Apklausa VISAGINO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO POREIKIŲ APKLAUSA
Apklausos tikslas – išsiaiškinti Visagino savivaldybės gyventojų neformaliojo švietimo poreikius.
Prašome atsakyti į apklausos klausimus iki gruodžio 15 d.