Apklausos "Dėl atestuotų architektų profesinės veiklos civilinės atsakomybės draudimo" rezultatai
Respondentų statistika:
Viso respondentų:
388
Rezultatų santrauka
1. Kokia Jūsų patirties vykdant atestuoto architekto veiklą trukmė?
Iki 5 metų 46 bar1bar2  11.9%
Nuo 5 iki 10 metų 75 bar1bar2  19.3%
Nuo 10 iki 15 metų 82 bar1bar2  21.1%
Daugiau nei 15 metų 185 bar1bar2  47.7%
Viso atsakymų 388  
2. Kaip Jūs draudžiatės privalomuoju profesinės veiklos civilinės atsakomybės draudimu?
Asmeniškai (vykdau veiklą pagal individualios veiklos pažymą) 141 bar1bar2  36.3%
Asmeniškai (vykdau veiklą pagal autorinę sutartį) 5 bar1bar2  1.3%
Draudžiasi įmonė, kurioje dirbu 236 bar1bar2  60.8%
Nesidraudžiu, nes paslaugas teikiu subrangos būdu (draudžiasi pagrindinis projektuotojas) 6 bar1bar2  1.5%
Viso atsakymų 388  
3. Ar Jūsų, jei vykdote individualią veiklą, arba Jūsų įmonės, kurioje dirbate, metinės pajamos viršija 100 tūkst. Eur?
Taip 70 bar1bar2  18%
Ne 318 bar1bar2  82%
Viso atsakymų 388  
4. Koks pastarąjį kartą buvo Jūsų ar Jūsų įmonės projektuotojo privalomojo CA draudimo metinės įmokos dydis?
Iki 300 Eur 49 bar1bar2  12.6%
Nuo 301 iki 500 Eur 219 bar1bar2  56.4%
Nuo 501 iki 700 Eur 44 bar1bar2  11.3%
Daugiau nei 700 Eur 76 bar1bar2  19.6%
Viso atsakymų 388  
5. Ar Jūsų civilinės atsakomybės draudimas, be privalomo atlyginimo už žalą turtui ir/ ar asmeniui, apima ir: (daug galimų variantų)
Neturtinę žalą 24 bar1bar2  5.7%
Finansinius nuostolius, nesusijusius su žala turtui ir/ ar asmeniui 26 bar1bar2  6.2%
Projektavimo trūkumų ištaisymo išlaidas 45 bar1bar2  10.7%
Nežinau, neatkreipiau dėmesio 326 bar1bar2  77.4%
Viso atsakymų 421  
6. Ar Jūs asmeniškai kaip atestuotas architektas per pastaruosius tris metus esate gavęs pretenziją dėl galimo žalos atlyginimo? (daug galimų variantų)
Taip, žodinę 17 bar1bar2  4.4%
Taip, raštišką 2 bar1bar2  0.5%
Taip, turėjau ieškinį teisme 4 bar1bar2  1%
Ne 366 bar1bar2  94.1%
Viso atsakymų 389  
7. Kokio pobūdžio buvo šios pretenzijos? (daug galimų variantų)
Dėl sutarties įvykdymo termino praleidimo 11 bar1bar2  2.8%
Dėl padarytos žalos turtui 3 bar1bar2  0.8%
Dėl padarytos žalos asmens sveikatai ar gyvybės atėmimo 0 bar1bar2  0%
Dėl projekto klaidų sukeltų finansinių nuostolių (nesusijusių su turtu ar asmeniu) 18 bar1bar2  4.6%
Dėl neturtinės (moralinės) žalos atlyginimo 2 bar1bar2  0.5%
Nebuvo 345 bar1bar2  87.6%
Kita 15 bar1bar2  3.8%
Viso atsakymų 394  
Kiti atsakymai:
 • neturejau
 • neturėjau
 • neturėjau
 • nebuvo
 • pretenzijų neturėjau
 • nebuvo
 • nebuvo
 • kol kas pretenzijų nebuvo
 • pretenzijų nebuvo
 • nebuvo
 • nebuvo
 • nebuvo
 • negauta
 • nebuvo
 • tik tušti pagasdinimai
8. Jei Jūsų metinė apyvarta mažesnė nei 100 tūkst. Eur, ar draustumėtės Rūmų rekomenduojamoje draudimo bendrovėje, jei Rūmų nariams draudimo įmoka metams būtų apie 300 Eur?
Taip 330 bar1bar2  85.1%
Ne 58 bar1bar2  14.9%
Viso atsakymų 388  
9. Ar pritartumėte Rūmų nario metinio mokesčio dalį (20-25 Eur) skirti draudimui, kuris kiekvienam nariui suteiktų 10 tūkst. Eur vertės apsaugą asmeninės teisinės gynybos išlaidoms (advokatų paslaugoms) ir privalomojo CA draudimo nedengiamam žalos atlyginimui?
Taip 331 bar1bar2  85.3%
Ne 57 bar1bar2  14.7%
Viso atsakymų 388  

Paaiškinimas: Viso atsakymų yra visų atsakymų, pasirinktų pagal tam tikro klausimo dalyvius, suma. Kiekvieno atsakymo varianto procentinė išraiška yra apskaičiuojama padalinus šio atsakymo reikšmę iš visų atsakymų sumos.