Apklausos "ARCHITEKTAMS" rezultatai
Respondentų statistika:
Viso respondentų:
139
Rezultatų santrauka
1. Kokia architekto veikla Jūs užsiimate: (daug galimų variantų)
Teritorijų planavimu 81 bar1bar2  17%
Statinių projektavimu 129 bar1bar2  27.1%
Kraštovaizdžio architektūros ir želdynų projektavimu 20 bar1bar2  4.2%
Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimu 31 bar1bar2  6.5%
Interjero projektavimu 74 bar1bar2  15.5%
Architektūros moksline ir (ar) pedagogine veikla 21 bar1bar2  4.4%
Architektūros vertinimo (ekspertine) veikla 27 bar1bar2  5.7%
Valstybės tarnautojo veikla, susijusia su architektūros klausimais 19 bar1bar2  4%
Konsultavimu architektūros klausimais 69 bar1bar2  14.5%
Kita 5 bar1bar2  1.1%
Viso atsakymų 476  
Kiti atsakymai:
 • straipsnių architektūros tematika rašymu
 • Problemų sprendimu statybų srityje
 • bedarbis
 • Statinio projekto vadovas
 • statinio projekto ekspertize
2. Kokias pareigas Jūs dažniausiai užimate statinių projektavime (jei projektuojate): (pasirenkamas klausimas)
Projekto vadovo 23 bar1bar2  19.3%
Projekto vadovo ir projekto architektūrinės dalies vadovo 71 bar1bar2  59.7%
Projekto architektūrinės dalies vadovo 14 bar1bar2  11.8%
Kito architektūrinės dalies rengėjo 9 bar1bar2  7.6%
Kitos projekto dalies rengėjo ir (ar) vadovo 1 bar1bar2  0.8%
Kita 1 bar1bar2  0.8%
Viso atsakymų 119  
Kiti atsakymai:
 • pirmi keturi punktai
3. Ar turite architekto kvalifikacijos atestatą:
Taip 120 bar1bar2  86.3%
Ne 13 bar1bar2  9.4%
Turėjau anksčiau, tačiau jo galiojimo laikas yra pasibaigęs 6 bar1bar2  4.3%
Viso atsakymų 139  
4. Kokia Jūsų darbo architektūros srityje patirtis:
Iki 3 metų 2 bar1bar2  1.4%
3-5 metai 2 bar1bar2  1.4%
5-10 metų 26 bar1bar2  18.7%
10-20 metų 49 bar1bar2  35.3%
Daugiau nei 20 metų 60 bar1bar2  43.2%
Viso atsakymų 139  
5. Kokios, Jūsų nuomone, yra didžiausios šio meto statinių architektūros srities problemos: (daug galimų variantų)
Nėra problemų 2 bar1bar2  0.3%
Nauji statiniai dažnai nedera su gamtiniu kraštovaizdžiu 51 bar1bar2  7.9%
Nauji statiniai dažnai nedera su urbanistine aplinka 92 bar1bar2  14.2%
Statant naujus statinius dažnai žalojamas gamtos ir kultūros paveldas 50 bar1bar2  7.7%
Naujų statinių architektūra dažnai nedera su jų paskirtimi 31 bar1bar2  4.8%
Nauji statiniai dažnai sunkiai transformuojami ar pritaikomi kitai paskirčiai 12 bar1bar2  1.9%
Statiniuose dažnai naudojamos nekokybiškos, neilgaamžės statybinės medžiagos 77 bar1bar2  11.9%
Pernelyg menkas ekologiškų medžiagų ir technologijų panaudojimas 55 bar1bar2  8.5%
Pernelyg mažas dėmesys energetiniam efektyvumui 50 bar1bar2  7.7%
Naujų statinių architektūrai dažnai trūksta originalumo, meniškumo 79 bar1bar2  12.2%
Naujų statinių architektūrai dažnai trūksta vientisumo, kompleksiškumo 79 bar1bar2  12.2%
Pernelyg retai statiniuose panaudojami kitų meno sričių kūriniai 60 bar1bar2  9.3%
Kita 10 bar1bar2  1.5%
Viso atsakymų 648  
Kiti atsakymai:
 • neaiski ir suvelta teisine baze
 • Pernelyg dažnai tenkinami tik užsakovo įgeidžiai, neatsižvelgus į esamą aplinką
 • Trūksta originalumo, savitumo.
 • Architektura diktuojama ne realiu aplinkos poreikiu ir salygu, o nelankstaus teisinio reglamentavimo
 • Nėra idejų konkuravimo-dažniausiai pasirenkamas pigiausias projektuotojas
 • reikia itikti kliento norams.
 • Vienu sakiniu apibudinti statiniu architekturos problemu neimanoma-vertinimas turi buti kiekvieno objekto atskirais pro
 • išvardintos "problemos" vis dar "pasitaiko", taėiau nei vienai nepriskirčiau siūlomo apibūdinimo "dažnai"
 • Trūksta ne "originalumo", o tikrai GEROS ne "žurnalinės" ARCHITEKTŪROS
 • mažiausios kainos "garantija" ir greitą darba velnias gaudo
6. Kaip Jūs vertinate esamą statinių architektūros srities teisinį reguliavimą:
Teigiamai (kylančios problemos nesusijusios su teisiniu reguliavimu arba jų nėra) 1 bar1bar2  0.7%
Vidutiniškai (yra tam tikrų teisės aktų trūkumų, lemiančių nurodytų problemų atsiradimą) 68 bar1bar2  48.9%
Neigiamai (iš esmės yra užkirstas kelias kokybiškai statinių architektūrai) 66 bar1bar2  47.5%
Nesu su juo susipažinęs(-usi) tiek, kad galėčiau įvertinti 4 bar1bar2  2.9%
Viso atsakymų 139  
7. Jei matote architektūros srities teisinio reguliavimo trūkumų, prašome juos nurodyti: (daug galimų variantų) (pasirenkamas klausimas)
Teisės aktuose įtvirtinta per mažai statinio architektūros reikalavimų 30 bar1bar2  4.7%
Teisės aktuose blogai (neaiškiai, prieštaringai, kt.) suformuluoti statinio architektūros reikalavimai 79 bar1bar2  12.4%
Netinkamai nustatomi architektūriniai reikalavimai teritorijų planavimo dokumentuose 57 bar1bar2  8.9%
Nepakankama projektinių pasiūlymų įtaka tolesniam projektavimo procesui 51 bar1bar2  8%
Per silpna projekto architektūrinių sprendinių kontrolė 59 bar1bar2  9.2%
Nepakankamas architektų profesinis paruošimas 32 bar1bar2  5%
Nepakankamai griežti architekto kvalifikacijos (atestavimo) reikalavimai 22 bar1bar2  3.4%
Per silpna architekto veiklos kontrolė ir priežiūra 22 bar1bar2  3.4%
Nepakankamai detaliai sureguliuotas projektavimo procesas 36 bar1bar2  5.6%
Per siaura statinio architekto (projekto architektūrinės dalies vadovo) kompetencija 43 bar1bar2  6.7%
Per didelė statytojo (užsakovo) įtaka 90 bar1bar2  14.1%
Per didelė viešojo administravimo subjektų (valstybės tarnautojų) įtaka 76 bar1bar2  11.9%
Nepakankamas visuomenės dalyvavimas statinių projektavimo ir statybos procese 22 bar1bar2  3.4%
Kita 19 bar1bar2  3%
Viso atsakymų 638  
Kiti atsakymai:
 • Man trūksta informacijos ir kompetencijos spręsti kaip architektūrinė kokybė susijusi su įstatimine baze. Mielai patikėčiau sąsajų tarp įstatymų ir kokybės paiešką, sprendimo galimybes ir jų įgyvendinimą specialistams atsiskaitant su jais per sąjungą
 • Šiuo metu viešieji pirkimai pakerta architektūros sprendinių kokybę. Mažiausiai kaina tikrai negarantuoja geriausia kokybė.
 • per daug sudėtingai išdėstyti reikalavimai
 • architektūra nėra viešojo intereso objektas
 • Viešieji pirkimai skatina pigios architektūros atsiradimą. Kokybiški , ilgalaikę vertę turintys sprendimai netoleruojami ir nepalaikomi dabar esančios teisinės sistemos
 • Blogai, kad gali projektuoti neatestuoti architektai ir inžineriai
 • Detaliuosius planus ir statinius projektuoja neturintys architekto - urbanisto išsilavinimo speselistai (inžineriai, geodezininkai) Taip mušama projektavimo darbu kaina, į rinka pateikiama nekokybiški darbai
 • Vieni kitiems prieštaraujantys teisės aktai, subjektyvūs ir dažnai nekompetetingi "žaloja/nežaloja" vertinimai iš paveldo ir aplinkos apsaugos organizacijų, iš esmės užkirstas kelias bet kokiam logiškam (pagrįstam) sprendinių lankstumui per STRus
 • bloga staitinio statybos leidimo gavimo tvarka. reiketu 2 etapu: 1- statinio architekturines israiskoss derinimo ir patvirtinimo etapas 2- techninio projekto (visos inzinerijos dalys) derinimas
 • apsurdiška įmonės atestavimo sistema
 • Teisiniu budu sureguliuoti architekturos kokybes-nera.Architekturos lygi lemia bendras kulturos lygis
 • detalaus suplanavimo procedura yra absurdiska
 • Teisės aktai nereguliuoja architektūros
 • Normatyvinių statybos techninių ir teritorijų planavimą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų dažni keitimai ir sukelia skirtingą jų reikalavimų traktavimą konkrečių objektų projektuose. Nėra aiškios keitimų sistemos, dažnai neaiškūs jų tikslai
 • svarbiausias punktas - Viešųjų pirkimų įstatymo bukas taikymas architektūroje.
 • projektu vadovais atestuojami inzinieriai (projektavimas tampa trumpalaikes "ekonomikos" klausimu)
 • Teises aktai(viesuju pirkimu istatymas) taikomas taip, kad eliminuotu kokybiskos aplinkos kurimo poreiki
 • arc-urbanistikos skyrių vedėjų ribotos nuostatos vertinančios projektuojamas situacijas antraeilemis treciuju saliu atzvilgiu
 • is esmes ydinga architektu ruosimo sistema: kiekybe o ne kokybe. Universitetai piktnaudziauja vadinamais "krepseliais"- profesija populiari, visada surenka kontingenta, universitetai gauna finansavima, profesoriai turi darbo, nieko nekeiciant...
8. Kurie iš Statybos įstatymo 5 str. įtvirtintų esminių statinio architektūros reikalavimų, Jūsų manymu, nėra esminiai ir turėtų būti iš šio sąrašo pašalinti: (daug galimų variantų) (pasirenkamas klausimas)
Neprieštaravimas statinio esminiams reikalavimams (gaisrinės saugos, higienos, kt.) 9 bar1bar2  5.6%
Derėjimas prie kraštovaizdžio 14 bar1bar2  8.8%
Atitikimas savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) nustatytiems specialiesiems architektūros reikalavimams, specialiesiems saugomų teritorijų ir paveldosaugos reikalavimams 22 bar1bar2  13.8%
Atitikimas statinio paskirčiai 19 bar1bar2  11.9%
Neprieštaravimas statinio inžinerinių sistemų ir technologinių inžinerinių sistemų reikalavimams 22 bar1bar2  13.8%
Nė vieno iš jų nereikia pašalinti 74 bar1bar2  46.3%
Viso atsakymų 160  
9. Kokius papildomus esminius statinio architektūros reikalavimus Jūs siūlytumėte įtvirtinti Statybos ar kitame įstatyme: (pasirenkamas klausimas)
1) Pastato energetinio naudingumo privalomumą ir atsinaujinančių energijos šaltinių taikymą (gal, net, privalomai).
2) Privaloma projekto Architektūrinė priežiūra.
3) Kultūrinės ir ekonominės vertės sukūrimas, originalumo bei ekologiškumo siekis, sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiškai pagrįsti. Statinys turi atitikti ir viešąjį interesą.
4) Architekturinis konkursas viesuosiuose pirkimuose
5) kontekstualumas

