Apklausos "RAT veiklos vertinimas" rezultatai
Respondentų statistika:
Viso respondentų:
115
Rezultatų santrauka
1. Kaip esate susidūręs (-usi) su RAT veikla? (daug galimų variantų)
Esu RAT ekspertas (-ė) 23 bar1bar2  16.7%
Esu pareiškėjas (-a) 7 bar1bar2  5.1%
Esu svarstyto projekto autorius architektas (-ė) 23 bar1bar2  16.7%
Esu bendruomenės atstovas (-ė) 20 bar1bar2  14.5%
Esu savivaldybės atstovas (-ė) 13 bar1bar2  9.4%
Esu statytojų atstovas (-ė) 6 bar1bar2  4.3%
Tiesiogiai nesu susidūręs (-usi) 35 bar1bar2  25.4%
Kita 11 bar1bar2  8%
Viso atsakymų 138  
Kiti atsakymai:
 • stebėtojas
 • architektas
 • Esu LAS ekspertas
 • šiuo metu esu projektuojanti architektė, prieš tai buvau savivaldybės tarnautoja vyr.architektė
 • esu narys
 • LAR narys
 • buvau revizijos komisijos narys
 • architektas
 • nepriklausomas architektas
 • neturiu nieko bendro
 • .
2. Kaip vertinate RAT veiklos svarbą ir reikalingumą?
Neigiamai bar1bar2 Teigiamai
6.72 / 10
Iš 115 respondentų vidutinis atsakymas yra 6.72 (skalėje nuo 1 iki 10).
3. Maloniai prašome pateikti savo vertinimo argumentus. (pasirenkamas klausimas)
1) bb
2) Profesionalumo, išvadų išsamumo, operatyvumo trūkumas.
3) blogai
4) RAT - turbūt vienintelis būdas yžtikrinti architektūro kokybę visuomenei svarbiose vietose.
5) RAT yra institucija, galinti teikti rekomendacijas dėl projektų architektūrinės kokybės.
6) Vienintelis teisėtas variantas kalbėti apie architektūrą ir urbanistiką, ją vertinti, didžiulė pagalba vyr. architektams. Ugdyti supratingumą apie kokybę.
7) Manau, tai labai svarbi organizacija, kurios darbas turėtų duoti vaisių kokybiškesnei architektūrai, tačiau taip pat manau, kad kol kas ji veikia ne taip, kaip turėtų.
8) kartu su konkursais, RAT yra vienas esminiu ekspertinio projektu vertnimo instrumentu, galintis uztikrinti kokybiskos architekturos pletra
9) Kol kas RAT veikla nėra labai aiški. Architektūros įstatymu apibrėžta kada reikia svarstyti PP taryboje, bet kas privalo nukreipti objektą svarstymui - nėra aišku. Autoriai nenori, užsakovams tai brangu, o savivaldybės architektai ne visada gali reikalauti objekto svarstymo RAT'e. Dažnai būna taip, kad RAT pati prašo atnešti objektą svarstymui, bet juk tai turėtų būti ne statytojo malonė ("jei jau taip labai norite - svarstykite"), o kiekvieno visuomenei svarbaus objekto (pagal nustatytas taisykles) autoriaus prievolė.
10) Tarybos nėra objektyvios. Jose veikia draugystės principai.

Engiami jauni kūrėjai ar ne savo rato architektai.

Pastabos išsakomos svarstomui projektui dažnu atveju nebūna profesionalios, labiau panašėja į pokalbius prie kavos ir kažkokius savo svarstymus. Ekspertams trūksta svarių argumentų ir mokslinių žinių grindžiant savo nuomonę.
11) RAT yra būtinos ir, kai objektas ypač svarbus , netgi privalomos
12) Trūksta skaidrumo. Galimi revanšizmo, protekcionizmo ir korupcijos požymiai.
13) Veikla nutolsta nuo architekto.
14) Projektai vertinami šališkai. Posėdžiai vyksta uždari, paslėpti nuo visuomenės, kurios interesą jie ir turi ginti. Vertinimo rezultatai yra neskaidrūs. Vertinimo kriterijai išanksto nenustatyti. Visa RAT veikla panašėja į objektų perėmimo procedūrą. Pavyzdys R. Bimbos siūlymai Konstitucijos pr. RAT - sukritikavo objektą. Rezultatas: užsakymą architektai prarado. Vietoje gero objekto kyla abejotinos vertės Liebeskindo marazmai...
15) Žinojimas, kad yra RAT verčia pasitempti ir atsakingiau vertinti savo kūrybą
16) Yra gerai, kad kažkas atlieka projektų estetinį vertinimą, pateikia rekomendacijas. Tik nežinau, ar tai turėtų daryti architektų rūmai.

Mano manymu, kiekvienoje savivaldybėje turėtų būti kažkokia komisija ar žmogus, teikiantys panašias rekomendacijas ir vertinimus. Dažnai jos ir yra (AUET), tačiau kažkodėl mažai kas girdisi iš jų. Galbūt reikėtų stiprinti AUET darbą, o ne kurti papildomas komisijas?
17) RAT turetu uztikrinti architekturos kokybe
18) dėl profesionalaus vertinimo
19) Tiesiog trūksta didesnio aiškumo dėl jos veiklos, atsakomybių bei atsaiktos, nes kiek suprantu ir žinau jos nariai taip pat vykdo profesinę veiklą ir kartais tai gali suponuoti konfliktą tarp kolegų!!!
20) Manau, kad ne kiekvieną projektą būtina svarstyti. Kiek architektų, tiek ir nuomonių - sudėtingesnius, įdomesnius objektus projektuoja kvalifikuoti architektai. Manau turėtų prisiimti atsakomybę ir rajonų architektai, todėl rajono architektu turi būti taip pat kvalifikuoti architektai, patys projektavę, dalyvavę diskusijose. Labai daug šių pareigūnų nėra netgi patys projektavę, todėl bijo prisiimti atsakomybės ir pareikšti savo nuomonę - kas kur pastumia ten ir linksta.
21) Projekto vertinimas turi būti mokamas, gal tada RAT malonės rinktis dažniau ir nevilkinti posėdžio. Posėdis turi būti viešas ir visų narių pasisakymai turi būti vieši. Autorius turi turėti teisę apginti savo poziciją. dabar labiau panašu į egzaminą, kai studentas pateikia darbą, o dėstytojai, pasitarę tik tarpusavyje, parašo pažymį. Turi būti leista diskutuoti dėl tam tikrų pastabų. RAT veikla turi būti išlaikoma iš statytojų lėšu, bet tam RAT turi būti įteisintas, kaip oficialus pritariamasis organas prie savivaldybių administracijos. Kodėl Vilniuje veikia ir VAUET'as ir RAT'as ? Tokiu atveju RAT atrodo, kaip saviveikla.
22) Teko skaityti Klaipėdos RAT išvadinį protokolą. Buvo kreiptasi į RAT kaip konsultacija- pagalba konkrečiu klausimu, tačiau buvo sudirbta architektūra bele kaip, neįvardinant, kas negerai, nepatariant kokiu keliu derėtų eiti į paieškas. Tiesiog - reikia kitokio varianto. O į pagrindinį klausimą, dėl ko kreiptasi, parašyta - nenagrinėta!
23) RAT nariai yra tie kurie tarybai teikia savo projektus. Ceche vienas kitam nėra priešas bet yra draugas. Šiandien ar tau rytoj tu man.

Išvada RAT nariais turėtūų būti atestuoti, kvalifikuoti bet ne projektuojantys, praktikuojantys architektai.
24) 1.Tai būtina ir labai reikalinga pagalba savivaldybės vyr.Architektui.

2.Tai puikus projektų viešinimo instrumentas,nes galima susipažinti tinklapyje.

3.Profesionali pagalba projekto autoriui.

4.Visuomenės švietimas ir pačių ekspertų tobulėjimas.

5.Pasiūlymas - projektų viešinimo stadiją įteisinti per būtiną RAT,LAS ekspertų komisiją....
25) Nereikalinga Institucija
26) nėra tvarkos ir nariai nėra objektyvūs
27) Nėra kitų alternatyvų.
28) manau, kad RAT iš principo negali užtikrinti architektūros kokybės pagerinimo
29) Vis dėl to sveika išgirsti konstruktyvią kolegų profesionalų kritiką, su sąlyga, jei ji yra geranoriška, o ne pagal principą- "aš žinau, kaipturi būti, bet manęs nepasamdė, o visi kiti nemoka projektuoti"
30) ar galit užsiimti Infostatyba, nes gaunasi ne projektavimas ,o šūdo malimas , atsiprašau- įkėlimas?
31) Visuomenės interesas turėti gerą architektūros produktą tuo pačiu pakeliant architekto prestižą ir svarbą statybos procese.
32) vertinimuose pasimato per daug įvairių asmeninių ambicijų, sąskaitų suvedinėjimų ir pan.
33) itin reikšminga šiūdienės čiadabarinės susivartojimo pasivartant kultūros šėlsmo akivaizdoje
34) O kodėl netinka LAS ekspertų tarybos?
35) 1. nors dalinai užtikrina viešumą

2. užtikrina, gerina projektų kokybę

3. didina visuomenės ir pačių architektų brandą, kompetencijas

problemos:

1. RAT sprendimo privalomumas (rekomendacinis)

2. Architektūros įstatymo nesilaikymas (savivaldybės)

3. LAS ET ir RAT dubliavimasis
36) Reikalinga nepriklausoma, objektyviai motyvuotų ekspertų grupė, kuri būtų kompetetinga padėti kompleksiškai spręsti didesnio mastelio ar jautrumo urbanistinius uždavinius.
37) Ekspertinis vertinimas būtinas svarbių statinių vertinimui, tik būtina nustatyti kriterijus kokiais atvejais, kokiems objektams reikalingas vertinimas, ar vertinimo išvados tik rekomendacinio pobūdžio ( kaip dabar ) ar privalomos
38) Profesionalus požiūris, kritika, pasiūlymai vertinant visuomenei svarbių objektų projektus, kai tam yra pagrindas, yra labai svarbus aspektas formuojant kiekvieno regiono architektūrinį veidą.
39) Pagrinde kontekstualumas, išraiškos pagrindžiamumas ir kiti RAT vertinimo įstatai.
40) Tai vienas iš geriausių įrankių architektūros kokybei siekti ir reikalauti iš nesistengiančių dirbti dėl architektūros kokybės. Deja, kolkas dėl pačių versliai projektuojnčių architektų požiūrio, užsakovo ir neretai savivaldybių tarnautojų požiūrių šis įrankis nelabai veiksnus.
41) RAT veikla užtikrina Architektūros kokybę bei viešąjį interesą
42) Nėra pakankamo skaidrumo, nes vertinimas priimamas už uždarų durų. Oficialūs RAT pateikti priimamo sprendimo motyvai tikėtina gali skirtis nuo realių, išsakytų per uždarus posėdžius. Nesuprantu, kodėl reikia daryti uždarus sprendimus, jei ekspertai neturi ko slėpti. Jei ekspertai teigia, kad stengiasi išsakyti objektyvią nuomonę, tegul ją išsako visiems girdint. Taip pat manau, kad klaida, jog savivaldybių deleguotas RAT narys negali dalyvauti svarstant jo miesto objektus. Juk jis daugiausia žino apie tai, nenormalu, kai jis iš karto traktuojamas kaip suinteresuotas asmuo. Arba reikia keisti delegavimo tvarką ir atsisakyti savivaldybių atstovo dalyvavimo RAT veikloje.
43) 1. Įstatymais yra reglamentuota, kad architektai turi kurti pilnavertę

kokybišką aplinką......

2. Deja, dominuoja nekompetencija.....

3. Didžiąją dalimi architektai tik aptarnauja statytojus........

4. To pasekoje realizuojami nepilnaverčiai sprendiniai.......

5. RAT, kad ir turėdama trūkumų savo veikloje (dėl pačių RAT narių nekompetencijos ir atsakomybės stokos) yra realus įrankis priversti visus proceso dalyvius (ne tik architektus) pakeisti savo požiūrį į kuriamos aplinkos kokybę...............
44) Subjektyvūs daugumos kolegų architektų tos pačios mažos rinkos dalyvių vertinimai gali vesti prie vidutinių sprendimų ir yra nepalankūs kūrybinei raiškai ypač tais atvejais, kai pateikiami nestandartiniai sprendimai.
45) Jaučiasi narių neobjektyvumas, simpatijos ir antipatijos bei sąskaitų suvedinėjimas.
46) 1. Neigiamai vertinu dėl veiklos neaiškaus teisinio vertinimo. Nėra apibrėžta ką turime svarstyti, kokius objektus, kokias atvejais.2. Neigiamai vertinu neaiškią situaciją dėl Archiotektų sąjungos kartu su savivaldybėmis įsteigtų tarybų ir RAT veiklų dubliavimo ar neturėjimo aiškumo.3. Neigiamai vertinu dėl narių skaičiaus. Manau, kad RAT tarybos narių skaičius turėtų būti didesnis, dėl objektyvumo (gal dvigubai).4. Manau, kad RAT galėtų turėti patariamąjį balsą, o ne projekto derinimo funkciją. Atsakomybė turi būti projekto vadovo. Negali kolegos būti derinanti institucija, nurodanti autoriui kokia turi būti forma ar spalva. Tai, manau, prieštarauja autorių teisių sanpratai.5. Manau RAT nariai turi būti patarėjai, konsultantai, kaip ir visa galėtų būti architektų rūmų veikla, ir neatlikinėti kitų funkcijų, nenurodinėti, o padėti taip kaip sugeba. Taip suprantu RAT funkciją ir norėčiau, kad tokia taryba veiktų.
47) Reiketu, kad RAT nesidubliuotu su LAS ekspertu taryba. Dar geriau butu ijungti ir Kulturos paveldo vertinimo ekspertus, kad nebutu ekspertu pajegos issklaidytos ir Statytojui, bei jo samdytam architektui butu galima isspresti visus rupimus ar gincytinus klausimus vienoje vietoje. Dabar gaunasi lakstymas nuo Ainosiaus pas Kaiposiu. Po to dar susipjauna nuomones tuo paciu klausimu. Ar ne geriau, kad visos galimos pjautynes ivyktu vienoje vietoje, issakant visiems savo argumentus ir prieinant kazkokio Bendro Sprendimo? Nes, kitaip - juokinami zmones, valdzios institucijos, Statytojai, Investuotojai, Architektai ir kitos, suinteresuotos bendruomenes.
48) Interesų konfliktas. Konkurentai negali nešališkai vertinti konkurentų.
49) Veikla reikalinga, bet vykstančiai dabar veiklai labai trūksta skaidrumo, objektyvumo ir profesionalumo.
50) kažkas panašaus į tarybą - be abejo reikalinga.

bet ji turėtų užsiimti profesionalia veikla, svarstyti objektus pagal teisės aktų nustatytą objektų ar teritorijų sąrašą.

