Apklausos "„E.sveikatos veikimas ir naudojimas" rezultatai
Respondentų statistika:
Viso respondentų:
883
Rezultatų santrauka
1. Jūsų lytis:
Vyras 136 bar1bar2  15.4%
Moteris 747 bar1bar2  84.6%
Viso atsakymų 883  
2. Jūsų amžius:
25-34 270 bar1bar2  30.6%
35-44 262 bar1bar2  29.7%
45-54 177 bar1bar2  20%
55-64 140 bar1bar2  15.9%
65-75 34 bar1bar2  3.9%
Viso atsakymų 883  
3. Jūsų darbo stažas:
Iki 1 metų 20 bar1bar2  2.3%
1-5 metai 196 bar1bar2  22.2%
6-10 metų 168 bar1bar2  19%
11-15 metų 129 bar1bar2  14.6%
16-20 metų 75 bar1bar2  8.5%
Daugiau kaip 20 metų 295 bar1bar2  33.4%
Viso atsakymų 883  
4. Jūs dirbate:
Viešajame sektoriuje 416 bar1bar2  47.1%
Privačiajame sektoriuje 216 bar1bar2  24.5%
Ir viešajame, ir privačiajame sektoriuje 251 bar1bar2  28.4%
Viso atsakymų 883  
5. Pagrindinė darbovietė:
Universitetinė ligoninė 169 bar1bar2  19.1%
Respublikinė ligoninė 60 bar1bar2  6.8%
Regioninė ligoninė 53 bar1bar2  6%
GMP 3 bar1bar2  0.3%
Pirminės sveikatos priežiūros centras 419 bar1bar2  47.5%
Antrinio lygio sveikatos priežiūros centras 98 bar1bar2  11.1%
Kito profilio (krypties) asmens sveikatos priežiūros įstaiga 81 bar1bar2  9.2%
Viso atsakymų 883  
6. Jūsų darbo specializacija:
Šeimos gydytojas 341 bar1bar2  38.6%
Gydytojas specialistas (įskaitant gydytoją odontologą) 436 bar1bar2  49.4%
Slaugytojas (įskaitant intensyviosios praktikos ir kitų krypčių slaugytojus) arba gydytojo odontologo padėjėjas / burnos higienistas 86 bar1bar2  9.7%
Kitų sričių sveikatos priežiūros specialistas (kineziterapeutas, optometrininkas, paramedikas ir pan.) 20 bar1bar2  2.3%
Viso atsakymų 883  
7. Su kokia elektroninės sveikatos sistema dirbate (galima žymėti kelis atsakymus)? (daug galimų variantų)
Foxus 237 bar1bar2  16.3%
Polis 174 bar1bar2  12%
Medis 137 bar1bar2  9.4%
HIS 115 bar1bar2  7.9%
Eli Santa 83 bar1bar2  5.7%
E.sveikata 470 bar1bar2  32.3%
VARUTIS 87 bar1bar2  6%
AMIS 13 bar1bar2  0.9%
Nežinau, kaip vadinasi (nesidomėjau) 30 bar1bar2  2.1%
Kita 110 bar1bar2  7.6%
Viso atsakymų 1456  
Kiti atsakymai:
 • Esis
 • Esis
 • ESIS
 • ESIS
 • Esis
 • Eli
 • esis
 • Esis
 • Icmed
 • Esis
 • Šraspį is
 • Esis
 • ESIS
 • ESIS
 • ESIS
 • Esis
 • ŠRASP IS
 • ŠRASPIS
 • MedDream
 • Esis
 • ELIS
 • ESIS(ar jau db. nesimato, kad reikejo vienos-e.sveikata!)