meniškumas,estetiškumas,kultūrologinis aspektas

funkcionalumas plačiaja prasme

urbanistinis integralumas
6) Statybos ir apdailos medžiagų ilgaamžiškumo garantijos skirtingą trukmę, skirtingiems statinių tipams.

Projektavimą remiantis "Universalaus dizaino" principais.

Architekto autorines teises statinio architektūrai.
7) Papildyčiau reikalavimą dėl specialiųjų architektūros reikalavimų - reikia reglamentuoti kas tai yra ir kokius reikalavimus galima kelti, kad būtų aišku, ko galima reikalauti iš statytojo. Statytojai (ypač mažuose miestuose) linkę investuoti mažai ir statyti pigiai (pastatų kokybė gaunasi prasta, tačiau kaip ir atitinka architektūros reikalavimus).
8) 1.Visa eilė priemonių kurias teikė AR architektūros įstatymo projektų redakcijose

2.Šiandien "architektūrą" jau kuria matininkai, žemėtvarkininkai, konstruktoriai, geologai, rekreacininkai ....
9) Meninė vertė
10) GRIEŽTAI STABDYTI SAVAVALIŠKAS STATYBAS.

STATYBOS METU NEKEISTI PATVIRTINTO PROJEKTO, TAM YRA LEISTINOS PROJEKTO KOREKTŪROS.