šiuo metu rat vykdoma raganų medžioklė - nekelia architekto profesijos įvaizdžio, o turėtų kelt.
51) RAT veikla yra svarbi tol, kol tai yra dialogas tarp vystytojo, architekto ir RAT. Kolkas ir RAT veiklos nuostatai, ir RAT požiūris į kolegas yra suformuotas toks, kad yra prievaizdas ir kritikas bei auka. Nėra mechanizmo, įgalinančio dvipusį normalų, kolegišką dialogą. Kolkas viskas vyksta kreivai
52) taryba visada geriau ir objektyviau nei 1 "viršininkas"
53) 1 klausimą atsakau, kad nesu susidūręs su RAT

Todėl 2 klausime įrašiau neutralų atsakyme, nes negalėjau tęsti
54) Architektūra turi būti laisva nuo vertinimų. Gera architektūra...
55) reikalinga organizacija
56) Regioninės tarybos reikalingos mūsų mažai bendruomenei tiek viešinant kolegų darbus, tiek gaunant objektyvią kritiką. Projektai vertinami įvairiais aspektais - kuriantiems architektams akcentuojama visuomeninio intereso svarba, integralumo principai, inovatyvūs sprendimai. Savo darbe ne visuomet galime rinktis užsakymus, tad projektų apžvalga tarnauja akiračio plėtimui.
57) Turėtų bųti labai aiškios ir gan siauros funkcijos
58) Patyrusių profesionalų kontrolė architektūros kokybei turi būti privaloma
59) Tai organizacija, kuri daugiau aprūpina darbu teisininkus, o ne sprendžia architektų reikalus.

Mokesčiai organizacijai per dideli ir nepagrįsti, kaip draudimas, kaupimo lėšos, vis augantis nario mokestis, kuris nėra diferencijuotas pagal vykdomą veiklą
60) Į RAT teigiamas išvadas dažnai yra atsižvelgiama ir jomis dangstomi bendruomenėms neįtikę projektai. Neigiamas išvadas bendruomenės naudoja argumentuodamos kodėl nepritaria projektams.
61) RAT vertinimo kriterijai, gražu negražu, patinka nepatinka. Subjektyvu. Realiai kalbant biurokratinė procedūra kurią būtina įvykdyti ir užsidėti pliusą kad ją įvykdei. Gal pokyčiai ir poveikis būtų jei RAT'as prieš projektavimo pradžią bendradarbiaudamas su savivalda suformuotų aiškius vertinimo kriterijus konkrečiai vietai, objektui (sąlygas, rekomendacijas ar pan)...O dabar, sueina chebryte padiskutuoja ir viskas ir išsiskirsto...
62) Dauguma visuomenei svarbių pastatų tampa biurokratijos, lobizmo simboliais, kur vertinamas tik atsiperkamumas, nuomos kaina ir t.t.

Manau labai svarbu, kai architekktūros estetika yra vertinama viešai, svarstoma profesionalų. Manau RAT yra visuomenės balsas.
63) Manau ne visada RAT vertintojų nuomonė būna pagrįsta rimtais argumentais ir dažnai jaučiamas asmeninis santykis su architektu.
64) 1. Svarstant projektus, jų atitikimą architektūros kokybės kriterijams, dažnai neišvengiama subjektyvaus požiūrio.

2. Aptariant techninius projektus, rengiamus pagal suderintus projektinius pasiūlymus, neįvertinamos neigiamų RAT išvadų pasekmės.
65) Daugelio RAT pateiktų projektų, po gautų pastabų, archiktetūrinė kokybė pagerejo. Projekto rengėjams RAT "skausminga" procedūra, bet detalesnė projekto analizė ir kolegų pagrįstos pastavos , išsakytos nuomonės, gerina rezultalą, archiktetūrinę kokybę.
66) Pagaliau yra institucija, padengianti visus regionus, kur atlikemaas ekspertinis architektūros projektų vertinimas. Nežinau detaliai visos projekto vertinimo procedūros, tačiau regis, jos ji gana atvira ir tenkinanti viešojo intereso lūkesčius.
67) Visiems architektūrinės ir urbanistinės veiklos sektoriaus dalyviams (statytojams, architektams, savivaldybėms, plėtotojams, viešiesiems pirkimams ir t.t.) karts nuo karto iškyla profesionalaus architektūros ir urbanistikos projektų, objektų bei jų kokybės vertinimo problema.

Ją išspręsti ir gali padėti RATai.

Tai bet kuriuo atveju jau yra kolegialus profesionalus problemos aptarimas, viešumas.
68) norėtųsi daugiau viešumo, informacijos
69) svarbi siekiant architektūros kokybės; iš profesionalios pozicijos vertinanti visumenės lūkesčius
70) Vertinu labai neigiamai. Mano argumentai, RAT vyko neobjektyviai, neprofesionaliai ir neetiškai. Pridedu http://www.architekturumai.lt/klaipedos-rat-paskutine-bendru omenes-viltis/. Projektiniai pasiūlymai buvo vertinti neatsižvelgiant į detaliuoju planu (kurio sprendiniams dauguma narių buvo pritarę Architektų sąjungos ekspertų tarybos svarstyme)nustatytus sprendinius. Mano nuomone, profesionaliai nepatenkintai visuomenei turėjo priminti, kad erdviniai urbanistiniai sprendiniai jau buvo apspręsti detaliojo plano metu. Miesto vyriausias architektas pasisakė ir formavo nuomonę, nors prieš susirinkimą pareiškė, kad yra nusišalinęs. Dalis RAT narių reiškė daugiau emocijas bei nepritarimą projektiniams pasiūlymams reiškė tokiu argumentu "šlykštūs fasadai" (įrašas yra Klaipėdos RAT ) ir panašiai, o ne profesionaliais argumentais. Mano nuomone neetiškas ir prieštaraujantis Konkurencijos įstatymui RAT išvadoje pateiktas pasiūlymas p.1.4 - organizuoti architektūros konkursą, kai projektuotojas jau parinktas pagal užsakovo iniciatyva atliktą konkursą, neužsakius paslaugos RAT ar atitinkamoje organizacijoje.
71) VISI RAJONO IR MIESTO MASTU SVARBŪS OBJEKTŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROJEKTAI PRIVALOMAI TURI BŪTI NAGRINĖJAMI "RAT", NES KITU ATVEJU GALUTINĮ IR DAŽNIAUSIAI NEVYKUSĮ VERDIKTĄ PRIIMĄ "UŽSIKONSERVAVĘ" VYRIAUSI RAJ.ARCHITEKTAI, ARBA NETGI NIEKO BENDRO SU ARCHITEKTŪRA NETURINTYS VALDININKAI.
72) Visuomenei yra svarbu turėti architektūros srityje kompetetingą pagalbininką kovoje su statybų vystytojais. Verslas vadovaujasi pelno maržos maksimumo siekimu ir dažniausiai architektūros klausimai nustūmiami į šoną.
73) Per daug galių ir nulis objektyvumo
74) Šališkas vertinimas kai kolegos vertina savus kolegas
75) Draugų kompanija, kuri siekia tik kritikuoti, o ne padeti.
76) RAT svarstymai, kaip ir likusioje EU turi vykti tik ankstyvoje PP stadijoje, išvados turi būti paskelbiamos greitai - kitaip jos beprasmės. Turi būti ivairesniu disciplinu atstovu - Landšafto, inžinieriu ir T.t
77) RAT veikla , mano manymu, labai reikalinga ir reikšminga. Tik visada kelia abejonių narių objektyvumas. Kol kas kiekvienas susidūrimas su architektais, kurie turi galių vertinti kitus kolegas - nelabai sėkmingas. Ne dėl paties vertinimo, o dėl darbo metodikos.. Įsiginimo į problematiką nėra, argumentai paviršutiniški...Pagarba įstatymui, etikai ir moralei taip pat abejotina. Taigi aš už RAT. Bet už objektyvų ir nešališką RAT. Ir ne tik RAT, bet ir visos rūmų komisijos turėtų būti tokios.
78) Architektai pamiršta tarnauti visuomenei, o dabar žemai lenkiasi tik užsakovui, pamiršta kūrybą, dempinguoja kainomis kolegas. Taip mes susiduriame su prasta pigia architektūra teršiančia profesiją ir aplinką.
79) žmogiškasis faktorius
80) balas 8, nes svarstyti objektai buvo ryškus , aktualioje aplinkoje , ne 10 nes pastoviai nukasamas tai kalnas , tai kažkam suformuojamas sklypas ir dingsta buves prieinamas vaizdas ...
81) Dėl RAT narių kandidatūrų siūlymo tvarkos ir išrinkimo ( mano manymu narius turėtų siūlyti to regiono architektai ir tam tikras kiekis, kad RAT narys turėtų tarp kolegų autoritetą.
82) Vienašališki sprendimai, dažnai nepagrįsti.
83) Tikslas geras, bet kartais procesas tampa sàskaitù suvedinėjimo vieta. Reikalingas maksimalus nešališkumas ir profesionalumas.
84) Ekspertinis vertinimas architekturos veikloje butinas, nes padeda spresti paprastai nesureglamentuojamus klausimus.
85) ARGUMENTUOTOS REKOMENDACIJOS PADEDA KOKYBĖS GERINIMUI,PROFESIONALIAI PAKOMENTUOTAM VIEŠINIMUI
86) Architektūros kokybės saugiklis
87) -
88) Tai yra objektyvi galimybė gauti ir naudoti profesionalią nuomonę.
89) Rat gali būti svarbus instrumentas svarstant tiek formuojant ir moderuojant diskusijas apie architektūros ir urbanistikos sprendinių kokybę.Reikia išmokti šių diskusijų nesuasmeninti, kas deja dažnokai įvykdavo.
4. Kaip vertinate svarstomų projektų atrankos tvarką?
Neigiamai bar1bar2 Teigiamai
5.36 / 10
Iš 115 respondentų vidutinis atsakymas yra 5.36 (skalėje nuo 1 iki 10).
5. Maloniai prašome pateikti savo vertinimo argumentus. (pasirenkamas klausimas)
1) vv
2) Nėra galimybės atsisakyti svarstyti mažiau reikšmingus projektus, net jei eilėje laukia visuomenei itin svarbūs. Nesant finansavimo, neracionalu. T.p. nėra kriterijų ir tvarkos savai iniciatyvai.
3) Manau,projektai turėtų būti atrenkami ne pagal politines aktualijas, bet remiantis Architektūros įstatymo nuostatomis.
4) Normali atranka. Visada siūlau pasitikėti
5) Ne architektas turėtų kreiptis į RAT, o savivaldybė gavus PP. Kreiptasi turėtų būti ne tada, kai gaunamas skundas, o tada, kai galima įžvelgti, kad situacija sudėtingesnė ir savivaldybės biurokratinė mašina nebepajėgi jos pręsti viena.
6) Tvarka nera aiski. Sava iniciatyva kartais iskeliama miglotais pagrindais, o ekspertu nuomone ar svarbus projektas prasomas svarstyti ar ne daznai yra subjektyvi. Reiketu kazkokiu aiskiu kriteriju: miesto centre svarstomi visi projektai virs 1000kv,m, statyba ir rekonstrukcija, miesto centro pakrasciai - 5000kv.m., ne miesto centro zonos - 10000 kv.m. ir pan
7) Gal aš kažko nesuprantu, bet atrankos tvarka yra nustatyta įstatymu. Tiesiog savivaldybės tarybos privalo patvirtinti svarbių objektų sąrašą, o jos savaip interpretuoja įstatymą, tada ir prasideda nesusikalbėjimas.
8) Atrankos kriterijai kartais primena G.Orvelo kūrybą.
9) Atrankos kriterijai yra neaiškūs. Ar kada nors buvo vertinami S. Mikšto, R. Paleko, A. Ambraso ar kitų korifėjų darbai ?
10) Man atrodo tai vyksta gana chaotiškai, bet nematau būdų, kaip kitaip galėtų būti daroma..
11) Manau kad ne visi objektai papuola svarstymui, bet tikrai turetu buti svarstomi, nes jie svarbus visuomenei.
12) Dėl atrankos kriterijų taip pat trūksta aiškesnių, konkretesnių atitikmenų.
13) Daugiau pareigų šiuo klausimu turėtų turėti rajono architektai.
14) Projektų vertinimo atranka turėtų būti apibrėžta įstatymininiais aktais ar panašiai. Savivaldybės administracija, išduodant slygas turėtų nurodyti ar būtinas RAT vertinimas. Kitu atveju, tai statytojo pasirinkimas, bet, vėl gi, jei tai nebus savivaldos patariamasis organas, tai vėl saviveikla ir energijos švaistymas vėjais. Už svarstymą turi mokėti ne LAR nariai, bet statytojas arba savivaldybės administracija. Tas, kam reikalingas patariamasis balsas. Tiesiog veikla turi būti kaip dabartinio VAUET'o, bet vietoje jo turi būti RAT. Tada tokia veikla yra suprantama. Jei tik "ant fasono", tada NE.
15) Až architektūros vaizdą mieste atsako vienas žmogus - miesto vyriausias architektas. Jo architektūros kokybės ar suvokimo vizijos perkėlimas kolektyvinei atsakomubei yra negalimas veiksmas.

