Apklausos "Apklausa dėl nemokumo administratorių mokymų projekto" rezultatai
Respondentų statistika:
Viso respondentų:
120
Vyras: 80
Moteris: 40
Vidutinis amžius: 52.1 metai
Rezultatų santrauka
1. Kiek metų dirbate nemokumo (bankroto ar/ir restruktūrizavimo) administratoriaus darbą?
0-1 4 bar1bar2  3.3%
2-5 14 bar1bar2  11.7%
6-10 21 bar1bar2  17.5%
11-15 34 bar1bar2  28.3%
16 ir daugiau 47 bar1bar2  39.2%
Viso atsakymų 120  
2. Kiek metų dirbate juridinių asmenų restruktūrizavimo srityje?
0 53 bar1bar2  44.2%
1 10 bar1bar2  8.3%
2-5 18 bar1bar2  15%
6-10 8 bar1bar2  6.7%
11-15 18 bar1bar2  15%
16 ir daugiau 13 bar1bar2  10.8%
Viso atsakymų 120  
3. Dirbate regione:
Vilniaus 23 bar1bar2  19.2%
Kauno 20 bar1bar2  16.7%
Klaipėdos 14 bar1bar2  11.7%
Panevėžio 2 bar1bar2  1.7%
Šiaulių 3 bar1bar2  2.5%
Visoje Lietuvoje 58 bar1bar2  48.3%
Viso atsakymų 120  
4. Kokiose iš šių sričių Jums būtų ypatingai aktualu kelti kvalifikaciją (įvertinkite skalėje nuo 1- visai nesvarbu iki 5 – labai svarbu)?
Nacionalinis Juridinių asmenų bankroto procesas
1 2 bar1bar2  1.7%
2 7 bar1bar2  5.8%
3 12 bar1bar2  10%
4 16 bar1bar2  13.3%
5 83 bar1bar2  69.2%

Nacionalinis Juridinių asmenų restruktūrizavimo procesas
1 4 bar1bar2  3.3%
2 10 bar1bar2  8.3%
3 17 bar1bar2  14.2%
4 16 bar1bar2  13.3%
5 73 bar1bar2  60.8%

Nacionalinis Fizinių asmenų bankroto procesas
1 10 bar1bar2  8.3%
2 12 bar1bar2  10%
3 19 bar1bar2  15.8%
4 18 bar1bar2  15%
5 61 bar1bar2  50.8%

ES Nemokumo reglamento 2015/848 taikymas
1 6 bar1bar2  5%
2 9 bar1bar2  7.5%
3 21 bar1bar2  17.5%
4 29 bar1bar2  24.2%
5 55 bar1bar2  45.8%

ES restruktūrizavimo direktyvos 2019/1023 turinys, perkėlimas ir taikymas
1 13 bar1bar2  10.8%
2 11 bar1bar2  9.2%
3 23 bar1bar2  19.2%
4 22 bar1bar2  18.3%
5 51 bar1bar2  42.5%

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymas nemokumo administratorių veikloje
1 7 bar1bar2  5.8%
2 8 bar1bar2  6.7%
3 32 bar1bar2  26.7%
4 20 bar1bar2  16.7%
5 53 bar1bar2  44.2%

Mediacijos taikymas nemokumo administratorių veikloje
1 12 bar1bar2  10%
2 11 bar1bar2  9.2%
3 26 bar1bar2  21.7%
4 23 bar1bar2  19.2%
5 48 bar1bar2  40%

Civilinė nemokumo administratoriaus atsakomybė nacionalinėje teisėje
1 7 bar1bar2  5.8%
2 7 bar1bar2  5.8%
3 20 bar1bar2  16.7%
4 31 bar1bar2  25.8%
5 55 bar1bar2  45.8%

Įmonių vadovų atsakomybė pagal nacionalinę nemokumo teisę
1 4 bar1bar2  3.3%
2 1 bar1bar2  0.8%
3 19 bar1bar2  15.8%
4 23 bar1bar2  19.2%
5 73 bar1bar2  60.8%

Įmonių vadovų atsakomybė: ES ir lyginamieji kitų šalių aspektai
1 7 bar1bar2  5.8%
2 1 bar1bar2  0.8%
3 22 bar1bar2  18.3%
4 30 bar1bar2  25%
5 60 bar1bar2  50%

Bendradarbiavimas su kitų ES šalių nemokumo administratoriais: būdai ir priemonės
1 8 bar1bar2  6.7%
2 5 bar1bar2  4.2%
3 30 bar1bar2  25%
4 28 bar1bar2  23.3%
5 49 bar1bar2  40.8%