KIEK ĮMANOMA MAŽINTI BIUROKRATINIUS VIS PASIKARTOJANČIUS POPIERIUS.
11) per platus klausimas,...
12) Įdingas reglamentavimo principas iš esmės.

Manau nereikia įstatymais reglamentuoti savaime suprantamų dalykų. Juk nereikia įstatymo, kad medis būtų medinis.

Juo lab, kad nįmanoma nedviprasmiškai apibrėžti, kada pastatas atitinka esminį reikalavimą, o kada ne - dera su aplinka ar nedera - čia skonio ir nuomonių klausimas.
13) architektūros meninės vertės ir kitų esminių reikalavimų architektūrai aiškaus atskyrimo
14) Siūlyčiau aiškiau ir išradingiau reglamentuoti santykius su kaimyniniais (šalia stovinčiais) pastatais siekiant architektūrinės vienovės arba kitokio santykio ir santykį su kaimyninių pastatų savininkais.

Taip pat labai reiktų aiškaus ir įdomaus santykio su visuomeninės paskirties (bendro naudojimo) teritorijomis ir valstybei priklausančiomis teritorijomis bei pastatais.
15) - Projektavimo konkursų rezultatus negali lemti mažaiusia projektavimo kaina

- Cetrinėje miesto dalyje naujiems projektas turi būti privalomas architektūrinis konkuras
16) Stilistika
17) kompleksiškumas,derėjimas miestovaizdyje (nes karštovaizdis pagal paprotinę teisę mūsuose tapatinamas su gamtovaizdžiu)
18) Statinio architektūra turi atspindėti tai, kad statinys yra suprojektuotas šiame laikotarpyje, bus naudojamas šio laikotarpio visuomenės, taikant dabar gaminamas medžiagas ir technologijas, siekiant išvengti kičo ir aklo praėjusių laikų stilių kopijavimo/plagijavimo.
19) Derėti urbanistinėje aplinkoje
20) Urbanistinis pagrįstumas, antrųjų šalių interesai
21) Statybos įstatymas yra statybos techninių krypčių reguliavimo įstatymas, prie ko čia architektūra ? Reikalavimai architektūrai turi būti tik Architektūros įstatyme.
22) Meniškumas. Architektūra yra [inžinerinis] menas, todėl tai turėtų būti esminis reikalavimas. Žinoma, pramonės pastatams meniškumo prioritetas netaikytinas. Iš vis meniškumas per sunkiai apibrėžiamas, kad tai įforminti įstatyme.Turbūt vieninteliai esminiai reikalavimai turėtų būti susiję su sauga - gaisrosauga, higiena ir pan.

Aplinkosauga, paveldosauga ir kiti per subjektyviai traktuoja "žaloja/nežaloja", "atitinka/neatitinka" sąvokas, kad jas įtraukti į istatymą, todėl siūlyčiau šalinti.Reikėtų didesnio architektų profesionalumo, mažesnio jų skaičiaus, ir daugiau kūrybinės laisvės, neapribotos nelanksčiais normatyvais (kuriuose būtų efektyviau išreikšti ne konkrečius reikalavimus ar dydžius, o loginius reikalavimus, kad konkrečiam pastatui būtų parinkti tinkamiausi sprendiniai.)
23) Siūlyčiau apibrėžti esminių statinio reikalavimų ribas pvz. Atitikimas savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) nustatytiems specialiesiems architektūros reikalavimams, specialiesiems saugomų teritorijų ir paveldosaugos reikalavimams negali apimti platesnį kontekstą negu Statinio Statytojas Užsako, jeigu be platesnio konteksato (pvz. už skalypo ribų ir tt.)turi prisiimti atsakomybę už jų įgyvendinimą, bent jau projektiniame lygyje, arba nekelti jų.

Siūlau įtvirtinti Statybos ar kitame įstatyme institusijų keliančių reikalavimus atsakomybę dėl reikalvimų pagrįstumo.
24) Labai keistai skamba,kai yra iskeliamas reikalavimas,jog pastato isvaizda turi atitikti paskirti,kai nera reglamentuojanciu tai(lydinciu)paaiskinimu.O kodel negalima projektuoti namo su laivo isvaizda? taip bet kuris klerkas pats nustatineja ir yra teisus parasydamas isvadose:"nederinamas,nes panasus i daugiabuti "ar panasiai.Sprendimas,jog architektas yra inzineriniu sistemu apipavidalintojas,irgi keistai skamba galiojanciame istatyme. Zmones,kurie formuoja miesto veida-santechniku pagalbiniai? Keista...
25) Architektūros estetinės kokybės
26) seno ir naujo dermes principinius reikalavimus
27) projektavimui yra pakankamai apribojimu

ir nera reikalo dar papildomai apsunkinti si procesa
28) Projekto sudėtis ir jos standartizavimas.

Projekto tvirtinimo tvarka ir leidimas statybai
29) statinys privalo turėti architektą (diplomuota).
30) pasiekiamumas (grįstas „dizainu visiems“ principu), pagarba gamtinei aplinkai ir energijos tausojimas, sveikas mikroklimatas, funkcionalumas, lankstumas keičiant vidaus erdves (galimybė pritaikyti pastatą kitai paskirčiai)
31) Noriu pranesti, kad gaisrininkai realiai perdaug reikalauja skaiciavimu gyv. namu gaisringumo klasei ivertinti. Ypac kada yra medine perdanga ir nesvarbu, kad ji apsiuta nedegia statyb. medziaga. Patys tu skaiciavimu neteikia, o reikalauja. Taip nutiko mano kolegei.

Vienam projektui man reikejo soduose ieskoti artimiausiu gaisriniu hidrantu, nors gaisrininkai oficialiai jokiu planu su jais nenurodo.
32) Statybos įstatyme reikėtų įtvirtinti nuostatą, kad kiekvienam pastatui ar kraštovaizdį įtakojančiam inžineriniam statiniui privaloma architektūrinė projekto dalis, rengiama vadovaujant architektui.
33) Statinio kokybe, apdailos medziagu ir atliktu darbu
34) Architektūros kokybės (tiek estetiniai, tiek dermės prie konteksto, tiek naudojamų medžiagų reikalavimai)
35) Atitikimas ekspertu tarybos reikalavimams (nuomonei, pageidavimams)
36) Reikia atskiro Architektūros įstatymo, kuris detaliau ir konkrečiau nustatytų ne tik architektūros reikalavimus, bet atsakytų į daugelį šiuo metu esamų probleminių klausimų
37) Gražinti architekto parašą pastato pridavimo protokole..
38) Architektūrinės dalies projekto vadovo ir projekto vadovo didesnės teisės, ne kaip į paslaugą atliekant projektavimo darbus, bet kaip autorinio darbo pagrįstimumas būtinomis autorinėmis teisėmis, kol projektas įgyvendinamas, ir dar po tam tikro laiko, kol statinys eksplotuojamas. Būtinas rekomenduojamų kainų projektavimo darbams atlikti įteisinimas ir jų sekimas, nenukrypstant 10-15 procentų nuo rekomenduotinų...Darbų testinumas pirmumu prieš tuos darbus vykdantiems projektuotojais, nei keitimas naujas, be rimtų teisinių argumentacijų ar priežasčių...t.t
39) Regionų ar gyvenviečių architektūrinių reglamentų parengimas ir veiksmingas taikymas.
40) Nelabai aiškūs pasiūlyti atsakymai.
41) Tų staaaaatybos įstatymų bus kas pusmetį po naują redakciją

Pats naujo įstatymo atsiradimas jau yra košmariškas sapnas,

Geriausia- 2007-2008m "nustatymai", gražinti, sąlygų sąvadą, gražinti nuolatinę komisiją.

