Apklausos "Rūmų narių apklausa. Šiauliai. 2018" rezultatai
Respondentų statistika:
Viso respondentų:
47
Rezultatų santrauka
1. Ar Jūs palaikote Rūmų veiklos tikslus - užtikrinti architektūrinės veiklos skaidrumą ir kokybę, rūpintis architektų atestavimo, kvalifikacijos pripažinimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo, profesinės etikos standartų laikymosi klausimais, vykdyti profesinės veiklos stebėseną, atstovauti architektams santykiuose su valstybės ir savivaldos institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu, dalyvauti ekspertu teismuose ir kitose institucijose architektų profesinės veiklos klausimais, tenkinti ir ginti su architektūra susijusius viešuosius interesus, spręsti kitus susijusius klausimus? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 43 bar1bar2  91.5%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 3 bar1bar2  6.4%
Nepalaikau 1 bar1bar2  2.1%
Neturiu nuomonės 0 bar1bar2  0%
Viso atsakymų 47  
2. Ar Jūs iš esmės palaikote dabartinę Rūmų veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 38 bar1bar2  80.9%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 7 bar1bar2  14.9%
Nepalaikau 1 bar1bar2  2.1%
Neturiu nuomonės 1 bar1bar2  2.1%
Viso atsakymų 47  
3. Kaip Jūs vertinate Rūmų administracijos darbą? (pasirenkamas klausimas)
Labai gerai 25 bar1bar2  56.8%
Gerai, bet turiu pastabų 15 bar1bar2  34.1%
Blogai 0 bar1bar2  0%
Neturiu nuomonės 4 bar1bar2  9.1%
Viso atsakymų 44  
4. Ar Jūs palaikote Rūmų pirmininkės veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 44 bar1bar2  93.6%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 0 bar1bar2  0%
Nepalaikau 1 bar1bar2  2.1%
Neturiu nuomonės 2 bar1bar2  4.3%
Viso atsakymų 47  
5. Ar Jūs palaikote Rūmų tarybos veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 36 bar1bar2  76.6%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 5 bar1bar2  10.6%
Nepalaikau 1 bar1bar2  2.1%
Neturiu nuomonės 5 bar1bar2  10.6%
Viso atsakymų 47  
6. Ar Jūs palaikote Rūmų revizijos komisijos veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 37 bar1bar2  80.4%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 1 bar1bar2  2.2%
Nepalaikau 0 bar1bar2  0%
Neturiu nuomonės 8 bar1bar2  17.4%
Viso atsakymų 46  
7. Ar Jūs palaikote Rūmų veiklą architektų atestavimo srityje? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 26 bar1bar2  55.3%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 16 bar1bar2  34%
Nepalaikau 2 bar1bar2  4.3%
Neturiu nuomonės 3 bar1bar2  6.4%
Viso atsakymų 47  
8. Ar Jūs palaikote Rūmų veiklą profesinės etikos srityje? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 42 bar1bar2  89.4%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 3 bar1bar2  6.4%
Nepalaikau 1 bar1bar2  2.1%
Neturiu nuomonės 1 bar1bar2  2.1%
Viso atsakymų 47  
9. Ar Jūs palaikote Regioninių architektūros tarybų veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 23 bar1bar2  50%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 12 bar1bar2  26.1%
Nepalaikau 3 bar1bar2  6.5%
Neturiu nuomonės 8 bar1bar2  17.4%
Viso atsakymų 46  
10. Ar Jūs palaikote Rūmų darbo grupių veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 19 bar1bar2  41.3%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 4 bar1bar2  8.7%
Nepalaikau 1 bar1bar2  2.2%
Neturiu nuomonės 22 bar1bar2  47.8%
Viso atsakymų 46  
11. Ar Jūs norėtumėte/planuotumėte kandidatuoti 2020 m. Rūmų rinkimuose ir tiesiogiai dalyvauti Rūmų valdyme ir(ar) jų veikloje? (pasirenkamas klausimas)
Taip 5 bar1bar2  10.6%
Ne 31 bar1bar2  66%
Šiuo metu neturiu nuomonės 11 bar1bar2  23.4%
Viso atsakymų 47  
12. Ar Jūs pritartumėte siūlymui 2020 m. rinkimuose vienam nariui leisti būti išrinktam tik į vieną Rūmų organą (užtikrinant, kad tarybose, komisijose veikiantys nariai nesidubliuotų)? (pasirenkamas klausimas)
Taip 40 bar1bar2  85.1%
Ne 2 bar1bar2  4.3%
Neturiu nuomonės 5 bar1bar2  10.6%
Viso atsakymų 47  

Paaiškinimas: Viso atsakymų yra visų atsakymų, pasirinktų pagal tam tikro klausimo dalyvius, suma. Kiekvieno atsakymo varianto procentinė išraiška yra apskaičiuojama padalinus šio atsakymo reikšmę iš visų atsakymų sumos.