Bendradarbiavimas su kitų ES šalių nemokumo bylas nagrinėjančiais teismais
1 10 bar1bar2  8.3%
2 9 bar1bar2  7.5%
3 30 bar1bar2  25%
4 26 bar1bar2  21.7%
5 45 bar1bar2  37.5%

Naudojimasis elektroniniais ES teisės resursais (teismų praktikos paieška, registrais ir kt.)
1 7 bar1bar2  5.8%
2 5 bar1bar2  4.2%
3 18 bar1bar2  15%
4 29 bar1bar2  24.2%
5 61 bar1bar2  50.8%

5. Ar esate savo praktikoje susidūrę su tarptautiniu nemokumu?
NE 96 bar1bar2  80%
TAIP. Detalizuokite, kiek kartų ir kokiose situacijose: 24 bar1bar2  20%
Viso atsakymų 120  
Kiti atsakymai:
 • Administruojama įmonė buvo kreditorius Švedijoje bankrutavusios įmonės.
 • Įmonės vadovas gyvena kitoje ES ir ne ES valstybėse
 • Porekis inicijuoti civiline byla arba incijuoti nemokumo byla debitoriui, kurio buveine uzsienyje.
 • Dukterinės įmonės buvo kitose ES šalyse
 • Jurdinių admenų bankrote bankrutavo akcininkas ir debitorius Islandijoj, Bankrutavo debitorius Latvijojes
 • Turėjau 3 bylos kai Lietuvos įmonės vykdė veikla už Lietuvos ribų. Statybos ir tarptautinio pervežimo srityse.
 • 1) Lietuvoje nagrindėtos bankroto bylos debitoriui buvo iškelta bankroto byla Jungtinėje Karalystėje;
 • Ūkinė veikla, skolininkų ir turto paieška, bendravimas su kreditoriais
 • filialas buvo užsienyje, turtas užsienyje
 • Kelis kartus
 • Vienas. Bankrutavusi įmonė turėjo savo filialą Islandijoje
 • Buvo perimtas turtas u=sienyje
 • Kreditoriai ir skolininkai ne Lietuvos rezidentai. Susidurta daug kartų.
 • Fizinių asmenų bankruotose
 • Nemokios įmonės kreditoriai arba skolininkai nerezidentai,; įmonės turtas (sąskaitos) ne Lietuvoje
 • Mano administruojama įmonė pareiškė reikalavimą Belgijos karalystėje registruotai įmonei
 • Dukterinės įmonės buvo kitose ES šalyse
 • Įmonės kreditoriai buvo iš ES šalių, tarp jų bankrutuojanti įmonė.
 • LABAI DAUG SKOLININKŲ
 • Kreditoriai - užsienio asmenys
 • Užsienio įmonių debetinės skolos
 • ofšorinės kompanijos, išieškojimai/teismai su užsienio kompanijomis
 • Bylos su užsienio subjektais, kurie savo šalyje tampa nemokiais
 • Įmonės kreditoriai buvo iš ES šalių, Kreditoriumi buvo bankrutuojanti įmonė.
6. Ar Jums žinomi tarp valstybių narių esantys teisinio reguliavimo restruktūrizavimo srityje skirtumai (įvertinkite skalėje nuo 1 – neturiu žinių iki 5 – puikiai žinoma)?
neturiu žinių bar1bar2 puikiai žinoma
1.93 / 5
Iš 120 respondentų vidutinis atsakymas yra 1.93 (skalėje nuo 1 iki 5).
7. Ar jums žinoma, kokios restruktūrizavimo procedūros galimos ankstyvesniame etape (įvertinkite skalėje nuo 1 – neturiu žinių iki 5 – puikiai žinoma)?
neturiu žinių bar1bar2 puikiai žinoma
2.58 / 5
Iš 120 respondentų vidutinis atsakymas yra 2.58 (skalėje nuo 1 iki 5).
8. Ar jums žinomos kliūtys, trukdančios valstybėse narėse veiksmingai restruktūrizuoti gyvybingus, finansinių sunkumų patiriančius skolininkus?
NE 109 bar1bar2  90.8%
TAIP. Detalizuokite: 11 bar1bar2  9.2%
Viso atsakymų 120  
Kiti atsakymai:
 • Kreditorių, teismų nepritarimas
 • Viešumo stoka, bankų ir valstybės neigiamas požiūris, valdymo organų nekompetencija, korupcija (čia - LT)
