bar1bar2  12.3%
Teritorijų planavimas, urbanistika, tvari plėtra 92 bar1bar2  9.3%
Kultūros paveldas, saugomos teritorijos 57 bar1bar2  5.8%
Statybos skaitmenizavimas, BIM 42 bar1bar2  4.3%
Rekomendacinės paslaugų kainos 136 bar1bar2  13.8%
Rekomendacinės sutartys 83 bar1bar2  8.4%
Civilinės atsakomybės draudimas 74 bar1bar2  7.5%
Viešieji pirkimai ir kiti konkursai 79 bar1bar2  8%
Visuomenės dalyvavimas 30 bar1bar2  3%
Edukacija 39 bar1bar2  4%
Kita 16 bar1bar2  1.6%
Viso atsakymų 987  
Kiti atsakymai:
 • Architekto etika netenkinti užsakovo norù ir kovoti už kokybę
 • projektų valdymas
 • konkursai
 • 1. Privalomos minimalios projektavimo darbų kainos nustatymas ir sankcijos už kainų dempingavimą. 2. Profesijos prestižo kėlimas. 3.Architektų (studentų) paruošimo lygio kėlimas.
 • Architektūros studentų skaičiaus mažinimas
 • Esamų STR NESAMONIŲ peržiūrėjimas(pvz.du sklypai ir vienas savininkas - būtina du kvadratukus sujugti į vieną kvadratą - 4 mėnesiai... daug nesamonių ir paveldo, regioninių parkų direkcijose, ministrai aplinkos net lietuvių kalbos gramatikos nemoka....)
 • Aktuali tema- studentu architektu skaicius- ar jis atitinka rinka- architektura galima studijuoti net Klaipedoje! Ar tikrai to reikia?
 • Projekto vadovo - architekto kaip PV statuso išgryninimas ir įteisinimas, PV atsakomybių ribų apibrėžimas
 • Komunikacija su projektus tikrinančiais valdininkais
 • nepatikimų užsakovų registras
 • Minimalaus projektavimo darbų įkainio įforminimas
 • TVARI URBANISTINĖ PLĖTRA NAGRINĖTINA PVELDOSAUGINIU ASPEKTU
 • Architektūros, urbanistikos, kraštovaizdžio architektūros ir dizaino veiklų integralumas projektuose
 • Architektūrinės rinkos apsauga nuo neturinčių architektūrinio išsilavinimo subjektų dalyvavimo joje
 • stipriau reglamentuoti teisine atsakome imomniu vadovams uz projektavima uz
 • Architektūros ir urbanistikos studijų programų tobulinimas

Paaiškinimas: Viso atsakymų yra visų atsakymų, pasirinktų pagal tam tikro klausimo dalyvius, suma. Kiekvieno atsakymo varianto procentinė išraiška yra apskaičiuojama padalinus šio atsakymo reikšmę iš visų atsakymų sumos.