Apklausos "Rūmų narių apklausa. Vilnius. 2018" rezultatai
Respondentų statistika:
Viso respondentų:
88
Rezultatų santrauka
1. Ar Jūs palaikote Rūmų veiklos tikslus - užtikrinti architektūrinės veiklos skaidrumą ir kokybę, rūpintis architektų atestavimo, kvalifikacijos pripažinimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo, profesinės etikos standartų laikymosi klausimais, vykdyti profesinės veiklos stebėseną, atstovauti architektams santykiuose su valstybės ir savivaldos institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu, dalyvauti ekspertu teismuose ir kitose institucijose architektų profesinės veiklos klausimais, tenkinti ir ginti su architektūra susijusius viešuosius interesus, spręsti kitus susijusius klausimus? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 65 bar1bar2  73.9%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 18 bar1bar2  20.5%
Nepalaikau 3 bar1bar2  3.4%
Neturiu nuomonės 2 bar1bar2  2.3%
Viso atsakymų 88  
2. Ar Jūs iš esmės palaikote dabartinę Rūmų veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 46 bar1bar2  52.9%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 29 bar1bar2  33.3%
Nepalaikau 10 bar1bar2  11.5%
Neturiu nuomonės 2 bar1bar2  2.3%
Viso atsakymų 87  
3. Kaip Jūs vertinate Rūmų administracijos darbą? (pasirenkamas klausimas)
Labai gerai 34 bar1bar2  39.1%
Gerai, bet turiu pastabų 32 bar1bar2  36.8%
Blogai 11 bar1bar2  12.6%
Neturiu nuomonės 10 bar1bar2  11.5%
Viso atsakymų 87  
4. Ar Jūs palaikote Rūmų pirmininkės veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 61 bar1bar2  69.3%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 11 bar1bar2  12.5%
Nepalaikau 10 bar1bar2  11.4%
Neturiu nuomonės 6 bar1bar2  6.8%
Viso atsakymų 88  
5. Ar Jūs palaikote Rūmų tarybos veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 37 bar1bar2  42.5%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 18 bar1bar2  20.7%
Nepalaikau 11 bar1bar2  12.6%
Neturiu nuomonės 21 bar1bar2  24.1%
Viso atsakymų 87  
6. Ar Jūs palaikote Rūmų revizijos komisijos veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 44 bar1bar2  50%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 6 bar1bar2  6.8%
Nepalaikau 3 bar1bar2  3.4%
Neturiu nuomonės 35 bar1bar2  39.8%
Viso atsakymų 88  
7. Ar Jūs palaikote Rūmų veiklą architektų atestavimo srityje? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 53 bar1bar2  63.1%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 19 bar1bar2  22.6%
Nepalaikau 9 bar1bar2  10.7%
Neturiu nuomonės 3 bar1bar2  3.6%
Viso atsakymų 84  
8. Ar Jūs palaikote Rūmų veiklą profesinės etikos srityje? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 50 bar1bar2  59.5%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 14 bar1bar2  16.7%
Nepalaikau 12 bar1bar2  14.3%
Neturiu nuomonės 8 bar1bar2  9.5%
Viso atsakymų 84  
9. Ar Jūs palaikote Regioninių architektūros tarybų veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 33 bar1bar2  39.3%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 12 bar1bar2  14.3%
Nepalaikau 9 bar1bar2  10.7%
Neturiu nuomonės 30 bar1bar2  35.7%
Viso atsakymų 84  
10. Ar Jūs palaikote Rūmų darbo grupių veiklą? (pasirenkamas klausimas)
Taip, palaikau 27 bar1bar2  32.1%
Palaikau, tačiau turiu pastabų 10 bar1bar2  11.9%
Nepalaikau 7 bar1bar2  8.3%
Neturiu nuomonės 40 bar1bar2  47.6%
Viso atsakymų 84  
11. Ar Jūs norėtumėte/planuotumėte kandidatuoti 2020 m. Rūmų rinkimuose ir tiesiogiai dalyvauti Rūmų valdyme ir(ar) jų veikloje? (pasirenkamas klausimas)
Taip 15 bar1bar2  17.6%
Ne 39 bar1bar2  45.9%
Šiuo metu neturiu nuomonės 31 bar1bar2  36.5%
Viso atsakymų 85  
12. Ar Jūs pritartumėte siūlymui 2020 m. rinkimuose vienam nariui leisti būti išrinktam tik į vieną Rūmų organą (užtikrinant, kad tarybose, komisijose veikiantys nariai nesidubliuotų)? (pasirenkamas klausimas)
Taip 62 bar1bar2  73.8%
Ne 9 bar1bar2  10.7%
Neturiu nuomonės 13 bar1bar2  15.5%
Viso atsakymų 84  

Paaiškinimas: Viso atsakymų yra visų atsakymų, pasirinktų pagal tam tikro klausimo dalyvius, suma. Kiekvieno atsakymo varianto procentinė išraiška yra apskaičiuojama padalinus šio atsakymo reikšmę iš visų atsakymų sumos.