Pavysdys - Nidos architektas Zaviša. Jei klausimus spręstų tarybąa dabar turėtume tokią Nidą į kurią nesinorėtų žiūrėti.

Tik miesto architektas turi turėti sprendimo ir atsakomybės teisę. Jei jis to nenori - negali būti misto vyriausiuoju architektu. Aš nekalbu apie administracines veiklas.
16) Pateikiau anksčiau
17) Nereikalinga projektu svarstymas. Laiko gaisimas.
18) reikalinga daugiau apibrėžtų kriterijų
19) nesusidūriau
20) Sprendžia savivaldybės vyr.architektas, kiek ir ko jam reikia, bei užsakovas (užsakovas svarstymą rinktųsi gal ir dažniau, bet galimai gąsdina paslaugos kaina)
21) Reikėtų Architektūros įstatyme savivaldybėms konkrečiai apibrėžti svarstomų RAT objektų nomenklatūrą. Dabar savivaldybės gali labai laisvai traktuoti ką svarstyti, o ką ne, suskuriant skirtingas sąlygas ir reikalavimus projektavimo rinkos dalyviams ir ne visada užtikrinant minimalią architektūros kokybę svarbiems visuomenei objektams.
22) Mažesniuose miestuose ir eilinė parduotuvė jau tampa svarstomu objektu, kai imam Vilniaus ar Kauno mastu, tai tuomet būtų, rodos, visai nereikšmingas objektas
23) nepakankamai atspindi platesnius gyvos visuomenės ir vietos bendruomenių poreikius bei lūkesčius darnios aplinkos vystyme nepersiplėtrojant pritraukime ir įsisavinime
24) 1.Ypač Savivaldybės vengia į reikalavimus projektui įtraukti privalomumą svarstyti RAT e ir ypač viešosioms erdvėms, parkams.

2. Formuojant užduotis projektavimui savivaldybės neatsiklausia nuomonės , pageidavimų nei vietos bendruomenių nei RAT o. Gal galėtų būti norma ir būtų išvengiama begalės konfliktų ateityje
25) Ne pakankamai aiški
26) Neigiamai, nes nėra svarstomų objektų atrankos kriterijų
27) kolkas veikia tik visuomenės prašymų svarstyti vieną ar kitą klausimą tvarka. Savivaldybės, ypač vyriausieji miestų architektai, o ir projektuojantys architektai ignoruoja šią instituciją, - žiūri, kaip į trukdančią verslui. Dažnai tie patys žmonės ir į architektūros kokybę žiūri, kaip į trukdančią verslui.
28) Šiuo metu atrankos kriterijai neveikia - savivaldybei (bent Kauno) visiškai nesikreipiant į RAT dėl projektų achitektūros kokybės vertinimo
29) Neaiškūs atrinkimo motyvai.
30) 1. Projektų atrankos tvarka yra tik priemonė....

2. Problemos yra jos vykdyme......

3. Tvarka gali būti kintanti atsižvelgiant į vykstančių procesų kokybę......

4. Kol kokybė yra sunkiai realizuojama, atranka turi būti dar

kategoriškesnė - platesnė atranka (nesvarstomi tik labai nereikšmingi

projektai).....

5. Manau, kad šiandien labai svarbus akcentas yra pats faktas kokia yra profesinės visuomenės nuomonė apie konkretų realizuojamą objektą...
31) Atrodo, kad atrankos tvarkos reglamentavimas neveikia :)
32) Nėra tvarkos kokius objektus reikia svarstyti. Todėl neigiamai vertinu.

Turėtų būti parengti specialus planai, kurie reglamentuotų kokiose teritorijose ir kokios apimties turi būti svarstomi objektai. Turi būti aišku prieš pradedant rengti projektą ar bus privalomas svarstymas. Ši procedūra reikalauja papildomų investicijų, pasirengimo ir laiko, todėl prieš pradedant darbą reiktų tą žinoti.
33) Nesusiduriau su atranka, bet manau, kad ja turetu apibrezti kriterijai, kiek projektas yra svarbus visuomenei - nesvarbu ar jis privatus, ar valstybinis. Sie atrankos kriterijai turetu buti isreiksti LAR dokumentais / rekomendaciniais ar privalomais, teikiant juos itraukti i isleidziamus normatyvinius/istatyminius dokumentus. Kad galiotu vienodai visiems projektuojamiems objektams - l.svarbiems, ypatingiems/neypatingiems, paprastiems ir nepaprastiems. T.y., turetu buti paanalizuota dabartine atrankos tvarka, kuri nera visiskai aiski ir prieita prie kazko racionalesnio bei aiskesnio.
34) Aprašyti atrankos kriterijai yra ne konkretūs, juose per daug vietos interpretacijai ir šališkumui. Dėl to didelė dalis objektų, kuriuos svarstyti nėra reikalo, yra svarstomi, ir atvirkščiai.
35) nežinau pagal kokius kriterijus vyksta atranka
36) Nežinau tos tvarkos
37) Neaiškūs atrankos vertinimui kriterijai
38) mažai susiduriu
39) Nežinau atrankos kriterijų
40) RAT kontrolei turi būti pateikiami visi teritorijų planavimo dokumentai kaip pradžia besikuriančiai architektūrinės kokybės intrigai bei statinių naujos statybos , rekonstravimo sprendiniai ir remonto sprendiniai, kai pastarieji patenka į susiformavusios kultūrinės aplinkos erdvę, į erdvę, kurioje jau yra susiformavęs architektūrinis, kokybinis kontekstas.
41) Viada yra kur tobulėti, tik pradėja dirbti suprantame, kur reikia pasistengti.
42) Nesu gerai susipažinusi, bet suprantu, kad tvarka struktūruota, bei sudarytos palankios ekspertinio vertinimo galimybės.
43) Projektų atrankos tvarkoje pernelyg daug atsitiktinumo. Mano manymu VISI iš Europos sąjungos paramos bei iš valstybės ir iš savivaldybių biudžetų finansuojami projektai PRIVALOMAI turi būti svarstomi RATuose ir gauti jų rekomendacijas.

Tai užtikrintų, pasikartosiu, tų projektų skaidrumą ir viešumą. Ir, o tai mano galva yra svarbiausia, padėtų išspręsti RATų finansavimo problemą. Juk apie 2/3 europinės milijardinės paramos yra pas mus paverčiama plytomis, t.y. - statybomis ir projektais.
44) Objektai parenkami vienašališkai.
45) Būna visai atsitiktinių klausimų
46) Nėra aiškių logiškų kriterijų, per daug abstrakčios sąlygos, sudarančios sąlygas piktnaudžiavimui ir korupcijai.
47) PROJEKTAI NETURĖTŲ BŪTI ATRENKAMI, O TIESIOG PAGAL NUSTATYTUS KRITERIJUS VERTINAMI PRIVALOMAI
48) Kas per atranka?
49) Absoliučiai neskaidri, neaiški
50) Tiesiog nėra metodikos - todėl galimi piknaudžiavimai.
51) Aš manau, kad kuo daugiau projektų svarstoma, tuo geriau. Aišku, kalbu apie visuomeninės paskirties objektus, miestų teritorijose ir t.t.
52) Kas galėtų?
53) visuomenei svarbus objektai
54) Neaišku, pagal ką pasirenkami objektai.
55) Neturiu komentaro
56) Dalis svarstymui priimtų / pateiktų projektų nėra reikšmingi / visuomenei svarbūs.
57) Nera aiskus vertinamu objektu atrankos kriterijai. Kartais buna panasu i asmeniniu saskaitu suvedinejima.
58) VISUOMENEI SVARBŪS ,VIEŠOSIOM LĖŠOM PLANUOJAMI PROJEKTAI CENTRE IR SENAMIESTYJE VISI TURI BŪTI NE TIK EKSPERTUOJAMI,BET IR SVARSTOMI RAT APMOKANT IŠ BIUDŽETO IŠLAIDAS
59) -
60) Kuriuos projektus svarstyti, turėtų spręsti vyr. architektas, o ne įstatymas ar kitas teisės aktas.
61) klausimų įtraukimo - neįtraukimo procesas nebuvo skaidrus ir aiškus
6. Kaip vertinate RAT sudėtį, nešališkumą, profesionalumą?
Neigiamai bar1bar2 Teigiamai
5.73 / 10
Iš 115 respondentų vidutinis atsakymas yra 5.73 (skalėje nuo 1 iki 10).
7. Maloniai prašome pateikti savo vertinimo argumentus. (pasirenkamas klausimas)
1) vvv
2) .......
3) Komisijos atranka demokratiška - kas ir užtikrina kompetenciją ir nešališkumą.
4) Visada siūlau pasitikėti ir, svarbiausia, kalbėtis
5) Manau, RAT dalinai šališka. Aišku, būna nusišalinimų, tačiau būnant posėdžiuose jaučiama atmosfera, kai vieni ar kiti projektai tieisog netinka... nežinau, asmeninių interesų, tačiau manau, galima įžvlegti ir susidorojimo aplinkybes su konkurentais, šališkumą ir puolimą kolegų atžvilgiu. Architektūra - verslas, architektas - verslininkas, projektas - produktas, kurį parduodam, o užsakovas moka pinigus. Pas ką dagiau užsakovų, geresni objektai, tas geriau uždirba... deja, tokia konkurencija, o RAT kai kam tikrai apsunkina gyvenimą:) Plius nei vienas RAT narys nenorėtų būti pats svarstomas... Nes ten šiek tiek Lyncho teismas.
6) Priklauso nuo RAT.

PRofesionaluas nera atrankos kriterijus, nes nariai renkami visuotinio susirinkimo metu pagal zinomuma ir pasitikejima bendruomeneje, o ne pagal planavimo dokumentu ismanymo giluma. Todel profesionalumas gali buti ivairus.

Nesaliskumas - negaliu vertinti. Turiu intuicija, kad daznai nesaliskumas nera islaikomas
7) Galiu kalbėti tik apie savo miesto (Klaipėdos) RAT tarybą. Man atrodo, kad taryba dirba pakankamai profesionaliai. O diskusijos tarybos viduje visada yra naudingos.
8) Nešališkumas yra didžiausia problema. Taryboje dirba konkuruojantys cecho žmonės.

Taip pat mano nuomone, vadinamiesiems ekspertams trūksta mokslinių žinių.
9) Labai priklauso nuo to, kuriame mieste RAT yra. Manau, kad RAT turėtų sudaryti ne tik to miesto, bet ir kitų miestų atstovai (dėl nešališkumo). Santykis 1:1 (viena dalis miesto, kita nuolat kintanti)
10) Yra tikrai puikių specialistų, bet kai kurios personalijos kvestionuotinos.
11) Kai savi savų projektus vertina tai labai ydinga sistema. Projektus turėtų vertinti nešališki ekspertai. O Vilniuj savi savus vertina, Klaipėdoje - taip pat, Kaunas - ne išimtis.
12) Nesuprantama kodėl pstoviai tie patys architektai tenai dalyvauja...
13) Manyčiau RAT narių kompetencijos turėtų būti labiau išskaidytos, turėtų būti aiškiai apibrėžti vertinimo kriterijai (galbūt net standartizuoti), o pačios RAT turėtų vykdyti vertinimo kriterijų kontrolę, išskirti svarbiausius veiksnius, nulemiančius vertinamo projekto vertę visuomenei
14) Visiškai nešališku turbūt neįmanoma būti, nebent tai būtų užsienio ekspertai.

Dažnai atrodo, kad RAT nuomonę įtakoja visuomenės nuomonė.
15) Trūksta daugiau skaidrumo ir nešališkumo
16) Kaip jau minėjau - kiek architektų, tiek ir nuomonių, todėl vieno regiono RAT gali vertinti projektą teigiamai, kito - neigiamai.
17) Kol RAT nėra pilnavertis žaidėjas projektų vertinimo ir derinimo veikloje ir nėra tinkamai finansuojamas savivaldybių administracijos ar statytojo (paslaugos užsakovo), tol atranka į narius, bus paviršutiniška ir remsis tik "aktyviais" veiklos entuziastais. RAT narys privalo turėti eksperto atestatą.
18) Surinkti profesionalai, tačiau mažoka g e r a n o r i š k umo
19) Koks nešališkumas kai suvažiavime visi išrenka tuos, kurie yra suderinami tarpusavyje. Tai fikcija. Po to vienas kitam teikia reikiamas išvadas. Atsakomybės jokis.

Pati sistema yra ydinga.
20) Siūlau didesnį ekspertų skaičiu.Gal prijungti LAS ekspertus? Nes tada galėtume rotuoti ir atkristų korupcijos šešėlis.
21) neteisinga atrinkimo tvarka
22) nesusidūriau
23) Toje RAT, kurioje tenka dirbti, nepastebėjau šališkumo. Gal reikėtų ekspertams parodyti daugiau jautrumo ir takto autoriams, ypač jeigu vertinama neigiamai.
24) per maža šalis, kad nebūtų šališkumų, asmeniškumų ir pan.
25) profesionalumas ugdytinas orientuojantis ne siaurainteresį, bet derinimą krašto tradicijų, kultūros paveldo, nūdienos raco iššūkių derinimą per homo sapiens žmoniškąją ne cad exel platformą
26) 1.manau, kad ekspertais turėtų būti tik nuo 10 metų profesinę patirtį ir ne mažiau kaip 10 metų dirbančių toje vietovėje narių (dabar formaliai - bet kas kas turi eksperto atestatą ir projektuoja pvz. tik gyv. namelius )

2. į posėdžius nuomonei išklausyti nesikviečiami konsultantai ( archeologai, istorikai, socialogai, kraštovaizdžio specialistai ir pn.)

