Apklausos "Rūmų narių apklausa. Klaipėda. 2018" rezultatai
Respondentų statistika:
Viso respondentų:
58
Rezultatų santrauka
1. Ar Jūs palaikote Rūmų veiklos tikslus - užtikrinti architektūrinės veiklos skaidrumą ir kokybę, rūpintis architektų atestavimo, kvalifikacijos pripažinimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo, profesinės etikos standartų laikymosi klausimais, vykdyti profesinės veiklos stebėseną, atstovauti architektams santykiuose su valstybės ir savivaldos institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu, dalyvauti ekspertu teismuose ir kitose institucijose architektų profesinės veiklos klausimais, tenkinti ir ginti su architektūra susijusius viešuosius interesus, spręsti kitus susijusius klausimus? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 47 bar1bar2  82.5%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 8 bar1bar2  14%
Nepalaikau 1 bar1bar2  1.8%
Neturiu nuomonės 1 bar1bar2  1.8%
Viso atsakymų 57  
2. Ar Jūs iš esmės palaikote dabartinę Rūmų veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 41 bar1bar2  73.2%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 12 bar1bar2  21.4%
Nepalaikau 2 bar1bar2  3.6%
Neturiu nuomonės 1 bar1bar2  1.8%
Viso atsakymų 56  
3. Kaip Jūs vertinate Rūmų administracijos darbą? (pasirenkamas klausimas)
Labai gerai 38 bar1bar2  66.7%
Gerai, bet turiu pastabų 10 bar1bar2  17.5%
Blogai 3 bar1bar2  5.3%
Neturiu nuomonės 6 bar1bar2  10.5%
Viso atsakymų 57  
4. Ar Jūs palaikote Rūmų pirmininkės veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 46 bar1bar2  80.7%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 5 bar1bar2  8.8%
Nepalaikau 2 bar1bar2  3.5%
Neturiu nuomonės 4 bar1bar2  7%
Viso atsakymų 57  
5. Ar Jūs palaikote Rūmų tarybos veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 32 bar1bar2  57.1%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 4 bar1bar2  7.1%
Nepalaikau 5 bar1bar2  8.9%
Neturiu nuomonės 15 bar1bar2  26.8%
Viso atsakymų 56  
6. Ar Jūs palaikote Rūmų revizijos komisijos veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 43 bar1bar2  76.8%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 2 bar1bar2  3.6%
Nepalaikau 1 bar1bar2  1.8%
Neturiu nuomonės 10 bar1bar2  17.9%
Viso atsakymų 56  
7. Ar Jūs palaikote Rūmų veiklą architektų atestavimo srityje? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 39 bar1bar2  67.2%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 12 bar1bar2  20.7%
Nepalaikau 4 bar1bar2  6.9%
Neturiu nuomonės 3 bar1bar2  5.2%
Viso atsakymų 58  
8. Ar Jūs palaikote Rūmų veiklą profesinės etikos srityje? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 38 bar1bar2  66.7%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 3 bar1bar2  5.3%
Nepalaikau 3 bar1bar2  5.3%
Neturiu nuomonės 13 bar1bar2  22.8%
Viso atsakymų 57  
9. Ar Jūs palaikote Regioninių architektūros tarybų veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 31 bar1bar2  53.4%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 7 bar1bar2  12.1%
Nepalaikau 10 bar1bar2  17.2%
Neturiu nuomonės 10 bar1bar2  17.2%
Viso atsakymų 58  
10. Ar Jūs palaikote Rūmų darbo grupių veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 26 bar1bar2  44.8%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 5 bar1bar2  8.6%
Nepalaikau 5 bar1bar2  8.6%
Neturiu nuomonės 22 bar1bar2  37.9%
Viso atsakymų 58  
11. Ar Jūs norėtumėte/planuotumėte kandidatuoti 2020 m. Rūmų rinkimuose ir tiesiogiai dalyvauti Rūmų valdyme ir(ar) jų veikloje? (pasirenkamas klausimas)
Taip 8 bar1bar2  13.8%
Ne 34 bar1bar2  58.6%
Šiuo metu neturiu nuomonės 16 bar1bar2  27.6%
Viso atsakymų 58  
12. Ar Jūs pritartumėte siūlymui 2020 m. rinkimuose vienam nariui leisti būti išrinktam tik į vieną Rūmų organą (užtikrinant, kad tarybose, komisijose veikiantys nariai nesidubliuotų)? (pasirenkamas klausimas)
Taip 34 bar1bar2  58.6%
Ne 11 bar1bar2  19%
Neturiu nuomonės 13 bar1bar2  22.4%
Viso atsakymų 58  

Paaiškinimas: Viso atsakymų yra visų atsakymų, pasirinktų pagal tam tikro klausimo dalyvius, suma. Kiekvieno atsakymo varianto procentinė išraiška yra apskaičiuojama padalinus šio atsakymo reikšmę iš visų atsakymų sumos.