 • ESIS
 • mcis
 • Esis
 • Esis
 • ESIS
 • Esis
 • Esis
 • ESIS
 • Esis
 • Esis
 • esis
 • Esis
 • Esis
 • Icmed
 • nortal
 • Esis
 • Esis
 • Aicimed
 • Icmed
 • Esis, icmed
 • Esis
 • ESIS
 • Esis
 • icMED
 • Esis
 • ESIS
 • Esis
 • Esis
 • icmed
 • Esis
 • ŠRAPSĮ IS
 • ESIS
 • ESIS
 • ESIS
 • Esis, icmed
 • Esis
 • ESIS
 • ESIS
 • ŠRASPI
 • ESIS
 • Dental for windows
 • Esis
 • ESIS
 • Esis
 • Esis
 • Vresis
 • Esis
 • ESIS
 • ESIS
 • Jokios nenaudoju
 • Nepamenu
 • ESIS
 • Esis
 • EHL
 • Esiis
 • Šraspi
 • Esis
 • Esis
 • ESIS
 • Esis
 • Esis
 • ESPi
 • Esis
 • Esis
 • Serve
 • Esis
 • ESIS
 • PRORŪNA
 • Serve
 • ESIS
 • ESIS
 • Lis
 • ESIS
 • ESIS
 • Zebracloud
 • Esis
 • ESIS
 • Esis
 • ESIS
 • ŠRASPĮ IS
 • ESIS
 • E.sveikata,esis
 • ESIS
 • Darwa
 • Esis
 • Esis
 • Esis
 • Esis
8. Nurodykite, kaip suprantate E.sveikatos paskirtį ir funkciją: (daug galimų variantų)
Kontrolinė funkcija 278 bar1bar2  14%
Darbo priemonė medikams (dokumentacijai) 743 bar1bar2  37.5%
Komunikacijos funkcija 431 bar1bar2  21.8%
Statistikos instrumentas 482 bar1bar2  24.3%
Kita 47 bar1bar2  2.4%
Viso atsakymų 1981  
9. Nurodykite pasitenkinimo lygį vertindami patogumą naudojant E.sveikatos sistemą (ESPBI IS):
Labai nepatogi 344 bar1bar2  39%
Nepatogi 321 bar1bar2  36.4%
Pripratau, nebevertinu 103 bar1bar2  11.7%
Patogi sistema, bet kartais laikas prarandamas dėl trikdžių 114 bar1bar2  12.9%
Puiki sistema 1 bar1bar2  0.1%
Viso atsakymų 883  
10. Nurodykite pasitenkinimo lygį vertindami prieinamumą prie duomenų naudojant E.sveikatos sistemą (ESPBI IS): paciento ambulatorinė kortelė / ligos istorija, įrašai, gydytojų konsultacijos, paskyrimai, receptai ir pan.:
Labai blogai 220 bar1bar2  24.9%
Blogai 418 bar1bar2  47.3%
Pripratau, nebevertinu 176 bar1bar2  19.9%
Gerai 63 bar1bar2  7.1%
Puikus prieinamumas 6 bar1bar2  0.7%
Viso atsakymų 883  
11. Nurodykite pasitenkinimo lygį vertindami privalomų užpildyti formų (f025, f027, f068) turinį ir būtinumą E.sveikatos sistemoje (ESPBI IS):
Labai blogai 198 bar1bar2  22.4%
Blogai 384 bar1bar2  43.5%
Pripratau, nebevertinu 229 bar1bar2  25.9%
Gerai 69 bar1bar2  7.8%
Puiki sistema 3 bar1bar2  0.3%
Viso atsakymų 883  
12. Nurodykite pasitenkinimo lygį vertindami laiko sąnaudas, dirbant E.sveikatos sistemoje (ESPBI IS):
Labai blogai, trukdo darbą 440 bar1bar2  49.8%
Nepadeda sutaupyti laiko 341 bar1bar2  38.6%
Nepastebiu nei prarasto, nei sutaupyto laiko 34 bar1bar2  3.9%
Patogi sistema, bet kartais laikas prarandamas 63 bar1bar2  7.1%
Puiki sistema, mažina laiko sąnaudas 5 bar1bar2  0.6%
Viso atsakymų 883  
13. Kokią dalį paciento vizito laiko užima dokumentų pildymas E.sveikatos sistemoje (ESPBI IS):
1/5 vizito 82 bar1bar2  10.5%
1/3 vizito 108 bar1bar2  13.8%
1/2 vizito 226 bar1bar2  28.9%
2/3 vizito 208 bar1bar2  26.6%
3/4 vizito 157 bar1bar2  20.1%
Viso atsakymų 781  
14. Kiek Jums tenka skirti papildomo laiko (po Jūsų darbo valandų, vidutiniškai vertinant), pildant medicinos dokumentus (įrašus, išrašus, e. receptus, pažymas ir pan.) E.sveikatos sistemoje (ESPBI IS):
daugiau negu 2 valandos per dieną 176 bar1bar2  19.9%
1-2 valandos per dieną 364 bar1bar2  41.2%
iki 6 valandų per savaitę 56 bar1bar2  6.3%
iki 4 valandų per savaitę 93 bar1bar2  10.5%
iki 2 valandų per savaitę 194 bar1bar2  22%
Viso atsakymų 883  
15. Nurodykite pasitenkinimo lygį vertindami E.sveikatos sistemos (ESPBI IS) trikdžių darbo metu dažnį:
Labai blogai, tenka dirbti viršvalandžius, kartojant veiksmus 506 bar1bar2  57.3%
Blogai 257 bar1bar2  29.1%
Prisitaikau 103 bar1bar2  11.7%
Trikdžiai nėra dažni, sistema labiau patogi, nei varginanti 14 bar1bar2  1.6%
Puiki sistema, trikdžiai reti 3 bar1bar2  0.3%
Viso atsakymų 883  
16. Kaip dažnai (kiek kartų per savaitę) susiduriate su E.sveikatos sistemos (ESPBI IS) trikdžiais:
Kasdien 252 bar1bar2  33%
1-2 kartus per savaitę 318 bar1bar2  41.7%
3-5 kartus per savaitę 193 bar1bar2  25.3%
Trikdžių nebūna 0 bar1bar2  0%
Viso atsakymų 763  
17. Nurodykite pasitenkinimo lygį vertindami elektroninių receptų išrašymo tvarką E.sveikatos sistemoje (ESPBI IS). Laikas, periodiškumas, būtinų formų f25 pildymas, galimybė koreguoti receptą.
