Apklausos "KAIP RENKIESI SPECIALYBĘ?" rezultatai
Respondentų statistika:
Viso respondentų:
480
Vyras: 95
Moteris: 385
Vidutinis amžius: 18.2 metai
Rezultatų santrauka
1. Kas daro didžiausią įtaką renkantis specialybę? Galimi keli atsakymo variantai. (daug galimų variantų)
Televizija (filmai, laidos...) 80 bar1bar2  4.5%
Internetas (įvairūs forumai, socialiniai tinklai...) 200 bar1bar2  11.2%
Pokalbiai su tėvais 218 bar1bar2  12.3%
Pokalbiai su draugais 235 bar1bar2  13.2%
Informacija, gauta LITEXPO aukštųjų mokyklų mugėje 130 bar1bar2  7.3%
Aukštųjų mokyklų platinami bukletai, tinklapiai, kita reklaminė medžiaga 145 bar1bar2  8.2%
Profesinio orientavimo testas, kurį atlikau 109 bar1bar2  6.1%
Aukštosios mokyklos atstovo prezentacija mokykloje 75 bar1bar2  4.2%
Darbo patirtis, kuri paskatino būtent tą specialybę ir pasirinkti 102 bar1bar2  5.7%
Pokalbis su žmogumi, jau dirbančiu pagal vieną ar kitą specialybę 244 bar1bar2  13.7%
Aš tiesiog įsivaizduoju būsimą profesiją ir to pakanka 241 bar1bar2  13.5%
Viso atsakymų 1779  
2. Kuris teiginys geriausiai apibūdina tai, kaip nusprendi, kur stoti? (daug galimų variantų)
Surašau įvairias specialybes ir stoju ten, kur priima 117 bar1bar2  11.4%
Kartu su tėvais nusprendžiame, kur stoti 121 bar1bar2  11.8%
Stoju kartu su draugais 27 bar1bar2  2.6%
Renkuosi tas specialybes, kurios po studijų garantuos darbo vietą 274 bar1bar2  26.8%
Renkuosi pelningą (-as) profesiją (-as) 228 bar1bar2  22.3%
Renkuosi tą specialybę, kurią jau esu išbandęs praktiškai (dirbau toje srityje) 100 bar1bar2  9.8%
Stoju tiesiog tam, kad įgyčiau išsilavinimą, nes vis dar nežinau, kas patinka 129 bar1bar2  12.6%
Seku tėvų pėdomis ir renkuosi jų profesiją, nes daug apie ją žinau ir man ji patinka 27 bar1bar2  2.6%
Viso atsakymų 1023  
3. Jei būtų galimybė pabendrauti su vienos ar kitos profesijos atstovu ir sužinoti, kaip atrodo tipiška darbo diena, kokiomis charakterio savybėmis reikia pasižymėti, kokie darbo privalumai/trūkumai, ar pasinaudotum ja? Ar manai, kad tai naudinga?
Taip, žinoma 475 bar1bar2  99%
Ne, man dzin 5 bar1bar2  1%
Viso atsakymų 480  

Paaiškinimas: Viso atsakymų yra visų atsakymų, pasirinktų pagal tam tikro klausimo dalyvius, suma. Kiekvieno atsakymo varianto procentinė išraiška yra apskaičiuojama padalinus šio atsakymo reikšmę iš visų atsakymų sumos.