Apklausos "Rūmų narių apklausa. Kaunas. 2018" rezultatai
Respondentų statistika:
Viso respondentų:
119
Rezultatų santrauka
1. Ar Jūs palaikote Rūmų veiklos tikslus - užtikrinti architektūrinės veiklos skaidrumą ir kokybę, rūpintis architektų atestavimo, kvalifikacijos pripažinimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo, profesinės etikos standartų laikymosi klausimais, vykdyti profesinės veiklos stebėseną, atstovauti architektams santykiuose su valstybės ir savivaldos institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu, dalyvauti ekspertu teismuose ir kitose institucijose architektų profesinės veiklos klausimais, tenkinti ir ginti su architektūra susijusius viešuosius interesus, spręsti kitus susijusius klausimus? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 88 bar1bar2  74.6%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 25 bar1bar2  21.2%
Nepalaikau 4 bar1bar2  3.4%
Neturiu nuomonės 1 bar1bar2  0.8%
Viso atsakymų 118  
2. Ar Jūs iš esmės palaikote dabartinę Rūmų veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 82 bar1bar2  69.5%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 27 bar1bar2  22.9%
Nepalaikau 4 bar1bar2  3.4%
Neturiu nuomonės 5 bar1bar2  4.2%
Viso atsakymų 118  
3. Kaip Jūs vertinate Rūmų administracijos darbą? (pasirenkamas klausimas)
Labai gerai 47 bar1bar2  40.9%
Gerai, bet turiu pastabų 31 bar1bar2  27%
Blogai 8 bar1bar2  7%
Neturiu nuomonės 29 bar1bar2  25.2%
Viso atsakymų 115  
4. Ar Jūs palaikote Rūmų pirmininkės veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 100 bar1bar2  84%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 10 bar1bar2  8.4%
Nepalaikau 3 bar1bar2  2.5%
Neturiu nuomonės 6 bar1bar2  5%
Viso atsakymų 119  
5. Ar Jūs palaikote Rūmų tarybos veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 70 bar1bar2  58.8%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 16 bar1bar2  13.4%
Nepalaikau 7 bar1bar2  5.9%
Neturiu nuomonės 26 bar1bar2  21.8%
Viso atsakymų 119  
6. Ar Jūs palaikote Rūmų revizijos komisijos veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 80 bar1bar2  67.8%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 1 bar1bar2  0.8%
Nepalaikau 4 bar1bar2  3.4%
Neturiu nuomonės 33 bar1bar2  28%
Viso atsakymų 118  
7. Ar Jūs palaikote Rūmų veiklą architektų atestavimo srityje? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 81 bar1bar2  70.4%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 25 bar1bar2  21.7%
Nepalaikau 6 bar1bar2  5.2%
Neturiu nuomonės 3 bar1bar2  2.6%
Viso atsakymų 115  
8. Ar Jūs palaikote Rūmų veiklą profesinės etikos srityje? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 70 bar1bar2  60.3%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 17 bar1bar2  14.7%
Nepalaikau 5 bar1bar2  4.3%
Neturiu nuomonės 24 bar1bar2  20.7%
Viso atsakymų 116  
9. Ar Jūs palaikote Regioninių architektūros tarybų veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 43 bar1bar2  37.4%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 19 bar1bar2  16.5%
Nepalaikau 13 bar1bar2  11.3%
Neturiu nuomonės 40 bar1bar2  34.8%
Viso atsakymų 115  
10. Ar Jūs palaikote Rūmų darbo grupių veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 40 bar1bar2  34.8%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 15 bar1bar2  13%
Nepalaikau 12 bar1bar2  10.4%
Neturiu nuomonės 48 bar1bar2  41.7%
Viso atsakymų 115  
11. Ar Jūs norėtumėte/planuotumėte kandidatuoti 2020 m. Rūmų rinkimuose ir tiesiogiai dalyvauti Rūmų valdyme ir(ar) jų veikloje? (pasirenkamas klausimas)
Taip 16 bar1bar2  13.8%
Ne 72 bar1bar2  62.1%
Šiuo metu neturiu nuomonės 28 bar1bar2  24.1%
Viso atsakymų 116  
12. Ar Jūs pritartumėte siūlymui 2020 m. rinkimuose vienam nariui leisti būti išrinktam tik į vieną Rūmų organą (užtikrinant, kad tarybose, komisijose veikiantys nariai nesidubliuotų)? (pasirenkamas klausimas)
Taip 82 bar1bar2  71.9%
Ne 16 bar1bar2  14%
Neturiu nuomonės 16 bar1bar2  14%
Viso atsakymų 114  

Paaiškinimas: Viso atsakymų yra visų atsakymų, pasirinktų pagal tam tikro klausimo dalyvius, suma. Kiekvieno atsakymo varianto procentinė išraiška yra apskaičiuojama padalinus šio atsakymo reikšmę iš visų atsakymų sumos.