Bet geriausia, bent 2-3 metus tegu nieks nep*** proto su eiliniais, pakeitimais, iš kurių naudos kaip iš naktinės mokesčių reformos.
42) isliekamoji menine verte
43) statinio kokybiskas sprendinys(gaunamas architekturinio konkurso budu arba architekturiniu pasiulymu ekspertavimo isdiskutavimo budu) yra prielaida tureti gera ir kokybiska aplinka, racionalia statyba. Sekantis zingsnis - paslaugos kaina. reikia istatyme isaiskinti, kad kokybiskas ir ekonomiskas sprendimas apsprendzia visuomenes lesu taupyma. Istatymuose turi buti itvirtinta architekturinio konkurso samprata. O svarbiasia itvirtinti architekturinio arba kokybiskos gyvenamosios aplinkos svietimo butinybe.
44) Architekrūros kontekstualumo, projektuojamos vietovės savitumo aspektus , akcentuoti netoleruotiną naujos statybos primityvų architektūros interpretavimą kultūros paveldo teritorijose .
45) sprendinio kokybė.
46) architektūra turi atitikti darnumo kriterijams ir skatinti taikyti darnios raidos principus statinį statant ir eksploatuojant

(darnios architektūros kriterijai turi būti suformuluoti)
10. Kurie asmenys, Jūsų manymu, turi didžiausią įtaką laisvai pasirenkamiems (teisės aktų tiesiogiai nereguliuojamiems) architektūriniams sprendiniams: (daug galimų variantų) (pasirenkamas klausimas)
Projekto architektūrinės dalies vadovas 86 bar1bar2  25.4%
Projekto vadovas 48 bar1bar2  14.2%
Inžinerinių ir kitų projekto dalių vadovai 3 bar1bar2  0.9%
Projektavimo įmonės vadovas 15 bar1bar2  4.4%
Statytojas (užsakovas) 114 bar1bar2  33.6%
Viešojo administravimo subjektai (valstybės tarnautojai) 35 bar1bar2  10.3%
Architektūros ir urbanistikos ekspertai (ekspertų taryba) 33 bar1bar2  9.7%
Kita 5 bar1bar2  1.5%
Viso atsakymų 339  
Kiti atsakymai:
 • Projekto vadovas, atvejais, kai jis yra architektas
 • Finansuotojas
 • Projekto autorius
 • Kultūros paveldą ir Saugomas teritorijas administruojantys subjektai
 • Projektavimo sąlygų sąvade viešojo administravimo subjektai dažnai pamiršta, kad jų "norai" architektūrai turi būti pagrįsti teisės aktų ir detaliųjų planų sprendinių reikalavimais konkrečiai vietai ir statiniui
11. Ar esate susidūręs(-usi) su viešojo administravimo subjektų (valstybės tarnautojų) keliamais statinio architektūros reikalavimais, neatitinkančiais teisės aktų reikalavimų:
Taip 86 bar1bar2  61.9%
Ne 50 bar1bar2  36%
Ne, nes statinių neprojektuoju 3 bar1bar2  2.2%
Viso atsakymų 139  
12. Jei susidūrėte su neteisėtais viešojo administravimo subjektų reikalavimais, nurodykite kokie tai buvo reikalavimai: (pasirenkamas klausimas)
1) Higienos normos nurodo, kad visuomeninės paskirties statiniuose nagali būti lankytojų tirsioginio kontakto su sanitarinės įrangos prietaisais - ekspertizė bando to reikalauti, bet suveikia žmogiškas faktorius.
2) išlaikyti detaliajame plane nenustatytą užstatymo liniją
3) Nepagrįsti Priešgaisrinės saugos reikalavimai.
4) utenos architektas Tomas Kupriunas aktyviai eskizavo "Senuku" prekybcentrio fasadus, ko isdavoje atsisakiau autorystes.
5) PTR interpretacija kai projektiniams pasiulymams atseit reikia pateikti zemes sklypo nuosavybes dokumentus bei zemes sklypo plana , kai zemes sklypas yra formavimo procese.
6) Pastato fasadų tam tikro spalvinio sprendimo reikalavimai.
7) Asmeninio estetinio vertinimo pagrindu formuluojami reikalavimai keisti statinio architektūrą.

Papildomų reglamentuose nenumatytų dokumentų, sutikimų, derinimų, reikalavimas, siekiant savivaldybių ir kitų organizacijų valdininkams atsiriboti ir neprisiimti pagal pareigas privalomos atsakomybės.

Žmogiškas nemandagumas, arogancija, siekiant paslėpti valdininko kompetencijos stoką.
8) Reikalavimai kurie nereglamentuoti istatymu ir nebuvo irasyti i projektavimo salygas
9) ......
10) Papildomi reikalavimai, kurių nėra teisės aktuose.

Reikalavimai projektuoti vienokius ar kitokius inžinerinius tinklus, nors teisės aktai tiesiogiai nereglamentuoja - neįpareigoja tiesti komunalinius tinklus - nedraudžia daryti vietinius.
11) -kultūros paveldo ir saugomų teritorijų reglamentų formalumas ir neprofesionalumas, bei šiose institucijose dirbančių "specialistų" derinančių projektus neprofesionalumas;

- savivaldybių architekto tarnybos kompetencijos stoka - nesuvokimas architektūros ir kitų esminių statinio reikalavimų santykio, kartais tiesioginis kišimasis į architektūros meninį sprendimą, neturint tam kompetencijos
12) Principinė pozicija kad pastatas turi būti vieno aukšto su mansarda. Nes dviejų aukštų su šlaitiniu stogu nepatinka :). O įstatymai leido statyti ir dviejų aukštų pastatą.