3. posėdžio metu ekspertai išsako nuomones, o pirmininkas surašo jau pats protokolą. Siūlau, kad posėdžio metu būtų privaloma ir ekspertai balsuotų - pritaria ar ne pritaria teiktam projektui.
27) Vertinu labai neigiamai. RAT nariai turi būti nešališki, t.y. jie neturi būti praktikuojantys architektai ir konkuruoti su kitais architektais.
28) Pats faktas , kad RAT sudėtyje yra profesinę veiklą vykdantys profesionalai, neišvengiamai užduoda interesų didesnį ar mažesnį konfliktą.
29) RAT narių sudėtį tvirtino rūmų suvažiavimas, bet norintiems tapti RAT nariams ( dabar jie savanoriai ) nėra nustatyti jokie kvalifikacijos reikalavimai, pvz. kokius kvalifikacijos atestatus turi turėti narys, gal reikalinga patirtis xxx metų, realizuotų objektų sąrašas ir t.t.
30) Trūksta atsakomybės tiek įsigilinant į svarstomą klausimą, tiek į projektą. Dažnai pasitaiko dviprasmiškų išvadų formulavimo, ypač kai svarstomo projekto autoriai yra susiję su RAT, yra RAT nariai. Tęsiasi nelabai kokybiška LAS ekspertų tarybų praktika.
31) Skirtingi labai žmonės dirba RATuose, - vieni atsakingai žiūri į šį darbą, nusišalina kai susiję, kiti gi - atėję čia pasitvarkyti savo reikalų, daalyvauja ne visuose klausimų svarstymuose, tik kur suinteresuoti ir vengia nusišalinti, o įrodinėja, kad jie čia neturi jokių interesų, nors iš vertinimo tekstų akivaizdžiai kyšo interesai. Dažnai, tokių narių nuomonė būna priešinga kitų bnaarių nuomonei, dažnai jie dirba kaip advokatai. Tai, sakyčiu, daugiau būdinga institucijų deleguotiems nariams.
32) RAT ekspertai turėtų būti iš įvairių sričių urbanistai, kraštovaizdžio specialistai, architektai, paveldosaugininkai, aukštosios mokyklos turėtų deleguoti mokslininkus, kurie nebūdami atestuotais architektais neturi galimybės būti taryboje, taip pat labai svarbus savivaldybių architektų dalyvavimas
33) Neigiamai vertinu, kei savivaldybių deleguotam ekspertui neleidžiama dalyvauti posėdyje, jei svarstomas jo miesto objektas. Be to sunku kalbėti apie objektyvumą ir frofesionalumą, kai sprendimas priimamas už uždarų durų - tik jiems vieniems težinomas jų pačių objektyvumas ir profesionalumas, todėl ten nedalyvaujantiems sunku ką ir komentuoti šiuo klausimu.
34) 1. RAT rinkimuose nebuvo išvengta "šablono" - išrinkome nuolatinius

mūsų atstovus.......

2. Šiandien vis dar sunku pripažinti, kad esame šiek tiek šališki. Tai lemia mūsų nedidelis skaičius ir natūralūs žmogiški ryšiai, kuriuos sunku peržengti.....

3. Kompetencija akivaizdžiai nepilnavertė, nes urbanistikos srityje mažai kas turi supratimą kas ir dėl ko.....
35) Tos pačios mažos rinkos dalyviai - konkurentai ir sykiu daugumos vertinimas nepalankus kūrybai tais atvejais, kai teikiami nestandartiniai sprendimai - ribotas meninis išsilavinimas.
36) Sudėtis abejotina, profesionalumo kriterijus - abejotinas (nėra objektyvių kriterijų, narystė Architektų rūmuose negarantuoja profesionalumo), labai jaučiasi šališkumas ir asmeninės simpatijos bei antipatijos.
37) Manau demokratinis rinkimų procesas užtikrina maksimaliai pasitikėjimą.
38) Nesusiduriau, taciau visada egzistavo tam tikras saliskumas. Todel turetu buti ivesta RAT rotacija - kiekvienam objektui vis kitokia RAT ekspertu sudetis. T.y., kad tie patys ekspertai negaletu is eiles svarstyti visu per metus teikiamu projektu. Sudetis turetu buti keiciama kiekvieno objekto svarstymui ir keiciama radikaliai - ne maziau 51 proc.ekspertu, dalyvaujanciu svarstyme, turetu pasikeisti svarstant sekanti objekta ir pan. Cia atsirastu kvorumo klausimas, ji irgi reiktu spresti, kad rotacija butu imanoma.
39) Profesionalumą su pagarba vertinu teigiamai.

Bet, nešališkumo elemento nebūvimas yra ydingai užkoduotas pačiame organizacijos veiklos principe (konkurentai vertina konkurentus, savi vertina savus). Dėl to, kad ir koks nešališkas ar profesionalus asmuo bus, to nepakanka teigiamam vertinimui.
40) Nešališkumo ypač trūksta. Vertinimai subjektyvūs, neatsakoma į konkretų klausimą, pateikiami pasiūlymai neįsigilinus į situaciją. Kolegos dažnai nenori būti kolegiški. Nukrypstama į detales. Siūlomi “savo” sprendimai, o ne vertinama tai kas pateikta. Nusišalinimo, esant interesų konflikto galimybei, kultūra dar labai prasta. Visa tai menkina LAR RAT įvaizdį.
41) Kai kuriais atvejais labai jaučiasi atskirų narių angažuotumas. Be to, yra silpna vieta, kada ekspertai, teoriškai, svarsto savo konkurentus ir, galimai, atsiranda šališkumas bei simpatijos/antipatijos.
42) manau profesionalumo nariams užtenka, jei išrinkti į tarybą
43) Kas panorėjo, tas pateko į RAT be jokios atrankos. Taigi yra ir tokių ir kitokių narių
44) Prasimuša švogerizmo atgarsiai.

Vertinti turėtų nesuinteresuoti ir pastoviai (kas savaitę) roruojami architektai. "Pastoviai" komisijai visada bus pagundų nuslysti į šalį...
45) profesionalai dalyvauja veikloje
46) Gaila, kad kurianti bendruomenė yra nedidelė, tad daugelį narių pažįstame ir kaip savo profesijos ambasadorius ir kaip žemiškų bruožų turinčius kolegas. Kartais jaučiamas projekto vertinimo asmeniškumas, ore tvyro tarybos bendros nuomonės gairės. Pristatant savo projektą jautėme skirtingą pžiūrį į savo ir kolegų (labai jaunų) pristatymą ir tas asmeniškumas buvo ypatingai pabrėžiamas emocionaliai.
47) Labai siauras narių ratas
48) Mano nuomone RAT nariai turi turėti didelę kūrybinę patirtį ir nebūti jaunesni kaip 55-60m. amžiaus. Jie turėtų (iš praktikos) matyti architektūros kokybės raidą, sugebėti atrinkti vertingąsias architektūros kūrybos įdėjas.
49) Sapiegų parko atveju buvo nagrinėtas ne parengtas techninis projektas, o 2015-ųjų pristatymas, todėl nepastebėta, kad parko tvarkymo projektas niekaip nesuderintas su likusia parko dalimi (nėra net jungiančių takų).

Nevertinta pagal visus architektūros įstatymo kriterijus, nes, neva, architektai nepateikė tvarumo duomenų. Būtent tai ir turėjo būti vertinta, kad architektai tų įstatyme reikalaujamų duomenų neturėjo. Tai juk esminis neatitikimas įstatymui.
50) Architektų bendruomene visi vienas kita pažįsta, nešališkumas neimanomas.
51) Architektūroje nešališku sunku būti, specialistas yra ir žmogus, kuris vertina tiek per žmogiškąjį faktorių, tiek kaip per specialisto.
52) Jaučiama profesanalumo ir nešališkumo stoka.
53) RAT nariai yra profesionalūs, atstovauja skirtingas architektūrinės veiklos sritis.

Ateityje siūlyčiau tarybą papildyti jaunosios architektų kartos atstovais.
54) Iš bendrai pasiekiamos informacijos ( dažniausiai FB), esu linusi susidaryti nuomonę, kad RAT yra demokratinės, nešališkos profesionalų pagrindu sutelktos.
55) Įvairiai. Konkurentai neturėtų vertinti vieni kitų. Vienas ir tas pats RATo narys neturėtų būti dar KELIŲ kitų RATų narys. RATuose turėtų atsirasti galimybė darbuotis ir savivaldybių vyriausiesiems architektams.
56) Dešimtimis metų tie patys veidai kurie "prastuminėja" savo projektus.
57) Nėra profesinės atrankos, patekti gali bet kas, neturintis ne praktikos, nei etikos. Būti RAT nariu - tai pagrindinė priemonė -instrumentas reguliuoti konkurencinę aplinką. Kai kuriais atvejais RAT nariai nėra ekspertai ar neturi atitinkamos profesinės patirties. Neturi etikos.
58) GERBIU RŪMŲ NUOMONE
59) Neobjektyvu kitų autorių atžvilgiu
60) Nešališkumo nėra
61) Tai savų grupės, kurių tikslas eliminuoti ne draugus
62) Kol kas nebuvo nei vienos išvados, kuri būtu bent kiek skirta padėti autoriams tobulinti projektus. Visiškai neatitinka gerosios EU praktikos. Asmenys nenusišalina.
63) Jau pateikiau. Konkrečiau galiu kabėti apie atestavimo ir etikos komisijas. RAT, mano manymu, iš visų rūmų komisijų nešališkiausia.
64) Išrinko patys nariai. Tik baisu žiūrėti kaip kiti kiti kolegos bando manipuliuoti bijodami prarasti darbą dirbdami tam pačia užsakovui ir bijo kritikuoti.
65) Tie patys veidai.
66) Yra nekompetetingų narių
67) Komisiją sudaro kai kurie nepraktikuojantys architektai.
68) Rinkimai į RAT galētù būti maksimaliai atviri, kuriems galima pasiruošti, kandidatams prisistatyti ir deklrauoti savo pozicijas. Dažnai nutinka draugù gelbėjimo lauku. Gal net priesaikà parengti: būti nešališkiems.
69) Nemazai tarybos nariu savo profesine veikla nera irode, kad gali vertinti kitu kolegu darba
70) ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS DELEGUOTI ATSTOVAI NETURI EKSPERTŲ ATESTATO,DAŽNAI NEKOMPETETINGI PLANAVIMO,KULTŪROS PAVELDO KLAUSIMUOSE
71) Nori nenori šališkumai išliks nes nėra didelė bendruomenė. Vienintelis būdas skirti kitų regionų RAT
72) -
73) Neveikė RAT narių nusišalinimo mechanizmas, savivaldybių architektai dirbtinai nušalinti nuo dalyvavimo diskusijose, svarstymo procesas dažnai neapsėjo be asmeniškumų ir nepakankamai profesionalios kritikos. Vėliau situacija gerėjo.
8. Kaip vertinate RAT posėdžio eigą (atvira ir uždara posėdžio dalys, šalių išklausymas, kt.) ?
Neigiamai bar1bar2 Teigiamai
5.95 / 10
Iš 115 respondentų vidutinis atsakymas yra 5.95 (skalėje nuo 1 iki 10).
9. Maloniai prašome pateikti savo vertinimo argumentus.
1) vv
2) Mažai dėmesio išklausymui, galėtų būti išsamesnė vieša ekspertų diskusija (iki galutinio sprendimo priėmimo).
3) .........
4) Iš viešinamų protokolų matyti, kad procesai vyksta korektiškai.
5) Kartais pernelyg nukrypstama nuo svarstomos temos, kai kada manau,nesilaikoma aiškios pasisakymų tvarkos- pasisakymai virsta kai kurių narių monologais.
6) Manau RAT veikla šališka, neobjektyvi
7) Visa eiga turi būti tik atvira. Taip kaip būdavo architektų sąjungos organizuojamose ekspertų tarybose.
8) Kiek teko susidurti - labai gera eiga
9) Abi dalys reikalingos. Atviros dalies metu leidžiama pasisakyti visiems, RAT tyli, klauso, analizuoja, nors žinoma, RAT turėtų būti susipažinę su projektu iš anksto (to visada prašome, bet retai kada sulaukiame PP). Dažnai viešo pristatymo metu piešiama kitokia situacija nei yra parodyta PP, galbūt TP metu ji tokia tik galėtų virsti... Tad abi dalys reikalingos. Siūlyčiau dar ir trečią dalį. Po pastabų nuoširdų RAT narių ir svarstomų objektų savininkų bei projektuotojų pokalbį. Čia turi vykti dialagos, dialogo kol kas nėra.
10) uzdaroje posedzio dalyje daznai svarstymai pakrypsta ne visia tikslia linkme ir reiketu autoriu patikslinimu, komentaru ar galimybes apginti sprendini.
11) Esu ne kartą girdėjusi iš tų, kurie kreipėsi, kad jie norėtų girdėti ne tik klausimus, bet ir ekspertų pasisakymus. Galutinė išvada tikrai neatspindi visos diskusijos. Kai projektai būdavo svarstomi architektų saąjungos ekspertų taryboje, visas svarstymas būdavo viešas, tik galutinei išvadai suformuluoti likdavome vieni.
12) x
13) Po autoriaus darbo pristatymo, jis daugiau praktiškai neturi galimybės kontragumentuoti išsakomoms neteisingoms ar nesuprastoms pastaboms.