 • biurokratinės procedūros, piktavališki kreditoriai, tik formalų vertinimą atliekantys teismai, nepakankamas reglamentavimas
 • Vadovų ir kreditorių požiūris. Per vėlus proceso inicijavimas.
 • Įstatymų skirtumai
 • kreditorių nepasitikėjimas skolininku, laikinosios apsaugos priemonės
 • Kreditorių nenoras teikti pagalbą
 • .
 • mažas kiekis asmenų
 • ekonominių ir teisinių priemonių trūkumai(pvz. akcininkų eliminavimas iš sprendimų priėmimo, problematiškas dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose su restruktūrizuojamos įm statusu ir pan.)
 • daug priežasčių
9. Kokioje restruktūrizavimo srityje trūksta žinių? (daug galimų variantų)
Prevencinių sprendimų naudojimas nemokumo teisėje; 69 bar1bar2  17.3%
Apie procedūras, kuriomis gali pasinaudoti finansinių sunkumų patiriantys skolininkai verslui restruktūrizuoti; 77 bar1bar2  19.3%
Apie restruktūrizavimo procedūras valstybėse narėse, kurios leidžiamos ankstyvame ir vėlyvame etape; 90 bar1bar2  22.5%
Apie restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų skirtumus valstybėse narėse; 84 bar1bar2  21%
Kitose srityse, susijusiose su restruktūrizavimo procedūrų skirtumais valstybėse narėse. 80 bar1bar2  20%
Viso atsakymų 400  
10. Ar šiuo metu turite pakankamai žinių, kad galėtumėte užtikrinti veiksmingą keliose ES valstybėse vykstančių restruktūrizavimo procedūrų vykdymą (įvertinkite skalėje nuo 1 – neturiu žinių iki 5 – puikios žinios)?
neturiu žinių bar1bar2 puikiai žinoma
1.93 / 5
Iš 120 respondentų vidutinis atsakymas yra 1.93 (skalėje nuo 1 iki 5).
11. Ar Jums pakanka žinių dėl duomenų apsaugos reikalavimų taikymo nacionaliniuose nemokumo procesuose (įvertinkite skalėje nuo 1 – neturiu žinių iki 5 – puikiai žinoma)?
neturiu žinių bar1bar2 puikiai žinoma
2.83 / 5
Iš 120 respondentų vidutinis atsakymas yra 2.83 (skalėje nuo 1 iki 5).
12. Ar esama kitų ES teisės sričių, kurių žinių Jums trūksta tam, kad galėtumėte sėkmingai vykdyti nacionalinius ir ES nemokumo procesus (prašome pateikti savo komentarą)?
1) Kaimyninių šalių nemokumo procesų reglamentavimas
2) -
3) Civilinio proceso stadijoje - vykdymo procese galimybes išieškoti iš skolininkų esančių užsienio valstybėse bei išieškojimo nukreipimas į turtą esantį kitoje ES valstybėje narėje.
4) Būtų įdomu pasidalint darbo patirtimi su kitų ES valstybių administratoriais-praktikais.
5) Nemokumas ne su ES narėmis, ypač su Norvegija
6) Taip
7) ..
8) Nėra
9) Trūksta žinių daugumoje ES teisės sričių
10) Sunku pasakyti. Reikalingos galbūt bendros, praktinės žinios.
11) Su ES teise susijusių žinių trūksta įmonių restruktūrizavimo srityje. Su ES restruktūrizavimo direktyvos įgyvendinimu nacionalinėje teisėje.
12) Nesama.
13) Nieko konkretaus.
14) Negaliu atsakyti
15) Sandorių patikrinimas ES šalyse, teismų darbo organizavimo ypatumai ES šalyse
16) Esama ir kitų ES teisės sričių
17) Trūksta žinių apie ES šalių ir Lietuvos nacionalinių nemokumo procesų skirtumus.
18) ES nemokumo proceso dėl žinių trūkumo nevykdyčiau
19) Taip
20) 0
21) Taip
22) Nėra
23) Trūksta žinių kitų šalių:

