Apklausos "Tėvų informavimas" rezultatai
Respondentų statistika:
Viso respondentų:
13
Vyras: 2
Moteris: 11
Vidutinis amžius: 30.2 metai
Rezultatų santrauka
1. Kiek metų Jūs naudojatės lopšelio-darželio paslaugomis?
iki 1m. 3 bar1bar2  23.1%
1-2 m. 3 bar1bar2  23.1%
2-3 m. 4 bar1bar2  30.8%
3-4 m. 1 bar1bar2  7.7%
virš 4 m. 2 bar1bar2  15.4%
Viso atsakymų 13  
2. Ar Jūs tenkina dabartinė tėvų informavimo apie įstaigos veiklą sistema?
Visiškai tenkina 9 bar1bar2  69.2%
Tenkina iš dalies 3 bar1bar2  23.1%
Nežinau 0 bar1bar2  0%
Netenkina iš dalies 1 bar1bar2  7.7%
Visiškai netenkina 0 bar1bar2  0%
Viso atsakymų 13  
3. Koks informavimo būdas apie įstaigos veiklą Jums priimtiniausias? (daug galimų variantų)
bendruomenės susirinkimuose 4 bar1bar2  9.8%
grupės tėvų susirinkimuose 10 bar1bar2  24.4%
individualių pokalbių su pedagogais metu 8 bar1bar2  19.5%
informacija stenduose 7 bar1bar2  17.1%
lankstinukuose, skrajutėse 4 bar1bar2  9.8%
įstaigos internetinėje svetainėje 8 bar1bar2  19.5%
Viso atsakymų 41  
4. Kokia informacija apie įstaigos veiklą Jus labiausiai domina? (daug galimų variantų)
Kasdieninė vaikų veikla, režimas, mityba 12 bar1bar2  21.4%
Renginiai, šventės, pramogos 11 bar1bar2  19.6%
LR švietimo politika 1 bar1bar2  1.8%
Įstaigos veiklos planai, reglamentai 4 bar1bar2  7.1%
Pagalba ir patarimai tėvams vaikų ugdymo klausimais 5 bar1bar2  8.9%
Vaiko pasiekimai ir pažanga 13 bar1bar2  23.2%
Vaiko ugdymo planai, programos 10 bar1bar2  17.9%
Kita 0 bar1bar2  0%
Viso atsakymų 56  
5. Kokius papildomus informavimo būdus būtų tikslinga įtraukti? (daug galimų variantų)
Sukurti įstaigos facebook profilį 2 bar1bar2  11.1%
Su vaiku susijusią informaciją gauti į asmeninį el. paštą 11 bar1bar2  61.1%
Užsisakyti įstaigos naujienų prenumeratą į asmeninį el. paštą 4 bar1bar2  22.2%
Sukurti įstaigos Skype 1 bar1bar2  5.6%
Kita 0 bar1bar2  0%
Viso atsakymų 18  

Paaiškinimas: Viso atsakymų yra visų atsakymų, pasirinktų pagal tam tikro klausimo dalyvius, suma. Kiekvieno atsakymo varianto procentinė išraiška yra apskaičiuojama padalinus šio atsakymo reikšmę iš visų atsakymų sumos.