Ekspertai įsivelia į tarpusavio diskusiją garsiai, tačiau autorius pasisakyti neturi galomubės.
14) Sunku argumentuoti, nes neteko kol kas susidurti. Viešai pateikiamos išvados yra teigiamas dalykas.
15) Anksčiau minėtos priežastys.
16) Posėdžiai privalo būti atviri.
17) Uždarų posėdžių neturi būti!
18) Visas posėdis turėtų būti atviras. uždari pasitarimai turi vykti ne posėdžio metu
19) Manau, kad galbūt galėtų viskas būti vieša - juk paslapčių neturėtų tame būti?
20) gerai
21) Teigiams
22) Kadangi neteko dalyvauti dėl pačio proceso susilaikau su nuomone
23) Neturiu nuomonės.
24) Per mažai atvirumo atvirojoje dalyje, tai ir uždarumas atrodo neobjektyvus. Išvada turėtų būti papildomai apsvarstyta su projekto rengėju išklausant ir įvertinant jo argumentus pateikto vertinimo atžvilgiu. Diskusijose gimsta tiesa (bendra tiesa). Kuo daugiau atvirumo, tuo daugiau bendros naudos ir galimybės išvengti šališkumo.
25) x
26) ?
27) Koks skirtumas kokia eiga.
28) Manau turėtų būti tik atvira dalis.Uždara dalis protokolo redagavimas.
29) Laiko gaishimas.
30) galėtų keistis pirmininkaujantys kitu būdu
31) RAT - reikalinga dėl galimybės išreikšti svarią nuomonę apie aktualius REIKŠMINGUS projektus. Gaila, kad teikiami pasiūlymai svarstyti "kiemo" reikšmės projektus.
32) Nėra kitų alternatyvų.
33) nesusidūriau
34) Posėdžiai vyksta sklandžiai, pateikiamos visų pusių argumentuotos pozicijos.
35) neesu susidūręs
36) Kadangi nesu narė, sunku komentuoti paskutinius posėdžius, o anksčiau, kol dalyvavau, visai būdavo skaidru ir vieša
37) 8
38) Dabartinė tvarka gera. Galima ekspertams atviriau padiskutuoti, pateikti savo argumentus, priimti vieningesnę išvadą, nes kartais ekspertų pirminiai vertinimai būna priešingi, yra galimybė uždarame posėdyje bendrai išryškinti svarbiausius objekto aspektus. Nelieka "gerų" ar "blogų " ekspertų.
39) eiga normali
40) nuoširdesnė viešoji dalis suponuotų auždarąją atviresne
41) Nedalyvavau, todėl nei "Taip", nei "Ne"
42) Pateikiau anksčiau
43) .
44) Neturi būti uždaras posėdis, privalo dalyvauti projektuotojas
45) Viskas gerai
46) Trūksta konstruktyvumo
47) Gal būt uždaro svarstymo ir neturėtu būti, nes išklausius RAT narių diskusiją galima būtu apsiginti ar labiau argumentuoti savo sprendinius ir t.t.
48) visus svarstymus ir diskusijas vertinu teigiamai
49) Daug šališkumo
50) Tvarka priimtina.
51) Posėdžio eiga suprantama ir logiška.
52) Teigiamai vertinu, kad RAT nariai gali diskutuoti uždarai, kitu atveju būtų dažnesnis lobizmas vykdomas per RAT narius.

Atvira dalis galėtų būti atviresnė, labiau raginanti diskutuoti ir pasisakyti visus dalyvius, ypač savivaldybių atstovus. O RAT nariams galima būtų irgi leisti pasisakyti, perspėjant, kad tai nebūtų traktuojama, kaip RAT nario galutinė nuomonė, o tik viena iš galimų pozicijų.
53) Posėdžiai Kaune vyksta pakankamai sklandžiai. Aiški posėdžio struktūra.
54) Vieša dalis turėtų būti išplėsta - RAT posėdžio tikslas ne tik įvertinti architektūros kokybę, bet ir pasiūlyti priemones jai pasiekti, o RAT išvados surašomos tik pagal architektūros kriterijus neinformatyvios - todėl tiek Projektuotojui, tiek Statytojui ar savivaldybės atstovams yra naudinga išgirsti RAT argumentus bei diskusiją.
55) Negali būti uždarų posėdžių dalių, kuriuose priimami sprendimai.
56) 1. Trukdo tik mūsų žema bendravimo kultūra, kai siekiama tik pasisakyti, o ne išgirsti.......
57) Dėmesys turbūt pakankamas ir esmės nekeičia.
58) Nesuvokiamas draudimas RAT nariams skelbti atskirąją nuomonę ir balsavimo rezultatų slėpimas. Turėtų būti vieši balsavimo rezultatai (kiek už, kiek prieš), taip pat turėtų būti laisva galimybė nariams paskelbti atskirąją nuomonę.
59) Manau turi būti vieši, atviri posėdžiai. Turi būti galimybė su svarstomais didesniais objektais susipažinti ir žiniasklaidos priemonėms, kitiems suinteresuotiems asmenims, bendruomenėms. Turi būti galimybė jiems pasisakyti. Tai turi būti demokratiškas viešas procesas, o ne sprendimai kelių žmonių už uždarų durų.
60) Atvira - projekto pristatymui ir prisistatymui.

Uzdara - saliu nuomoniu isklausymas - kiekvienos salies argumentu sudeliojimas pagal ju svarba.

Uzdara - slaptas RAT ekspertu balsavimas ir vertinimas. Galutiniu isvadu parengimas pagal balsavimo rezultatus.

Atvira - isvadu paskelbimas, viesinimas.
61) .
62) Trūksta struktūros, aiškių kriterijų, formuluočių, kas ir pagal kokius įstatus vertinama, ir procedūrų, kuriomis vadovaujamasi. Per daug vietos interpretacijoms, dėl ko ne retai visiškai natūraliai nuklystama "į lankas", nusiinterpretuojama, vieni teiginiai ima prieštarauti kitiems.
63) Neblogai vertinu. Tačiau gaila, kad ekspertai savo nuomonės nepateikia atviroje dalyje, kad nevyksta diskusija.
64) nelabai suprantu kaip gimė mintis uždarai svarstyti projektus, kai jie yra vieši? tai destruktyvu ir neprofesionalu.
65) Posėdžio skėlimas į atvirą ir uždarą dalis išvis yra ydingas, nes, vietoje ekspertinės pagalbos, autorius gauna nulinčiavimą su baigtiniu pastabų sąrašu, neturi galimybės diskutuoti su RAT nariais ir apsiginti atskirus ginčytinus aspektus.
66) dar nesu būvės, negaliu tiksliai įvertinti
67) ?
68) Esu buvęs atviroje dalyje - projekto pristatyme. Tai galiu vertinti tik autoriaus pristatymą, o RAT nariai tiesiog klausė.
69) Siūlau uždarą dalį viešinti.
70) neturiu nuomonės
71) Gal verta tobulinti. Norisi ne tik profesinalaus, bet ir draugiško požiūrio, atviro ir šilto dialogo su tarybos nariais.
72) Neturiu patirties
73) a
74) Vertinimas turėtų būti atviras, bet argumentuotas profesionaliai vien tik iš architektūros kokybės pusės, neieškant kompromisų tarp architektūros srityje veikiančių "garsių" projektuotojų, NT vystymo ryškių personų ir pan.
75) Vidutiniškas šališkumas
76) Nesuprantama kam reikalinga uždara posėdžio dalis. Nuo ko slepiamasi, jei ten neaptarinėjamos komercinės paslaptys? O gal aptarinėjamos? Tada tai nepanašu į nepriklausomą projekto vertinimą.
77) Susirenka chebryte už uždarų durų ir kažką nusprendžia. Sprendimą-rekomendaciją gauni raštu, post factum...ir ką tada jei nesutinki su juo?
78) Vidutiniškai, bent kiek esu mačiusi ir skaičiusi.
79) Viskas gerai.
80) Dabartinė projektų aptarimo eiga teisinga, turi išlikti galimybė išklausyti visas suinteresuotas puses, o sprendimus priimti diskutuojant tik RAT nariams.

Svarstant didelio visuomenės dėmesio sulaukusius projektus, siūlau nustatyti pasisakymų trukmę, nes diskusijoms užsitęsus, sprendimams priimti laiko pritrūksta.
81) RAT turėtų būti ne kalimas prie gėdos stulpo, o kolegų pagalba dėl geresnio galutinio rezultato. Nepriklausomai posedžiai uždari ar atviri.
82) Posėdžiai turi būti atviri.
83) Negaliu atsakyti - nesu susidūrusi
84) Normaliai.
85) didesnio šalių išklausymo
86) ačiū.
87) 1
88) Blogi.
89) Galėtų būti daugiau dėmesio skiriama diskusijai, kurios metu išryškėtų vertinimo motyvai.
90) Kadangi savo patirtyje turėjau labai neigiamą atvejį, per kurį nebuvo klausomasi architekto argumentų, o formaliai nusišalinę asmenys nebuvo nusišalinę, stipriai veikė susirinkusiųjų nuomonę ir vėliau dalyvavo uždarame posėdyje, manau, kad viskas turi būti atvira. Taip pat posėdžio įrašas neturėtų būti slepiamas, o turėtų būti pateikiamas dalyvavusioms šalims.
91) Gerai
92) GERBIU RAT DARBĄ
93) NB
94) Tas pats kaip prieš tai
95) .
96) Uždaros išvis neturi būti. Tikslas turi būti kartu dirbti dėl geresnio projekto, o ne kritikuoti.
97) Uždaros dalies neruri būti - autorius ir visuomenė privalo girdėti visus argumentus ir turėti teise i juos atsakyti.
98) Konkrečių pastabų neturiu, asmeniškai neteko susidurti.
99) Viskas lyg ir gerai.
100) nenustatyta ivairovė.
101) profesionalai ( bet pataikaujama Libeskindui , nors turim uikiu architektu )
102) Visi gali išsakyti savo argumentus
103) Diskusija.
104) Proceso nemačiau, bet teoriškai idėja gera.
105) nevertinu
106) Sudarytos tinkamos sąlygos visuomenės dalyvavimui.
107) Neturiu argumentų
108) .
109) Neturiu nuomones siuo klausimu.
110) PASITEISINO PRAKTIKOJE DĖL TO NEBUVO SKUNDŲ BENT JAU KLAIPĖDOJE
111) Uždara diskusija arba informacija galima tik retkarčiais t.y. išimtinais atvejais. Pati diskusija kylanti tarp RAT narių turi būti vieša. Ekspertų abejonės turi būti girdimos, nuomonės kaita taip pat galima (apgynus abejonę)
112) -
113) Svarstymo tvarka gera.
114) .
115) neigiamas RAT narių nuomonių slėpimas tiek nuo pareiškėjų tiek nuo projekto autorių. Neigiama, kad savivaldos atstovas negali dalyvauti uždaroje posėdžio dalyje ir išgirsti argumentų,kuriuos galėtų panaudoti savo veikloje ir analogiškų atvejų prevencijoje.
10. Kaip vertinate RAT išvadas? Ar pateikiami argumentai pakankamai aiškūs, panaudotini koreguojant projektą ar toliau ginant savo ar viešuosius interesus?
Neigiamai bar1bar2 Teigiamai
5.8 / 10
Iš 115 respondentų vidutinis atsakymas yra 5.8 (skalėje nuo 1 iki 10).
11. Maloniai prašome pateikti savo vertinimo argumentus. (pasirenkamas klausimas)
1) bb
2) Argumentų apskritai nedaug, jie neapima konkrečių sprendinių, jų analizės.
3) .......
4) Kai kurie argumentai paviršutiniški, tik tam kad būtų.

Jeigu pastatas atitinka visus kriterijus, o neatitinka tik estetinis kriterijus - tai ką daryti?
5) dar neteko susidurti su tuo, kad išvados būtų nepagrįstos
6) Išvados patariamosios, rekomendacinės, tad į jas galima ir nekeipti dėmesio, ką dažnai ir daro architektai ir užsakovai. Išvados būtų naudingesnes, mano nuomone, jei būtų viešos, pristatomos posėdžio metu, dalyvaujant svarstomo objekto atstovams. Reikia dialogo, projektas yra kintantis objektas, tad kol parašomos išvados, realiai viskas gali net pasikeisti.
7) Kaip kada. Esu gaves rekomendaciju, kuriu ivykdymas absoluuciai susikirstu su mano profesine etika
8) Jau anksčiau minėjau, kad uždarame posėdyje gimusi išvada dažnaisiai neatspindi visų nuomonių įvairoivės. O dėl interesų - Klaipėdoje interesų kovos kol kas nematau (nors kai kurie tai įžvelgia).
9) x
10) Trūksta mokslu grįstu argumentu.

Dažnai pastabos emocinės, jausminės.
11) Kai kurios išvados primena studento ir "kirvio" situaciją, kai norint "sukirsti" visada rasis tinkamas akademinis lozungas.
12) Neobjektyvios. Turi būti išanksto nustatyti aiškūs vertinimo kriterijai.
13) Nemanau, kad jas realiai galima panaudoti teisme ar kažkur kitur, nes jos yra rekomendacinio pobūdžio.. Tačiau susidurti neteko, tad galiu klysti..
14) Pakankamai, bet visada gali buti geriau, kartais truksta aiskumo paprastam pilieciui.
15) DĖL VIEŠUJŲ INTERESU
16) Kadangi netoko dalyvauti svarstymuose - tai susilaikau dėl nuomonės
17) Ne visada pateikti argumentai yra aiškūs.
18) mažai šansu apginti, kai negali argumentuoti ar ginčyti išvados.
19) trūksta bendrumo pačioje RAT. Grįžus į darbo vietą, kai kada, taip ir nežinau, ką daryti...
20) Ten sprendžiami tarpusavio cechinės veiklos klausimai. Apie viešą interesą jokių kalbų nėra, nes niekas nežino tų viešų interesų. Yra tik asmeniniai ir užsakovų interesai.
21) Pateikiami profesionaliai.

Gal reikėtu pasistengti pateikti suprantamiau paprastam piliečiui.Mažiau vartoti architektūrinius terminus,sąvokas,STR-us,teisės aktus arba pabaigoje pateikti jų paaiškinimus?
22) Rat negali ginti viesho intereso. Viesha interesa gali ginti tik ishrinkti politikai. RAT atstovauja tik asmenines susireikshminusiuarchitektu nuomones.
23) išvadose turėtų būti daugiau dėmesio autoriaus pasisakymui
24) manau, kad RAT turėtų ginti profesinius, o ne viešuosius interesus
25) Objektyviai sunku vertinti, tačiau atrodo , kad argumentai būna aiškiai suformuluoti. Autoriaus teisė ar pasinaudoti patarimais, ar ne.
26) tik ne visada aišku, tik, rodos, visi žino, kad norisi matyti kokybiškesnį rezultatą, bet, žinoma, kad kokybei nėra ribų ir pateikinėjant pvz. dešimtą kartą, taip, jis visada bus kokybiškesnis už 9, tik ar šiems variantams yra suplanuotos lėšos ir laikas
27) svarūs filossoft argumentai nevaržyt architekto, o negyvybingo nonkoncepto nebeprikels pridėt-atmink detalėse slypinčio ano kompreso receptai
28) 1.stengiamasi išvengti pastabų konkretumo tad projekto rengėjams lieką mįslė ką konkrečiai reikia taisyti arba net iš esmės keisti užduotį.