1) Civilinės teisės kitų šalių ypatumų;

2) Komunikacijos su kreditoriais ypatymai (būdas el.paštu, paštu, užsienio kalba, vertimai, etiketas ir pan.) užsienio šalyje.
24) ne
25) Civilinės administratorių atsakomybės taikymo ES palyginamoji analizė
26) taip
27) Bankroto procesų ypatumai kitose ES šalyse. Panašumai ir skirtumai nuo Lietuvoje taikomų
28) Ne
29) Nėra
30) Skolų išieškojimo
31) ne
32) 1) Iš nemokumo: tyčinis ir nusikalstamas bankrotas.

2) Iš civilinės teisės: vadovo ir akcininkų atsakomybė
33) Civilinis kodeksas kitų ES šalių
34) Teisės sritis
35) Esama
36) Skolų išieškojimas iš skolininkų užsienio valstybėse. Nemokumo procedūrų vykdymas vadovui deklaravus išvykimą iš Lietuvos.
37) NAŽINAU
38) Negaliu pasakyti
39) Reikėtų kurso apie ES teisinių institucijų struktūrą ir kompetenciją, ypač aktualu vykdymo proceso galimybės, efektyvumas ir įkainiai kitose ES šalyse
40) Ne
41) Nacionaliainiai nemokumo administratoriai per silpni (kompetencija, resursai, korupcija) vykdyti ES nemokumo procesus. Nustatytais nacionaliais reguliavimais vietiniai administratoriai toliau silpninami, nes gaunamos pajamos už procesų administravimą niekaip negali leisti administratoriams investuoti į save, savo kvalifikacijos kėlima, papildomų įgudžių formavimą, dalyvauti tarptautiniuose mokymuose, konferencijose, seminaruose.
42) Ne.
43) išieškojimas užsienyje, turto pardavimas, bankroto bylų kėlimas užsienyje, ieškiniai užsienyje
44) Civilinis ir vykdymo procesai skirtingose šalyse, Europos mokėjimo ir kitos supaprastintos procedūros Europos Sąjungoje.
45) nėra
46) Taip.
47) Ne
48) Esama
49) ne
50) Administratoriaus teisės ir pareigos, apmokėjimo pagrindai, santykiai su teismu
51) Neturiu duomenų.
52) a
53) taip
54) šiuo metu nežinau
55) Neturiu šiuo klausimu kompetencijos
56) trūksta
57) Netrūksta
58) Neturiu tarptautinės patirties
59) Esama
60) Trūksta žinių apie restruktūrizavimo proceso reglamentavimą kitose ES valstybese
61) Skolų išieškojimas skirtingose valst.
62) 1
63) Ne
64) Pagrindinė sritis - civilinė teisė ES šalyse.
65) NĖRA
66) Viskas kas buvo išdėstyta (pažymėta) anksčiau
67) .
68) nezinau
69) no comments
70) T
71) Klausimai iškyla darbo metu.
72) -
73) -
74) taip
75) Nežinau
76) Trūksta žinių susijusių su ES nemokumo teise.
77) Nežinau
78) taip
79) z
80) Į tai jau atsakyta ankstesniuose klausimuose
81) Restruktūrizavimo plano ekonominės ir finansinės dalies ruošimas
82) Skolų išieškojimas, vykdymo procesų skirtumai ES šalyse, JA išregistravimo iš registro skirtumai ES šalyse
83) žmogaus teisių
84) JA teisinis registravimas/išregistravimas, statuso keitimas registre; turto pradavimo reglamentavimas; darbuotojų teisių gynimas nemokiose įmonėse ir kt.
85) ne
86) yra
87) Negaliu atsakyti
88) Ne
89) Trūksta daugelio žinių
90) Taip
91) .
92) Ne.
93) ES teisės sritys, kurių žinių man trūksta, jau paminėtos.
94) Komentarų neturiu
95) Kitų sričių nėra
96) dėl turimų akcijų tarptautinėse bendrovėse, turimos dalies kriptovaliuta
97) esama
98) Klausimas nėra konkretus, todėl neatsakysiu
99) Nėra komentarų
100) Taip
101) Neturiu žinių kaip vyksta bendradarbiavimas tarp ES šalių nemokumo administratorių. Kokios juos vienijančios organizacijos yra ES ir kiekvienoje iš ES šalių.
102) Nemanau
103) ne
104) Taip
105) NĖRA
106) .
107) ne
108) taip
109) esama
110) Skolų išieškojimo klausimai, turto pirkimo/realizavimo klausimai(varžytinės, notarai ir pan.)
111) Duomenų apsauga
112) Taip
113) Ne
114) Nacionalinės teisės aktai reglamentuojantys kitų šalių nemokumo procesus
115) Dėl nacionalinių nemokumo procesų žinių pakanka. Dėl ES nemokumo procesų žinių trūksta. Nėra , arba man nežinoma, apie dalijimąsi gerąja patirtimi procesuose susijusiuose su ES nemokumo teise.
116) Gilinti žinias įmonių restruktūrizavimo srityje.
117) yra įvairių
118) Mažai praktikos taikymo seminarų
119) Žinių susijusių su ES teise trūksta visose nemokumo srityse.
120) nėra

Paaiškinimas: Viso atsakymų yra visų atsakymų, pasirinktų pagal tam tikro klausimo dalyvius, suma. Kiekvieno atsakymo varianto procentinė išraiška yra apskaičiuojama padalinus šio atsakymo reikšmę iš visų atsakymų sumos.