Papildomu keistų dokumentų reikalavimas, siekiant apsaugoti save nuo atsakomybės arba nuo neišmanymo :)
13) Reikalavimai atlikti kelis projektinius pasiūlymus. Reikalavimai atlikti ir suderinti projektinius pasiūlymus. Architektūros reikalavimuose turi būti nustatyti konkretūs reikalavimai, sąlygos. Kitu atveju sukuriamos neskaidrios aplinkybes, kai vyriausiam architektui nepatinkantis architektas taip ir nesugeba parengti tinkamų architektūrinių sprendimų. Reikalavimai turėtų būti konkretūs ir įgyvendinami.
14) asmenine nuomone
15) regioninių parkų direkcijos savivaliauja keldamos teisės aktais nepagrįstus reikalavimus parkų buferinių zonų architektūrai, kultūros vertybių apsaugos departamentas neįrengtų palėpių projektavimui kelia tolydžio kintančius ir galimybę projektuot užkertančius reikalavimus.
16) Paliečiantys autorines teises ir sprendimus už kuriuos tiesiogiai atsako tik autorius.
17) Projektų smulkūs pakeitimai jau įkėlus derinamą projeką į info@statyba
18) Susilaikau nuo atsakymo, dėl architektų etikos kodekso, bet yra pakankamai šių subjektų pažeidimų
19) Reikalavimais, kad būtų laikomąsi inžinieriaus paruošto detalaus plano, kuris prieštarauja teisiniams aktams ir sveikam protui.
20) Įvažiavimas į sklypą ne daugiau 3,5 metro, nors normatyvas sako ne mažiau 3,5.Stoglangiu dydis senamiestyje nėra apibrėžtas, tačiau reikalaujamas konkretus dydis, nes "taip priimta"Reikalavimai regioninio Verkiu parko dalyje, kurioje saugoma gamta, o ne antropogeniniai elementai (urbanistika, architektura), laikytis reglamentus, kurie skirti visai kitai parko daliai (šlaitiniai stogai).KOmpoziciniai reikalavimai "kad derėtų" laikantis tik niuansinio kompozicijos principo, pamirštant, kad kompozicija galima ir kitais būdais pvz, kontrasto principu.ir t.t.t
21) Nepagrįsti reikalavimai atkurti anksčiau toje vietoje stovėjusį pastatą;

Nepagrįsti reikalavimai imituoti anksčiau toje vietoje stovėjusį pastatą;

Nepagrįsti reikalavimai pastatų medžiagiškumui;

Nepagrįsti reikalavimai įrengti teritorijas už projektuojamo pastato sklypo ribų;

Nepagrįsti reikalavimai mažinti pastato aukštį;

Nepagrįsti reikalavimai pastato formai;

(taip sakant būna labai daug ir įvairių).
22) Dažniausiai tai būna nesuformuluoti reikalavimai pvz. sąlygose urbanistikai ir architektūrai formuoti nurodytos formalios sąlygos: laikyti detalaus plano sprendinių, nekelti vėdinimo įrenginių į fasadus ar stogą, architektūra moderni dera su tradicine ar ba naudoti/nenaudoti raudomų plytų mūrą. Derinimo metu: "nepatinka architektūra" yra "nešiuolaikiška" , "nemoderni" ir tt.

Tuo noriu pasakyti, kad reikalavimų savaokos yra neapibrėžtos , nėra reglamentuota , kad reikalavimų kalba ir savokos turi būti suprantamos, išaiškintos ir jų turi būti pakankamai.
23) subjektyvūs reikalavimai-pagal valdininko skonį bei supratimą
24) Gaisrinės saugos reikalavimai.
25) "man nepatinka"; "man atrodo neteisinga tai daryti"; "as neisduosiu detaliojo planavimo salygu,nes gaunamame uzstatymo plote gyvenamojo namo isplanuoti neimanoma"
26) Servituto reikalavimas
27) "Nepatinka" architektūra, reikalavimai papildomų suderinimų .
28) Projekto dokumentų iš pildymas skirtingai suprantamus atvaizdavimo standartus. (Tarnautojo kvalifikacijos trūkumas)
29) Vienintelė institucija-KPD reikalavimai: tiesioginis nepagrįstas argumentais ir neprofesionalus kišimasis į projektuojamo statinio architektūrą. Dažniausiai pasireiškia dėl profesiopnalių darbuotojų (architektų pagal išsilavinimą)stokos.
30) Pajūrio regioninio parko buferinėje zonoje projektuojamiems pastatams, keliami reikalavimai tokie pat griežti (pagal direktoriaus "kompetencija') kaip ir parko teritoriją,
31) Keisti eksterjero spalvinį sprendimą, medžiagas, stilistiką.
32) buvo negrazu
33) Tai daugiau formalus reikalavimai,kurie neturi itakos nei architekturai,nei teisiniams padariniams
34) Subjektyvus arch. išraiškos supratimas ir teisės aktų laisva interpretacija
35) Reikalavimas projektus pateikti ekspertu tarybai.
36) Statinių išdėstymui sklype ir nepagrįstų "iš akies" atstumų nurodymu, stogo dangos ir formos nustatymu, dar, fasadų apdailai ir spalvai, langų formai ir skaidymui ir pan.
37) išlaikyti atstumus nuo automobilių aikštelių/ saugyklų iki sklypo ribų, reikalavimas atitraukti statinį nuo sklypo ribos, reikalavimai įrengti gaisrinius siurblius ir/ar įvykdyti kitokius gaisrinius reikalavimus, formalus (pagal raidę) požiūris į dviprasmių str reikalavimų vykdymą, neteisėtas reikalavimas gauti trečių asmenų sutikimus, ir kt.
38) Neduodamas servitutas privažiavimui į sklypą.
39) Pateikti tokių subjektų sutikimus projektui, kurie visai nereikalingi.
40) Besalygiškas detalių planų nuostatų laikymasis, kai detalus planas parengtas pažeidus jo rengimo taisykles, tvarkas, pažeisti žemės įstaymas, detalus planas neregistruotas kadastre, detalus planas atliktas svetimoje teritorijoje , neteisėtais, apgaulės budu ar neteisėtai teisiniu keliu išgauti parašai, naudojantis įstatymų spraga, arba žmogiškomis baimėmis ir to pačiu situacijos tikru žinojimu., neinformatyvu, taip pat išankstinių interesų nusistatymu motyvuojami vieni ar kiti sutikimai ar nesutikimai, vengimas derinti projektą.
41) Reikalavimai pažeidžiantys urbanistinę kultūrą, naikinantys kultūros paveldo vertybes.
42) Buvo pateikta sąlyga: jei suprojektuosiu tokį varijantą, kuris yra šio tarnautojo siūlomas, projektas bus suderintas.
43) Reikalaujama architekto atestato derinant gyv. namo projekta. Statybos inz. diplomo neuztenka.
44) nepagrįsti reikalavimai sklypo išplanavimui
45) keisti sprendinįn nes jų nuomone neatitiko str apibrežimo. vėliau pavyko įrodyti, kad jie klydo. rezultatas pusė metų vilkinamas leidimo statyti išdavimas. KPD subjektyvumas.
46) pvz.1: KVAD derinantis specialistas primygtinai rekomendavo iš esmės pakeisti architektūrinį palėpės įrengimo (naujo pastato stogo tūrio suformavimo) sprendimą, kuris neprieštaravo išduotoms paveldosauginėms sąlygoms (čia buvo anksčiau) į kitokį architektūrinį sprendimą, kuris akivaizdžiai prieštaravo toms pačioms paveldosauginėms sąlygoms. Tik perdarius projektą (labai stipriai pabloginus naudotojo interesus) - jis buvo suderintas (vėliau realizuotas).