2.Daugeliu atveju yra žalinga, ydinga užduotis projektui bet tai neįvardinama ir " kaltas" lieka projektas ar jo rengėjas. Užduotis niekada nevertinama.

3. Kolizija - posėdžiauja -ekspertuoja architektai, bet protokolus reikia surašyti maksimaliai teisine kalba. Tai gal sekretoriauti turi teisininkas?
29) Vertinu gana neigiamai, nes dažnai RAT komisijos išvados būna tokios teorinės, abstrakčios ir naudojamos labiau politiniais tikslais nei kad profesiniais.
30) Argumentai ne visada aiškiai pagrįsti
31) Ne visos pastabos būna argumentuotos
32) dokumentai aiškiai suprantami, sprendimai argumentuoti.
33) Pastabos yra rekomendacinio pobūdžio ir labai retai kada autoriai jų paiso ar atsižvelgia iš esmės.
34) Priklauso nuo klausimo. Bet dažnai skurdoki, paviršutiniški, būna kad dviprasmiški.
35) Išvados lavbai nelygiavertės, vienuose svarstytuose klausimuose jos išsamios ir taiklios, kai kuriuose jos aptakios, nekonkrečios, vengioančios atsakomybės, o taip neturėtų būti.
36) Išvados neturėtų tik abstrakčiai remtis architektūros kriterijais, o tuo labiau prieštarauti galiojantiems įstatymams ir reglametams
37) 1. Manau trukdo ta pati nekompetencija.........

2. Su laiku turėtų formuotis išvadų struktūra (tradicija), kaip sudėlioti ir išsireikšti vienu ar kitu klausimu.......
38) Visada galima atsižvelgti į bet kokius pasiūlymus, arba ne.
39) Labai dažnai argumentacija aptaki, labai nekonkreti. Labai trūksta balsavimo rezultatų skelbimo ir atskirųjų narių nuomonių. "Vieningas RAT" veidas neįtikina :)
40) Susipažines su protokolais svarstytų objektų iš rūmų pranešimų. Įspūdis daugiau neigiamas veiklos, atrodo, kad RAT ekspertai yra projekto vadovai ir projekto autoriai, ir dar derintojai. Manau, RAT veikla turėtų vykdyti patariamojo vaidmenį, o ne derintojo. Taip pat manau, kad neteisinga aptarinėti klausimų, kurie priklauso kitoms įstaigoms. Architektai galėtų kalbėti apie architektūrą ir urbanistiką, o ne apie teisės aktus. Teisės aktai keičiasi ir tam yra atsakingos institucijos.
41) Nesusiduriau. Manau, kad viesos informacijos mazoka visuomenineje erdveje. Neuztenka, kad isvados atsiduria daugiausia specializuotoje informacineje erdveje. Reiktu placiau paskleisti. Suprantu, kad viskas kainuoja, tam reiketu pasikoreguoti galima biudzeta tokiems dalykams.
42) Objektyvių išvadų pateikimą apsunkina anksčiau minėtos struktūros ir aiškumo stygius. Terminologijos, tinkančios recenzinio pobūdžio akademiniams tekstams naudojimas, šioje vietoje yra ydingas, kadangi sukelia daug precedentų subjektyvumui. Problema turėtų būti taisoma arba iš RAT pusės, arba iš institucijų ir asmenų, kuriems išvados pateikiamos. T.y. arba RAT išmokti formuluoti konkrečias, vertingas išvadas, arba kitai šaliai į jas išmokti reaguoti TIK, kaip į patariamojo pobūdžio informaciją.
43) itin nerimtai skamba išvados, įpareigojančios spręsti Kauno miesto dalies urbanistinę koncepciją, kai svarstymui pateikiami vieno sklypo projektiniai pasiūlymai. kokiu teisėtų pagrindu ir už kieno pinigus tai turėtų būti daroma - išvadoje deja nenurodoma.
44) RAT išvadų pritempinėjimas prie Architektūros įstatymo kriterijų rezultate gaunasi absurdiškas
45) būna ir profesionaliu pastabu, būna ir subjektyviu nesuprantamu
46) Skaičiau keletą išvadų (Klaipėdos RAT) - išvados neaiškios, netgi prieštaringos.
47) Kiekvienas vertintojas pakankamai subjektyvus.
48) Kartais išvados nesusuję su svarstomu klausimu.

Neturėtų rat nukrypti į projektavimą
49) Bendros frazės nieko konkretaus.
50) Kaip ir prieš tai rašiau, yra kur stiebtis, yra kur tobulėti.
51) Kiek teko susidurti - visa informacija pateikti labai dalykiškai, pagrįstai.
52) Labai įvairiai. "Išlenda" pakankamai daug subjektyvumo.
53) Teisiškai nepagrįsti.
54) Tikrai nepakanka surašyti kriterijus ir pažymėti atitikimą arba ne.
55) RAT išvadas vertinu neigiamai, ne tik savo patirtyje, bet ir kolegų. Išvados labai šališkos. Asmeninėje patirtyje, pasigedau profesionalios argumentacijos ir nešališkumo. Projektiniai pasiūlymai buvo parengti pagal galiojančio detaliojo plano sprendinius, o pastato pasiūlymai buvo svarstomi pagal neaiškius kriterijus, nes išvadoje buvo pasiūlyta organizuoti architektūros idėjos konkursą, koreguoti detalųjį planą, vertinti visą kvartalą, pateikti nepriklausomo eksperto vertinimą (iš tokio pasiūlymo kyla išvada, kad RAT buvo priklausomi ekspertai?). Pagal tokias išvadas neįmanoma pakoreguoti projektinio pasiūlymo.
56) GERBIU RAT NUOMONĘ
57) Tikimės panaudoti RAT argumentus tolesnėje kovoje
58) Dažnai pastabos “apie nieką” ir kartu apie viską
59) Visiškai priešingi - abstraktūs, nekonkrerūs. Problema - įstatyme numatytu architektūros vertinimo kriteriju taikymui reikia detalesniu po-kriteriju, kurie būtu adaptuoti atskiroms teritorijoms, taip pat PP svarstymui ne visi kriterijai naudotini.
60) Skaitau visas RAT išvadas, man jos atrodo aiškios, pakankamai argumentuotos. Kad galėčiau plačiau vertinti, turėčiau įsigilinti ne tik į išvadas, bet ir į pačius projektinius pasiūlymus / ar projektą.
61) Nevisada. Puikus pvz. Grunskio išvada. Issigando ir nusisalino. Cia tikrai buvo blogai.
62) Protingas žmogus atsirinks įvairią kiritiką ar išvadas
63) Kartais peržengia RAT kompetencijos ribas
64) Ne visada ginami trečiųjų asmenų interesai. Interesų konfliktas.
65) Forma tinkama ir aiški
66) Dažnai RAT išvados formuluojamos remiantis asmeniniais (subjektyviais) vertinimo kriterijais, o ne teisiniais argumentais.
67) Vertinu ivairiai. Kartais stropus argumentavimas remiantis “oficialiais” kokybes kriterijais atrodo komiskai.
68) DAUGUMA TAIP
69) Tik itin blogi projektai turi būti stabdomi. Vidutiniški projektai turi būti praleisti derinimui išdėstant rekomendacijas. Utopijos laukimas žlugdo architektus.
70) -
71) Kiek aš jų skaičiau, viskas buvo pakankamai.
72) argumentai dažnai neaiškūs, sofistikuoti
12. Kaip vertinate RAT išvadų viešinimo tvarką (išvados pagrindu parengtas pranešimas viešinamas Rūmų svetainėje, Facebook puslapyje, naujienlaiškyje ir žiniasklaidai)?
Neigiamai bar1bar2 Teigiamai
7.29 / 10
Iš 115 respondentų vidutinis atsakymas yra 7.29 (skalėje nuo 1 iki 10).
13. Maloniai prašome pateikti savo vertinimo argumentus. (pasirenkamas klausimas)
1) ccc
2) Norisi daugiau grafinės medžiagos ir skirtingų asmenų komentarų.
3) ...........
4) Kam to reikia?
5) labai gerai, kartais atrodo kad per gerai. demokratija išsiveržėme į priekį iš visų kitų sričių
6) Kuo daugiau viešumo, manau, tuo geriau, tačiau vėlgi tonas kartais būna toks, kad atrodo, kad architektas kaltas, RAT teisi, viskas blogai, projektas blogas... RAT išvados yra rekomendacijos. Rekomendacijos turėtų skatinti mąstyti, kalbėtis, ieško sprendimo, o ne liepti sakyti, kad viskas blogai.
7) Butu puiku, jei viesinant isvadas butu pateiktas ir autoriu komentaras
8) Viešinimo prieinamumas yra pakankamas.
9) Vertinimai dažniausiai būna pateikti fragmentiškai. Matosi, kad 'savų' projektai vertinami kukliau dažniau teigiamai, arba apie jų vertinama dažnai nutylima iš vis. Turi būti viskas skelbiama viešai LAR puslapyje. Lygiai taip pat uoliai kaip uoliai surenkamas mokestis iš LAR narių.
10) Viešinimas puikus
11) reiketu didesnes sklaidos
12) VIEŠINI MAS PER VISUS EL.TINKLAPIUS
13) Viešinimas prieinamas ir tinkamas.
14) Tai turi tapti savivaldybės administracijos patariamuoju balsu projektų derinimo ir SLD išdavimo veikloje. Tada ir viešinimas bus ten kur reikalinga-savivaldybės tinklalapyje ir žinoma būtinai LAR tinklalapyje.
15) neturiu nuomonės
16) Čia antrinis klausimas visiškai neaktualus
17) Nemėgstu Feis BUKAS
18) menkai info . labai
19) Nežinau.
20) nesidomėjau
21) Visada gera žinoti, kaip įvertino ne tik tave, bet ir kolegas- kokia profesionali viešoji nuomonė
22) Jaučiasi bendras pulsas kas vyksta Lietuvoje. Pats veiklos viešumas savaime yra vertybė. Kadangi architektūra yra viešas reikalas, jos vertinimas, anksčiau ,ar vėliau, vistiek tampa viešu (relizavus objektą).
23) neverskime žmones tapti Facebook ar kitų tinklų nariais
24) išvados paprastuoju būdu pateiktinos visai suinteresuotai visuomenei prieinamiausiu būdu (lygiai taip kaip priimtinos)
25) Privalo teikti projektuotojui
26) Neigiamai, pastabos reikalingos projektuotojui, o ne visuomenei, nes galutiniame projekte pagal pastabas gali būti koreguojamas projektas, ir galutinis projekto variantas ženkliai skirtis, bet visuomenė galutinio varianto nemato ir tik turi susidariusi "prastą"nuomonę
27) skaidrumo užtikrinimas pasirenkant įvairias informavimo priemones yra teigiamas dalykas
28) Manau viešinama pakankamai, aišku visada yra vietos tobulėjimui, šiuo atveju papildomai sklaidai.
29) Viešinimas tinkamas
30) Gana neblogai viuešinama, tačiau kai sprendimo išvados parašytos silpnai, argumentacija aptakki, tai atsiliepia ir viešinimo neaiškumui.
31) Išvadas reikėtų oficialiai pateikti miesto vyr. architektui, ir gauti jo atsakymą, dėl tolimesnės projekto vystymo eigos.

Miestas išvadų pagrindu galėtu papildyti specialiuosius architektūros reikalavimus projektuojamam pastatui.

Svarbu, kad išvados būtų tik apie projektuojamą sklypą ir pastatą, kad atsakingi asmenys galėtų į jas deramai reaguoti.

Išvados kurios kalba apie miesto problemas, turėtų būti pateiktos atskira grafa/forma ir jų vykdymas negali būti perkeliamas miestui o ne ant vystytojo pečių.
32) 1. Viešinimas neturi ribų......