Labai blogai 168 bar1bar2  19%
Blogai 320 bar1bar2  36.2%
Pripratau, nebevertinu 207 bar1bar2  23.4%
Gerai 68 bar1bar2  7.7%
Labai patogu 14 bar1bar2  1.6%
Nesinaudoju šia funkcija 106 bar1bar2  12%
Viso atsakymų 883  
18. Ar dažnai E.sveikatos sistemoje (ESPBI IS) nerandate reikiamo išrašo?
visada lengvai randu 68 bar1bar2  7.7%
dažnai nerandu, užima per daug laiko 548 bar1bar2  62.1%
labai dažnai nerandu 225 bar1bar2  25.5%
Nesinaudoju šia funkcija 42 bar1bar2  4.8%
Viso atsakymų 883  
19. Ar lengva susirasti paciento ligų (įskaitant, bet neapsiribojant lėtinių ligų) diagnozes ir būkles (ESPBI IS)?
paprasta 93 bar1bar2  10.5%
užima daug laiko 559 bar1bar2  63.3%
beveik neieškau dėl laiko stokos 231 bar1bar2  26.2%
Viso atsakymų 883  
20. Ar lengva susirasti pacientui paskirtus / jo įsigytus vaistinius preparatus?
paprasta 305 bar1bar2  34.5%
užima daug laiko 377 bar1bar2  42.7%
beveik neieškau dėl laiko stokos 201 bar1bar2  22.8%
Viso atsakymų 883  
21. Ar Jūsų turimais duomenimis (pacientų teikiama informacija) bei vadovaujantis Jūsų praktika (jeigu tokią turite), IPR sistema:
Labai patogu naudotis 5 bar1bar2  0.6%
Didelė dalis pacientų sėkmingai registruojasi 25 bar1bar2  2.8%
Didelė dalis pacientų nesugeba registruotis šioje sistemoje 322 bar1bar2  36.5%
Nepatogi sistema 150 bar1bar2  17%
Šią registracijos sistemą reikia naikinti kaip neefektyvią ir neveiksmingą 141 bar1bar2  16%
Nežinau 240 bar1bar2  27.2%
Viso atsakymų 883  
22. Kaip dažniausiai pacientai registruojasi į Jūsų gydymo įstaigą (galima žymėti kelis atsakymus)? (daug galimų variantų)
per IPR sistemą 107 bar1bar2  9.1%
tiesiogiai pasiskambinę į gydymo įstaigą 714 bar1bar2  60.5%
naudodamiesi gydymo įstaigos registracijos sistemą (el. paštu, per tinklapį, per socialinius tinklus) 236 bar1bar2  20%
nežinau, nes nesidomiu šiuo klausimu 124 bar1bar2  10.5%
Viso atsakymų 1181  
23. Kaip Jus manote, kas (kokia organizacija ar asmuo) yra atsakingas už E. sveikatos sistemos (ESPBI IS) sklandų veikimą?
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 13 bar1bar2  1.5%
Sveikatos apsaugos ministerija 315 bar1bar2  35.7%
Registrų centras 444 bar1bar2  50.3%
Gydymo įstaigos vadovas (administracija) 3 bar1bar2  0.3%
Gydymo įstaigos IT specialistas (-ai) 6 bar1bar2  0.7%
Interneto paslaugų tiekėjas 7 bar1bar2  0.8%
Kompiuterinės technikos pardavėjas (per garantinio aptarnavimo laikotarpį) 4 bar1bar2  0.5%
Nežinau, kas atsakingas 91 bar1bar2  10.3%
Viso atsakymų 883  
24. Kaip Jus manote, kas (kokia organizacija ar asmuo) turėtų būti atsakingas už E. sveikatos sistemos (ESPBI IS) trikdžių pašalinimą (galima žymėti kelis atsakymus)? (daug galimų variantų)
Sveikatos apsaugos ministerija 553 bar1bar2  34.6%
Registrų centras 589 bar1bar2  36.8%
Gydymo įstaigos vadovas (administracija) 61 bar1bar2  3.8%
Gydymo įstaigos IT specialistas (-ai) 177 bar1bar2  11.1%
Interneto paslaugų tiekėjas 73 bar1bar2  4.6%
Kompiuterinės technikos pardavėjas (per garantinio aptarnavimo laikotarpį) 66 bar1bar2  4.1%
Nežinau, kas atsakingas 80 bar1bar2  5%
Viso atsakymų 1599  

Paaiškinimas: Viso atsakymų yra visų atsakymų, pasirinktų pagal tam tikro klausimo dalyvius, suma. Kiekvieno atsakymo varianto procentinė išraiška yra apskaičiuojama padalinus šio atsakymo reikšmę iš visų atsakymų sumos.