pvz. 2: įmonėje buvo rengiamas nemažas ir sudėtingas detalusis

planas, - kai jis jau buvo su visomis instancijomis suderintas bei visi pritarė, liko gauti tik paskutinės instancijos Vilniaus "miesto plėtros komiteto" pritarimą (kuris kažkodėl yra esminis pritarimas), detalusis planas buvo sukritikuotas, nes įtakingam komisijos nariui nepatiko numatomų pastatų spalva :), taip pat teko detalųjį planą papildyti vaikų žaidimo aikštelių (tų aikštelių buvo nemažai) įrangos vizualizacijomis :) - absurdas visiškas, bet taip buvo, ir tokioje situacijoje teko nuolaidžiauti bei kitokiais būdais ginti savo daryto (kelis metus) darbo interesus, nes negali staiga pradėti "ieškoti tiesos" - darbą reik pabaigt :)

Tokių situacijų, kai vardan projektavimo darbo pabaigimo, projekto įteisinimo turi tenkinti visokius smulkius įv. valdininkų neteisėtus "pageidavimus" - pakanka :)
47) ivairus smulkmeniski reikalavimai - sklypo aptvaru stilius, langu/duru medziagiskumas/ju dydis, pastatu silutetiskumas (stogu forma) ir pan.
48) "Neprojektuoti priestatų ir stogelių""Pastatą projektuoti moderniškos išvaizdos"Suprojektuoto pastato rodikliai turi tiksliai atitikti paraiškoje sąlygoms projektavimui nurodytus rodikliusYpatingai daug interpretacijų derinant detaliuosius planus.
13. Jei susidūrėte su neteisėtais viešojo administravimo subjektų reikalavimais, nurodykite kur jie buvo įtvirtinti: (pasirenkamas klausimas)
Statinio projektavimo sąlygose (specialiuosiuose architektūros reikalavimuose) 11 bar1bar2  13.4%
Raštu išdėstytame sprendime nederinti (netvirtinti) statinio projekto 9 bar1bar2  11%
Išsakyti žodžiu, nurodant kad jų neišpildžius projektas nebus derinamas (tvirtinamas) 56 bar1bar2  68.3%
Kita 6 bar1bar2  7.3%
Viso atsakymų 82  
Kiti atsakymai:
 • Ekspertizės tarpinėje išvadoje
 • Visuose išvardintuose atvejuose
 • Būna ir sąlygose, ir išsakomi žodžiu
 • panasiai i trecia
 • protokole irasyti piestuku
 • Ir sąlygose ir ypatingai dažnai žodžiu, derinant projektą
14. Kokie, Jūsų manymu, teisinio reguliavimo pakeitimai labiausiai prisidėtų prie statinių architektūros kokybės pagerinimo: (daug galimų variantų)
Statinio architektūros reikalavimų (vertinimo kriterijų) išplėtimas teisės aktuose 45 bar1bar2  9.7%
Privalomas projektinių pasiūlymų rengimas ir tvirtinimas 61 bar1bar2  13.1%
Privalomas projekto architektūrinių sprendinių ekspertinis vertinimas 24 bar1bar2  5.2%
Privalomi architektūriniai konkursai svarbiausiems statiniams 102 bar1bar2  21.9%
Svarbiausių statinių projektų svarstymas su visuomene 32 bar1bar2  6.9%
Statinio architekto (projekto architektūrinės dalies vadovo) kompetencijos išplėtimas 72 bar1bar2  15.5%
Teritorijos vyriausiojo architekto kompetencijos išplėtimas 52 bar1bar2  11.2%
Architektų savivaldos stiprinimas (pvz. privaloma Architektų rūmų narystė, kt.) 57 bar1bar2  12.2%
Kita 21 bar1bar2  4.5%
Viso atsakymų 466  
Kiti atsakymai:
 • Nesu tikras dėl savo atsakymų. Manau reikėtų analizuoti situaciją ir ieškoti kas įtakoja architektūrinę kokybę
 • Architektų kiekio mažinimas
 • Peržiūrėti bendrųjų planų reikalavimus
 • Teisinio reguliavimo ir taip per daug
 • Svarbiausiu statiniu ir ju kompleksu urbanistiniu sprendiniu ekspertinis vertinimas projektiniu pasiulymu stadijoje
 • valstybes poziurio pakeitimas...
 • Grąžinti buvusias arch. tarybas
 • Atskiri konkrečių atvejų svarstymai ir galimybė ieškoti netradicinių sprendimų ypač susijusių su valstybinėmis teritorijomis ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis.
 • P.S. "Svarbiausi" statiniai turėtų būti reglamentuoti teisės aktuose
 • mažesnis architektų skaičius sumažintų trintį bandant įtikti užsakovo pageidavimams, ir siūlant maksimalius kvadratinius metrus
 • Architektūrinių reikalavimų įtraukimas į teritorijų planavimo dokumentus ir jų išbraukimas iš prieš projektą išduodamų iš piršto laužtų specialiųjų reikalavimų (projektavimo sąlygų)
 • Teritorijos vyriausio architekto , bei kitų derinančių asmenų kompetencijos ribojimas jų įgaliojimų ribose.
 • Jei architektus REALIAI gintu ir atstovautu organizacija: atsovautu teisiniu gincu metui, istatymais,ginanciais architektu teises uzsiimtu, galu gale iteisintu nuobaudas uz ivairius paci architektu daromus nusizengimus(dempingas ir tt)
 • budavo tokios archtarybos
 • Bendra architekturos kokybe lemia ekonomika,atskirus gerus projektus sukuria asmenybes
 • Nežinau
 • Visuotinis balsavimas del architekturiniu sprendiniu.
 • specialaus Architektūros įstatymo priėmimas
 • kainų depingavimo sureguliavimas
 • tarnautojų švietimas ir jo kompetencijos ribų kategoriškas apibrėžimas
 • Architektų savivaldos skaidrumas, kadenciju ribojimas ir efektyvumas
15. Nuoširdžiai dėkoju Jums už apklausai paskirtą laiką ir pateiktus atsakymus. Jei turite daugiau pastabų ar pasiūlymų architektūros teisinio reguliavimo klausimais, prašau juos išsakyti: (pasirenkamas klausimas)
1) Manau, kad būtų svarbu sukurti specialistų grupę (teisininkai architektai ir k.t. arba viskas viename asmenyje) kurie išanalizuotų situaciją objektyviai, atsietai nuo asmeninių patirčių ir nuoskaudų ir nustatytų kokios galimos architektūrinės nekokybės priežastys, kokie galimi būdai kokybę gerinti. Manau, kad kokybės gerinimas gali būti atliekamas pasitelkiant įvairias sritis - teise, viešuosius ryšius visuomenės nuomonei apie architekto profesiją ir architektūrą formuoti. Teko girdėti, kad Estijoje buvo įvykdyta viešųjų ryšių akcija, populiarinanti architekto profesiją, atskleidžianti profesijos ir architektūros kokybės svarbą. Sako, kad rezultatai labai geri. Manau, kad teisnius sprendinius labai papildytų panašūs veiksmai ir svarbu atlikti visus veiksmus koordinuotai tarpusavyje.
2) Pas jus klausimyne - daug kalbama apie architektūros sprendinių teisinį reguliavimą. Mano manymu - architektūros, kaip meninio objekto, didesnis reguliavimas nereikalingas, nes ją ir taip pakankamai reguliuoja visa STR bazė, t.y. visi kiti reikalavimai ir normos. Negalima normomis menininkui nustatyti, ką jis turi kūrti ir kaip. Menas, ypač avangardiškas, naujoviškas, dažnai iš pradžių būna nesuprantamas, nelogiškas ir tik po kurio laiko jį pripažįsta ir pradeda vertinti. Kaip kurti meną, kai tave riboja teisės aktai ir derintojo subjektyvi nuomonė, o jei tas derintojas dar gerokai pagyvenęs... arba nesubrendęs? Todėl manau, kad architektūros, kaip meno srities, kokybę gali kelti tik didesnis visuomenės išprusimas ir, aišku, kolegų profesionalumas. Daug ką pasako tokie faktai, kai konkurse architektūros vertintojai išrenka geriausia darbą, o visuomenės apklausose jis lieka paskutinis...Nuo to proceso taip pat reiktų kaip įmanoma labiau atitolinti statytojus...
3) Iš esmės papildysiu tai, ką jau minėjot:

- Architektūros konkursai turi vykti ne per viešuosius pirkimus

- Architektų sąjunga turi stiprinti savo veiklą, dabar jie net nereikalauja nei vykdyt architektūrinius konkursus, nei sugebą juos kokybiškai organizuoti

- Aktyvesnė galėtų būti pati architektūrinė visuomenė
4) Senasis ikisovietinis užstatymas turi būti griežčiau saugojamas, o sovietiniai šabakštynai turi būti nušluoti nuo paviršiaus.
5) Visur ir visada turi būti privalomai vykdoma projekto vykdymo priežiūra visų kategorijų statiniams.
6) Reikia sukurti tokią juridinę sistemą, kuri sureikšmintų architektūros kaip meno srities prasmę. Kad ekonominiai svertai nebūtų vienintelis reguliuojantis veiksnys, nes tokiu atveju architektūros kūryba tampa tik nuostolinga veikla. Gražūs žodžiai ir įtikinėjimas - versle mažai padeda, kai skaičiuojama investicijų graža. Kūrinys be meninių sprendinių visuomet pigesnis...Apie išliekamąją vertę niekas nekalba. Nesu juristas, nežinai kaip tai pasiekti, antra vertus - konkursai irgi yra pakankamai subjektyvus dalykas. Tai įrodė daugiametė praktika, kartais lemia atsitiktiniai dalykai, labai svarbus išlieka žmogiškasis faktorius. Architektūra - subjektyvus dalykas, jos pilnai juridizuoti neįmanoma, galima tik kiek pakreipti.
7) Pagaliau priimti ARCHITEKTUROS ISTATYMA ir pataisyti kutus su juo besisiesiancius teises aktus. Sekmes!
8) KIEK LIETUVOJE TENKA BIUROKRATŲ VIENAM DIRBANČIAM ŽMOGUI? ČIA PROBLEMA.

YRA ATVEJŲ KAI DERINIMO DARBAI DEŠIMT KARTŲ ILGIAU UŽTRUNKA NEGU PROJEKTAVIMAS, O PATS PROJEKTAS NET NE KITO.
9) sekmes...
10) atsisakyti smulkmeniško reglamentavimo, turėtų būti aiškiai reglamentuojami tik pagrindiniai principai.

Daugiau kompetencijos projektų vadovui ir savivaldybės architektui.

"Žmogiškojo faktoriaus" mažinimas siekiant išvengti korupcijos, atveria kelią absoliučiai arcitektūrinei anarchijai (architektūrine -menine prasme). nėra jokių argumentų, o teisiškai juos įforminti neįmanoma. Vienintelis kelias didesnė asmeninė kompetencija ir atsakomybė savivaldybės architektui - architektų tarybai.
11) Džiugu, kad darote darbą šioje srityje, linkiu sėkmės.
12) Malonu bendradarbiauti.

Mano galva šiandien architektūrinio darbo rezultatas yra neįtakojamas. T.y. darau ką noriu arba ko nori užsakovas. Manau kad turėtų būti griežtesni reikalavimai atskirom teritorijom, didesnė svarba suteikiama projetiniams pasiūlymams, būtų nustatyta didelė išlygų kaina, kuri galėtu ir turėtų tarnauti visuomenės poreikiams.
13) Manau, kad teritorijose, kuriose yra parengtas bendrasis planas - detalieji planai nereikalingi
14) Tokiems pasiūlymams apgalvoti ir parengti reikia laiko, kurio praktikuojantiems architektams labai trūksta, deja. Nes daugiausia laiko atima ne kūrybinis procesas, bet pastovi kova su biurokratinėmis kliūtimis ir valdininkijos savivale. O tai kyla iš daugybės neaiškumų, neatitikimų, dviprasmybių tiek teisiniuose aktuose, tiek derinančių instancijų ir konkrečių valdininkų kompetencijose/kvalifikacijose.
15) Teritorijų planavimo įstatymo nuostatose nėra nustatyto prioriteto sprendinių vystymui architektūriniu aspektu. Tai, be abejo, atsiliepia sprendinių, kuriais formuojama urbanistinė aplinka, kokybei. Be to, šiandien, teisės aktų nustatyta tvarka, teritorijų planavimo specialisto atestatą gauna ne tik architektas, bet ir statybos inžinerius. Manau, kad planavimas yra tolesnės statybos pagrindas, todėl aiški architektūrinė koncepcija čia turėtų būti prioritetu.
16) Ačiū jums už apklausą.