2. Viešinimo rezultatas daug priklauso nuo intrigos dydžio ir bendro visuomenės noro, ką nors žinoti.......
33) Informacijos viešinimas pakankamas, nors esmės nekeičia.
34) Pati tvarka gal ir ok, bet labai kliūna institucinis tonas, visiškai neatitinkantis šiandienos komunikacijos tendencijų.
35) Teigiamai vertinu.
36) aprasiau pries tai buvusiame klausime.

reiketu racionaliai panaudoti surenkama biudzeta

ir pasistengti igyti platesni viesinima visais imanomais budais ir

priemonemis. Nes, daznai visuomene atsiduria pries bevykstanti fakta,

is to kyla konfliktu galimybes. Reiktu jas minimalizuoti, kuo placiau

skleidziant informacija, ja dar pakartojant, kad uzsifiksuotu.
37) Laiškais nereikia siuntinėti ir per panoramą transliuoti nebūtina.
38) Antraštė dažnai neatspindi vertinimo visumos ir viskas suniveliujama iki paprasto: ekspertai nepritarė.
39) apskritai , gerai kad išvados viešinamos
40) Visada gali būti geriau 😀
41) Tvarka gera.
42) Gera praktika
43) Visapusiškas viešinimas turi būti privalomas
44) Ne visdada informacija ateina laiku.
45) Viešinimas atliekas labai gerai.
46) Viešinama plačiai ir visiems prieinamai.
47) Manau RAT puikiai išnaudoja socialinius tinklus, o nacionalinėje žiniasklaodoje dar reikia paieškoti knalų, nes matomumas nėra didelis.
48) Normaliai.
49) Užtenka interneto puslapyje.
50) Turėtų būti galimybė prie viešinimų išvadų (RAT nuomonė) teikti kartu ir svarstomo architekto nuomonę.
51) RAT IŠVADOS TURĖTŲ BŪTI PRIVALOMAI VIEŠINAMOS TINKLAPYJE IR SPAUDOJE PAGAL OBJEKTO DISLOKACIJOS VIETOVE, IR PRIVALOMOS TIEK PROJEKTUOTOJAMS, TIEK IR UŽSAKOVAMS
52) Išvada konkreti ir aiški net neturinčiam specialių žinių
53) .
54) Pirma turėtu būti išvados aptariamos su autoriais - suderinama kaip į jas būtu atsižvelgiama - tada viešinamos.
55) Viskas aišku, kuo plačiau viešinama, tuo geriau.
56) Rūmų svetainėje pakanka.
57) perskaitau visa informacija
58) Pakankamas viešinimas
59) Informacija pasiekia ne visus interesantus.
60) Formatas tinkamas
61) Tvarka gera
62) Sklaida, manau, pakankama - kam reikia, informacija randa.
63) DAR SAVIVALDYBĖS TINKLAPYJE,LABAI ILGAI IŠVADOS RAŠOMOS
64) Prastai
65) -
66) To pakanka, nes šia informaciją naudoja ir žiniasklaida.
67) pastebėjau, kad ne visos išvados vienodai viešinamos. Kodėl?
14. Kaip vertinate RAT veiklos administravimo kokybę?
Neigiamai bar1bar2 Teigiamai
6.43 / 10
Iš 115 respondentų vidutinis atsakymas yra 6.43 (skalėje nuo 1 iki 10).
15. Maloniai prašome pateikti savo vertinimo argumentus. (pasirenkamas klausimas)
1) vvv
2) Norisi daugiau operatyvumo, aiškumo.
3) ......
4) ok
5) Tobulėti ribų nėra, bet iš esmės, manau, kad gerai.
6) kartais isvadu rasymas uztrunka, kartais paaiskeja kad del nusisalinimu nera kvorumo ir pan. Bet siaip viskas ok
7) Vilkinimaa išvadų pateikimo laikas
8) gerai
9) Neturiu nuomonės, nežinau kaip tai administruojama.
10) neturiu informacijos apie administravimo kokybe
11) Neturiu aiškios nuomonės.
12) Kol kas yra tik saviveikla LAR narių mokesčių sąskaita. Todėl ir administravimą vertinu neigiamai, nes saviveikla. Nauda abejotina. Kol nebus įteisintas, kaip normalus, pilnavertis organas Savivaldos veiklos rėmuose.
13) neturiu nuomonės
14) Niekaip.
15) nėra tvarkos
16) tiesiog pasitikiu
17) Neturiu argumentų prieš. Tik girdėjau, kad ilgai trunkama, kad patekti į RAT. Jei taip yra, reikėtų padaryti svarstymą kuo operatyvesniu ir tai skelbti kažkus viešai, kiek laiko preina nuo prašymo pateikimo iki atsakymo gavimo. Jei medžiaga pateikiama nepakankama, tai turi matytis taip pat.
18) pusę velnio
19) administravimas neviršytų postministravimo
20) Nesusidūręs, todėl nei "Taip", nei "Ne"
21) 1. Labai ilgos procedūros

2. Labai ilgai rašomi protokolai po posėdžio

3. Visiškai neaiški sutuacija ir jokios info bus ar nebus ir kada bus svarstomi projektai ( Klaipėdos atvejis - kreipimasis dėl 3-4 vieši objektai ir visiška nežinia)

4. LAR nariu privalomumas pateikti savo darbą ( įmonės vadovas neleidžia)
22) Labai ilgi terminai, pateikimas "centrui", RAT priimamas sprendimas ar svarstyti, RAT nutaria svarstyti po kelių savaičių, protokolas rašomas dar dvi savaites ir t.t.
23) šiuo klausimu nuomonės neturiu
24) Nesmagu matyti, kada projektas teikiamas svarstymui, tik po susijusių bendruomenių aktyvaus pasipriešinimo.
25) Kiek per ilgai vyksta projekto priėmimas svarstymui ir reikalingos medžiagos paieškos. Delsimas menkina RAT profesionalų įvaizdį ypač kai pareiškėjai miesto bendruomenės.
26) Administruojama gana neblogai, įtakos prastam darbui turėjo `rat pirmininkų bei sekretorių pasikeitimai. Kartais jaučiasi , kad administracija Vilniuje nespėja laiku atsakyti į asmenų paklausimus, ar juristai operatyviai peržiūrėti tam tikrų sprendimų teisėtumą.
27) Trūksta viešumo ir diskusijų RAT valdymo klausimais
28) Nežinau kaip tai atliekama
29) 1. Mano atveju yra mažai patirties, kad daryti išvadas.....
30) Organizacija veikia ir administravimui nėra pretenzijų.
31) Neturiu nuomonės.
32) Negaliu vertinti, neesu teikes projekto svarstyti.
33) Administravimas man atrodo geras. Tik - LAR normaliau pradejo veikti visai neseniai. Tai, tikiuosiu, kad irgi tobules po truputi.
34) Neturiu pozicijos. Nemanau, kad tai esminis dalykas.
35) Labai ilgas griozdiškas procesas. Nuo prašymo svarstyti iki išvados gavimo gali praeiti keli mėnesiai.
36) negaliu apibrėžti
37) Neturiu nuomones
38) Siūlau organizuoti laisvanoriškas, nemokamas pastoviai rotuojamas komisijas ir vengti interesų konflikto.
39) Neturiu nuomonės
40) Neturiu apie tai žinių
41) tik pradžia
42) Administracija puikiai susidoroja su darbu.
43) Rūmuose dirba nauja ( vis dar:) vadovė, kuri iš esmės sutvarkė administravimo tvarką.
44) Taip pat normaliai. Čia labiausiai turėtų pasisakyti LAR ir RATų nariai.
45) Blogai.
46) Vertinu teigiamai. Galėtų būti viešinama RAT numatoma svarstyti medžiaga, kad būtų galima sudalyvauti RAT svarstyme svečio teisėmis.
47) VERTINU RŪMŲ DARBĄ IR DĖMESĮ
48) Per ilgi terminai, neaisku, las ruošia medžiagą.
49) Tai kad nuo svarstymo paskelbimo iki išvados reikia laukti mėnesius, kas iš esmes žlugdo RAT reikalinguma. LAS ekspertu taryboje viskas vyksta daug operatyviau, nors turimi mazesni resursai.
50) Nelabai suprantu klausimo, nes administravimą tik pati RAT gali vertinti.
51) Toks vaizdas, kad nežinoma ko griebtis, bet reikia.
52) Geras
53) Nepastebiu trūkumù
54) Nepakankamai kontroliuojamas RAT narių dalyvavimas ir ypač nedalyvavimas be pateisinamos priežasties posėdžiuose.
55) Neturiu nuomones siuo klausimu.
56) YPAČ NEMALONU,KAI NESVARSTOMI BENDRUOMENIŲ PRAŠYMAI ,NES TRŪKSTA MEDŽIAGOS REIKIA SVARSTYTI SU TA KURIĄ RANDAME VIEŠINIME,NELAUKTI KELIS MĖNESIUS- TAI DISKREDITUOJA VISĄ LAR
57) -
58) Neturiu aiškios nuomonės.
59) OK
16. Būsime dėkingi už Jūsų siūlymus RAT veiklos tobulinimui.
1) vv
2) Siūloma apibrėžti savo iniciatyvos tvarką ir kriterijus, įstatyme nurodyti objektus, kuriuos privalu teikti RAT, išplėsti posėdžio viešąją dalį, įgyvendinti Rūmuose "vienas asmuo - vienos pareigos" principą, skirti reikiamą finansavimą administravimui, viešinimui naudoti daugiau grafinės medžiagos ir komentarų. Ir kažkaip siekti aukštesnio ekspertų profesionalumo.
3) ............
4) Linkiu daugiau svorio visuomenėje ir savivaldybėse.
5) Manau, RAT veikla turi būti finansuojami iš valstybės biudžeto,kaip kad Regioninių kultūros tarybų veikla šiuo metu finansuojama iš valstybės biudžeto.
6) Abejotina patobulinti
7) 1. RAT posėdžiai turi būti savalaikiai t.y. kai projektas svarstomas su visuomene, o ne vėliau. Juk RAT ta pati visuomenė. Ar ne?

2. Posėdis turi būti sušaukiamas per savaitę, jei tam pasiruošęs projektuotojas, o ne per du mėnesius.

2. Posėdis turi būti atviras nuo pradžios iki galo. Narių diskusija su projekto autoriumi reikalinga geresnei projekto kokybei pasiekti, nes iš išvadų nesupranti kas negerai ir ką toliau daryti.
8) Kol kas dar neturiu
9) Daugiau dialogo, bendravimo, sprendimo ieškojimo, kaip rasti tą kelią į architekto ir Užsakovo, kuris su juo dirba, širdį. O jei kelias nerandamas (verslas, laikas, pinigai...) tuomet turėtų būti RAT veikla gretutinė savivaldybės architektų pagalbininkė ir veikti iki suformuojant PP rengimo užduotis, kad konkretūs klausimai būtų atsakyti jau PP stadijoje ir privalomai, nes savivaldybei daugumo projektų nekliūna, o po to RAT tuos patvirtintintus PP taršo... kas atrodo perteklinės informacijos prašymas ir pan.
10) Esminis prasymas - RAT nariai neturetu projektuoti uz autorius. Taip pat manau, kad neturetu atlikti VTSPI funkciju ir pateikti siaurus aiskinimus kaip interpretuoti viena ar kita teises akta ar detaliojo plano reglamenta, o turetu ziureti architekturos kokybes kriterijus placiaja prasme. Nes detalus planas gali buti pakoreguotas, o mnisterijos isakymas pakeistas nauju. Nederetu prie to risti architekturos kokybes
11) Net nežinau. Tarsi įstatymai yra, bet mūsų pačių objektai (svarbūs, statomi senamiestyje) neteikiami svarstyti RAT. Kol patys netapsime sąmoningi, o užsakovai pasakiškai turtingi - vargu ar kas nors pasikeis.
12) x
13) Siūlau įtraukti į ekspertų tarybas neprojektuojančių, moksline veikla užsiimančių architektūros teoretikų, kurie būtų mažiau šališki nei dirbantieji architektai.
14) RAT turėtų būti mišri, ne tik to regiono atstovų sudaryta taryba.
15) Laikas patobulins.
16) Daugiau tiesiogiai atstovauti ir padėti architektams. Tiesiogiai. Turiu omeny klausimus su užsakovais, teisinius dalykus ir ginčus. per daug nutolot nuo žmonių. Architektai labai skriaudžiami savivaldybėje, dirba ne savo darbą, užsakovo "pagalba" priversti pažeidinėti įstatymus ir reglamentus.
17) Daugiau jaunų architektų. Daugiau skaidrumo. Mažiau nepamatuotos kritikos.
18) .
19) Kaip pirmame atsakyme minėjau, galbūt reiktų stiprinti AUET ir atsisakyti RAT'ų?
20) Gal pradziai pakaktu sustiguoti esama tvarka ir ja nuosekliai vykdyti, o tobulinimai issigrynins veliau.....
21) Neturiu
22) Pagrindiniai siūlymai:

- kad nesidubliuotų nariai; nariais turėtų būti ne tarybos ar kitu padalinių vykdantieji dalyviai ar vadovai;

- daugiau skaidrumo;
23) Manau, kad galima būtų dažniau keisti RAT narių sudėtį, kad būtų didesnė nuomonių įvairovė.
24) Siekti RAT veiklos pripažinimo, kaip privalomo projektų vertinimo subjekto savivaldybės veikloje.

daugiau viešumo posėdžiuose ir būsime atsakingesni siūlydami RAT narius, kurie turi būti atestuoti ekspertai.

RAT veikla turi nešti pelną ar padėti išlaikyti LAR, kaip ir architektų ekspertavimo ar mokymo veikla.
25) x
26) Nevisada, reikia "prisikabinti", nebūtina RAT'ui jaustis reikšmingu, juk galima geranoriškai patarti arba pritarti, nevisada privaloma kritika
27) Skirt RAT veiklai nepriklausimus ekspertus, galimai iš visuomenės bet ne iš architektų cecho
28) Jei įvertinsite visų pasiūlymus-sėkmės juos įgyvendinti... :)
29) Panaikinti RAT
30) turėtų būti kitas RAT sudarymo būdas ir aiškesnis, apibrėžtas , sukonkretintas reglamentas bei atsakomybė už savo nuomones
31) Aiškiau nustatyti bešališkumo kriterijus - kad būtų teisiškai svarus argumentas, kada RAT ekspertas, jei jis yra projektuojantis architektas, gali nenusišalinti nuo sprendimo priėmimo. Tam, kad nebūtų eskaluojama, kad beveik visi RAT ekspertai dalyvauja konkursuose ir gali būti suinteresuoti šališkai vertinti pateiktą svarstyti projektą
32) Svarbiausia, kad RAT išliktų.
33) jeigu RAT iš tikrųjų reikalingos, tai jos galėtų konsultuoti abejojančius dėl sprendinių architektus jų pačių prašymu ir diskutuoti profesinio ir viešojo intereso konfliktų atvejais
34) Pastabų ir pasiūlymų šiuo metu neturiu
35) neesu įsigilinęs į RAT veiklą tiek, kad galėčiau teikti siūlymus
36) Siūlau ieškoti galimybių mažinti paslaugos kainą privatiems užsakovams
37) užsiimkit Infostatyba, tai žinosim kad nors ką dirbat
38) Pagrindinius pasiūlymius suformulavau atsakymuose, kažko daugiau pridurti neturiu.
39) Panevėžio RAT nėra realiai veiksminga
40) nesusireikšminti kūrybiškai reaguojant , įsiklausyt bet nepasuoti administracijai reguliuojant
41) Kolkas neturiu.
42) pateikiau anksčiau.
43) Siūlau panaikinti RAT.
44) Daugiau profesionalumo
45) Siūlymų neturiu
46) Įstatymų ir reglamentų lygyje įvesti aiškesnes formuluotes ir apibrėžimus, kurie galėtų padėti aiškiau ir svariau RAT komisijoms įvardinti trūkumus.
47) Jie parašyti ankstesniuose atsakymuose
48) RAT veikla yra nauja, tad kiekviena patirtis vers tobulėti.
49) Reikia suteikti daugiau RAT "svorio" ir nebūtų tik patariamasis balsas, ko galima dabar ir nesivadovauti.
50) Smagu būtų RAT tarybos susirinkimuose matyti kviestinius specialistus kaip: pirminio projekto autorius (rekonstrukcijos atveju), PP pasiūlymus turėtų kartu pristatyti ir koncepcijos idėjinis autorius.
51) Esant tokiai teisinei bazei lieka neaišku kas yra teisiškai ir finansiškai atsakingas už RAT veiklą (teisminių ginčų dėl RAT netinkamos veiklos atveju). Juk LAR tik techniškai aptarnauja RAT, o RAT nariai yra ne tik LAR nariai. Dabartinėje situacijoje visą atsakomybę prisiima LAR. Architektūros įstatyme turėtų būti aiškiau tai apibrėžta. Galėtų atsirasti svarstomo projekto recenzijos (iki posėdžo) galimybė.
52) Reikia politinio sprendimo, kaad į RAT veiklas įsitrauktų savivaldybės su savo tam skirtomis lėšomis, visuomenės deleguojamų klausimų svarstymą finansuotų APLINKOS, KULTŪROS IR ŪKIO MINISTERIJOS, gal ir Vidaus reikalų.

Reikia didinti RAT narių asmeninę atsakomybę už šališkumus ar nenusišalinimus ir už atmestiną svarstymą ar nemotyvuotą svarstymų praleidinėjimą
53) RAT veikla yra svarbi, bet be RAT yra dar keletas labai svarbių klausimų.

Vienas iš jų, tai projektavimo kainos nustatymo metodika.

Kokia situacija šiuo klausimu?

Gal LAR ruošiasi plačiau nušviesti šią problematiką? Paskelbti info LAR puslapyje, padaryti pranešimą spaudai arba išspausdinti straipsnį specializuotam žurnale?
54) Rinkimų į RAT metu kelti kandidatus pagal tikslines grupes: architektai, urbanistai, taip pat kraštovaizdžio specialistai bei paveldosaugininkai, į RAT būtinai įtraukti mokslininkus bei savivaldybių architektus. Imtis priemonių prieš savivaldybes nedeleguojančias projektų RAT. Išplėsti viešąją RAT posėdžių dalį. Pateikti išvadas nurodant konkrečias priemones konkrečiam projektui ne vien abstrakčiai remiantis Architektūros kriterijais.
55) Privalomo dalyvavimo organizacijose reiktų bent siekti, kad nariai gautų įmanomai daugiau naudos iš profesinės narystės. Nebauskime jų už tokį norą. Dabar gi susidaro įspūdis, jog pagrindinis LAR veiklos baras - viešojo intereso gynimas, kurį ir bando būtinai pažeisti tas pats LAR narys ar neatestuotas architektas. Neužmirškime, kad Architektūra - meninė disciplina, nieko nuostabaus, kad požiūriai nesutampa, o arogancija ir įsitikinimas 100% savo teisumu - pats greičiausias kelias į konfrontaciją. Gal aš klystu savo matymuose, bet linkiu LAR geranoriškiau žiūrėti netgi ir į klystančius savo narius.
56) 1. Reikia ugdyti visų mūsų (architektų) teigiamą požiūrį į profesionalią kritiką, bet ir siekti, kad ji tokia ir būtų.......
57) Sėkmės derinant kūrybą ir amatą, verslą bei prisiimant atsakomybę vertinti kolegų tos pačios mažos rinkos dalyvių darbus.
58) Turėtų būti nustatyti papildomi objektyvūs kriterijai ekspertams - pvz. aktyvus dalyvavimas projektavimo veikloje per apibrėžtą paskutinį laikotarpį ir pan.

Būtinai turėtų būti galimybė atskirųjų nuomonių skelbimui.

Kadangi tai koleginė taryba, reikėtų bandyti atsikratyti institucinio kalbėjimo, nes atrodo labai 2000'.
59) Siūlau, kad RAT veikla turėtų patariamojo vaidmenį, o ne derintojo. Būtina nustatyti ką turime svarstyti, pasirengti specialiuosius planus ir tada vykdyti veiklą. Autorius turi būti atsakingas už savo projektą. Jei liepiama kažką pakeisti, tai kas atsakingas ?

Manau RAT galėtų daugiau narių (gal 15). Kaip ir visa rūmų veikla maksimaliai orentuota į pagalba kolegoms. Atsakinėti į klausimus, spręsti. Dabar turbūt 95 % veiklos (pagal ataskaitą veiklos) yra drausti ir bausti.
60) 1. Ekspertu rotacija kiekvienam objektui, kad neliktu tikimybiu saliskumui;

2. Svarstytinu projektu atrankos aiskiu kriteriju suformulavimas ir itvirtinimas LAR dokumentais, bei ju pateikimas itraukimui i istatymine baze;

3. Platesniu viesinimo galimybiu sukurimas, kad su svarstytais objektais, ju probleminiais aspektais butu supazindinta kuo platesne visuomenes dalis, taip labiau isvengiant konfliktiniu situaciju, kurios kyla del informacijos arba isaiskinimo stokos. T.y. - tam tikslui - reiketu pasvarstyti, kaip suakumuliuoti reikiama biudzeto dali, neikrentant i galimas korupcines schemas. (kad nebutu, kas moka - tas ir muzika uzsako)
61) .
62) Iš esmės išspręsti interesų konflikto problemą.

dalinės priemonės - užsienio vertintojai, viešai deklaruojami interesai, griežta nusišalinimo tvarka asmeninių interesų atvejų, visuomenės informavimas apie RAT išvadų šališkumą ir patariamojo pobūdžio funkciją.

Susiformuluoti vertinimo kriterijus ir juos aiškiai išdėstyti, išsigryninti terminologiją ir naudoti tik tokią, kuri nėra bendrinio pobūdžio (kaip neužtenka pasakyti, "kvapnus" arba "nekvapnus" vynas, reikia įvardinti, kokios natos ir kada atsiskleidžia arba neatsiskleidžia, dėl kokių priežasčių ir su kuo lyginant, ir kokios turėtų atsiskleisti tokio tipo vyne arba ne, taip ir "kontekstualus" arba "nekontekstualus" nėra teiginiai ir už jų negalima slėptis).
63) Skaidrinti veiklą, deklaruoti interesus.

Vertinti ekspertų patirtį ir galimybes vertinti kitų darbus, atkreipti dėmesį į svarstomo klausimo specifiką, kiekvienam ekspertui įsigilinti į projektą ir pateikti savo išvadas raštu, o ne palikti visko tik pirmininkui.

Atsirinkti ar vertina pagal konkretų klausimą, ar apskritai pateikia pasiūlymus ir nuomonę, nes tokiu atveju panašu į LAS komisijas.

Pasvarstyti kurti vieną rimtą komisiją visai LT, o regionuose tik patariamieji, kurie įveda į kontekstą.

Kelti RAT’ų autoritetą ne privalomumu, o kokybiškais vertinimais.

Nepataikauti garsiai išreikštoms nuomonėms, tarsi atstovaujant viešą interesą, o tikrai ginti viešą interesą ir ne tik į kokybišką architektūrą, bet ir į subalansuotą plėtrą.

Konkretinti išvadas.
64) rat veikla turėtų būti sustabdyta, iki bus aiškiai reglamentuota - kokie objektai privalo būti svarstomi
65) 1. Koreguoti RAT veiklą, ją pritraukiant prie patariančio balso formos.

2. Suteikti galimybę autoriui diskutuoti su RAT dėl vertinimo kriterijų. T.y. neviešoji posėdžio dalis turi skilti į dvi: RAT pokalbis su autoriumi bei RAT išvadų formulavimas (po diskusijos TIK su autoriumi, be visuomenės).
66) sėkmes darbe ir mažiau biurokratijos
67) .
68) Taip netikėtai užkluptas nežinau. Jei sugalvosiu informuosiu.
69) Tik rotuojama ir tikrai nepriklausoma komisija.
70) neturiu
71) Linkume sėkmės :)
72) Daugiau rotacijos ir didesnio architektų įtraukimo į veiklą
73) a
74) RAT veikla - tikrų architektūros kūrėjų veikla (tų, kurie konkrečiai dirba tiek teritorijų planavimo tiek ir statinių projektavimo srityse, o ne "liežuviai" konferencijose). RAT narių reiktų gerai paieškoti. RAT veikla turi būti apmokama.
75) Siūloma daugiau atstovauti architektams, o ne teisininkams

Mažinti mokesčius
76) Visą svarstymą daryti viešu, tik antroje dalyje neleisti pasisakyti ne nariams. Tai gali būti ir video įrašas prie protokolo. Svarbu, kad vertintojai jaustų atsakomybę, tuo pačiu ir savo nuomonės pagrindimo poreikį.
77) Daugiau bendradarbiavimo su savivalda. Neaišku kas formuoja politiką ar RAT'as ar savivalda...
78) Toliau dirbti, analizuoti, mokytis iš klaidų.
79) RAT nariai kažkaip turėtų buti atskirti nuo galimybės turėti privačius interesus su projektais, užsakovais ir projektuotojais.
80) 1. RAT siūlau tobulinti svarstomų klausimų atranką, parinkti aktualiausius projektus ir juos svarstyti projektinių pasiūlymų stadijoje.

2. Parenkant aktualiausius projektus, bendradarbiauti su savivaldybėmis.

3. Svarstant projektus, laimėjusius architektūrinius konkursus ar kuriems jau išduoti statybos leidimai, sprendimus priimti labai atsakingai ir objektyviai.
81) Tūrėtų keistis požiūris į RAT, šiuo metu RAT lyg egzaminas, kurio lyg nepriklausytų laikyti.

RAT tikslas turėtų būti, pagalba, platesnis požiūris ir analize, tinkamiausio rezultato ieškant.
82) RAT nariai turi būti nešališki. Patys projektuoja, o vertina kitus savo kolegas.
83) Daugiau viešumo, pozityvaus lobizmo, daugiau ėjimo į bendruomenes, ne tik architektų, bet ir kitas - tam kad jūsų veikla būtų labiau matoma, suvokiama ir vertinama.
84) 1. Sutvarkyti RATų sudėtis;

2. Susitvarkyti teisinę bazę dėl privalomo iš europinės paramos, valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų objektų ir projektų svarstymo RATuose;

3. Ir - sėkmės darbuose!
85) būtų tinkama siūlyti ir reikalingas įstatymų pataisas
86) Greičiau patvirtinti pastatų projektavimo rekomenduojamas kainas. Pats laikas, kol NT pakilime ir kol dar neatėjo krizė.
87) 2
88) Keisti narius kas dveji metai.
89) Dalyvaujančių posėdyje ekspertų skaičius turėtų neapsiriboti tik kvorumu. Reikia daugiau nuomonių, tada bus mažiau šališkumo.
90) Siūlyčiau, kad bendradarbiaujantys kolegos ar vienos darbovietės atstovai negalėtų būti RAT nariai, kad išvengti šališkos nuomonės ir konkurencijos ribojimo. Nusišalinęs ekspertas turėtų būti nusišalinęs realiai, o ne kuždėti nuomones. Gal būt, norintis dalyvauti RAT veikloje turėtų pasirašyti įsipareigojimą profesijai, būti profesionaliu ir etišku savo sprendimuose.
91) N
92) SĖKMĖS ŠIAME DARBE
93) Tęskite pradėtus darbus
94) Daugiau ibjektyvumo ir bendradarbiavimo, o ne subjektyvios kritikos
95) Naikinti tokia
96) Tai turi būti diskusijų vieta, o ne pagiežos ir kritikos pūlinys
97) Pasirenkite metodika pagal geraja uzsienio praktika - buvo zadeta ja pristatyti suvaziavime, bet gavome infirmacijos apie konkursus...
98) Manau, kad būtina narių rotacija. Bent jau daugumos narių. Dėl paprastesnio administravimo galėtų būti nuolatiniai ar ilgesnes kadencijas dirbantys sekretoriai ar tiesiog 2-3 nariai, o bent 70% narių turėtų keistis pvz kas 2 metus. Pritariu, kad RAT nariais turi būti ne tik rūmų nariai.
99) Skaidrumo.
100) ačiū!
101) pagarbos Viniaus relfefui , parkams ir saviems architektams
102) RAT narių atrankos tobulinimas manau būtų tikslingas, taip pat aiškesni objektų atrankos kriterijai.
103) Remtis užsienio praktika.
104) Kviesti neprikausomus ekspertus priklausomai nuo temos (šalia esamù nariù). Skatinti nusišalinti tuos narius, kurie asmeniniais ryšiais yra susiję. Suformuoti kvalifikacijos kriterijus kandidatuojantiems komisijos nariams.
105) ---
106) Mažiau subjektyvumo.
107) 16.
108) .
109) RAT veikla bus sekminga tiek, kiek sekmingai surinkta bus jos sudetis. RAT nariai turi buti gerbiamiausi profesijos atstovai, gebantys nesaliskai vertinti kolegu darba ir atsilaikyti pries visuomenes ir interesu grupiu spaudima.
110) ŽIŪRĖTI 15
111) RAT ekspertas prestižinė profesija 2022
112) -
113) Neturiu nuomonės.
114) .
115) daugiau atvirumo, įtraukties, pagarbos kolegoms ir sąžiningumo

Paaiškinimas: Viso atsakymų yra visų atsakymų, pasirinktų pagal tam tikro klausimo dalyvius, suma. Kiekvieno atsakymo varianto procentinė išraiška yra apskaičiuojama padalinus šio atsakymo reikšmę iš visų atsakymų sumos.