Šaunuoliai jog prakalbote apie mažai liečiamą temą.

sėkmės
17) Senoji tvarka su sąlygų sąvadais buvo paprastesnė ir teikianti daugiau konkretumo vykdant projektą.
18) Viskam savo laikas
19) Šiuo metu architektų rūmų išduodami atestatai nesuteikia teisės rengti sklypo planą (būti sklypo plano dalies vadovu). Taigi, architektas neturi teisės projektuti savo projekto aplinkos. Tam teisę suteikia Kraštovaizdžio architektų sąjunga. Visiška nesąmonė.Sporto paskirties pastatams (pvz, stadionams - kurie vizualiai bene labiausiai matoma miestų vizitinė kortelė) projektuoti suteikia taip pat ne architektų rūmai, o SPSC, nes sporto statiniai priskirti Kitos paskirties statiniams.
20) Visi architektūriniai reikalavimai turi būti išdėstyti teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose, nes tik tada jie bus:

viešai prieinami;

viešai diskutuojami;

pagrįsti;Specialieji reikalavimai (projektavimo sąlygos) turi būti panaikinti, nes jie sudaro sąlygas reikalavimus nustatančių asmenų piktnaudžiavimui:

nevienodų reikalavimų nustatymui analogiškiems objektams;

nepagrįstų reikalavimų nustatymui.Tam įvykdyti būtina smarkiai tobulinti teritorijų planavimą reguliuojančius teisės aktus ir TP dokumentų rengimo ir vykdymo priežiūrą.
21) Manau, kad šiuo metu architektūros teisinis reguliavimas didele dalimi paliktas valdininkų interpratacijoms ir valiai, nes yra nepakankamas, labai neaiškus, įstatymas ir statybą reglamentuojantys aktai parašyti dviprasmiškai jeigu ne daugiau.

Kita problema yra , reikia prisipažinti, architektų mažas teisinis išprusimas.
22) As per durnas :)
23) Good Luck!
24) Kadangi architektūra yra menas, visas teisinis reguliavimas turėtų pereiti į Kultūros ministeriją ir įteisinta eskizo stadija, kaip projekto dalis, kuri būtų derinama nustatyta tvarka ir taptų techninio projekto pagrindu.
25) Kaip ir bet kokio meninio reiskinio,taip ir architekturos nera prasmes ivilkti i teisinio regulavimo remus (kalbu apie arch. israska.Nekalbu apie reglamentus kurie nusako pvz. aukstinguma
26) Siūlyčiau Jūsų darbe “Statinio architektūros reikalavimų teisinis reguliavimas” remiantis turima medžiagą pasiūlyti sistemą šiam reguliavimui, kuri sudarytų prielaidas projektavimo proceso subjektų susikalbėjimui.

Akcentuoti vienodą teisės aktų reikalavimų supratimą ir, kad jų nuostatų taikymas būtų ne šališkas, o - motyvuotas, pagrįstas atitinkamais dokumentais.
27) suvienodinti teritorijų planavimo aktų ir str nuostatas, išgryninti dviprasmybes normatyvinės bazės reikalavimuose, užtikrinti iškeltų reikalavimų vykdymą, užkirsti kelią korumpuotam sprendinių su(pa)prastinimui, trumpinti kelią nuo sąlygų gavimo iki leidimo išdavimo, užtikrinti normalų derinančių institucijų darbą terminų požiūriu ir t.t.
28) Tiek nesudėtingi, taip pat ir sudėtingų projektai turi būti parengti dalyvaujant ne vien tik projekto vadovo , visuose būtinas architektūrinės dalies vadovas ir su papildomu autoriniu teisiškumu. Tada būtų prisiimama estetinis atsakingumas, projektinių keitimų pagrįstamumas. Dabar gali projektuoti bet kas, ir bet ką, o parašas neneša atsakomybės. Ir būtina sureguliuoti ir viešinti kainas, kurios atitiktų profesijos socialinę padėtį. Iš valstybinių , ar Europos lėšų rengemiems projektams turėtų būti taikomi didesni projekto sudėties reikalavimai, nei iš privataus asmens, tai yra pro pirštus žiūrima derinant ir ruošiant vienokius pastatus, kai iš norinčio pasistatyti namuką, arba išreikalauja visos sudėties arba derina 2 lapus, kaip kada skirtingi derinimo standartai...
29) 1) pastatu projektu vadovais atestuoti tik architekturini issilavinima turincius specialistus (ir nepratesineti jau isduotu)

2) teritoriju planavimo projekto vadovo atestatus suteikti tik turintiems architekto-teritoriju planuotojo kvalifikacija (ir nepratesineti jau isduotu)

3) griezciau audituoti architektu rengimo studiju programas ir aukstasias mokyklas

4) valstybes finansuojamiems objektams privalomai rengti architekturinius konkursus su privalomais konkurso sprendiniu igyvendinimais (techninio projekto ir tt sutartis pasirasineti po viesojo pirkimo. sukurti mechanizma kaip pinigus proporcingai paskirstyti tarp architekturinio konkurso laimetojo ir viesuju pirkimu konkurso laimetojo)
30) Manau, kad yra keli svarbūs/esminiai momentai.A- priešprojektinio pasiūlymo ir tvirtinimo tvarkos / derinimo su institucijomis nebuvimas, nes šiuo metu kyla daug nesusipratimų ar tiesiog apgailėtinų asmeniškumais paremtų sprendimų, kuomet jau paruoštas projektas yra blokuojamas, pvz. Kultūros paveldo departamento. Viso to būtų išvengta, jei projektas būtų suderinamas jau priešprojektinėje dalyje, nes tai leistų susikoncentruoti ties kokybišku architektūros įgyvendinimu kreipiant dėmesį į techninius aspektus, žinant kad joks užsimiegojęs valdininkas iš KPD negalės blokuoti projekto.B- Privaloma registracija Architektų Sąjungoje ir Rūmuose norint projektuoti pastatus. Sukurta atitinkama sistema, pagal pvz. Anglijos pavyzdį, reglamentuojanti pastovų kvalifikacijos kėlimą seminarų, paskaitų metu.C- Priverstinai mažinti architektūros studentų skaičių, jei universitetai patys to nesugeba padaryti ir tiesiog ruošia specialistus užsienio rinkoms bei vietinių kainų dempingavimui.D - Detaliųjų planų sistemos tobulinimas.
31) pasinaudokit

http://www.architektams.lt/architektu-apklausa /

Paaiškinimas: Viso atsakymų yra visų atsakymų, pasirinktų pagal tam tikro klausimo dalyvius, suma. Kiekvieno atsakymo varianto procentinė išraiška yra apskaičiuojama padalinus šio atsakymo reikšmę iš visų atsakymų sumos.