Apklausa Dėl Lietuvos architektų rūmų darbo grupių veiklos krypčių
Kaip buvo numatyta Rūmų narių susirinkime, Rūmų taryba rengiasi formuoti darbo grupes, kurios ieškotų sprendimų architektūros srityje kylančioms problemoms. Sudarytų grupių veikla bus derinama su Europos architektų tarybos (ACE) darbo grupių veikla (atstovaujant jose kuruojamą temą, gaunant reikalingą su konkrečia tema susijusią informaciją ir pan.).
Siekdama identifikuoti svarbiausias profesinės veiklos problemas, Rūmų taryba inicijuoja narių apklausą. Nustačius svarbiausias problemines temas, Rūmų taryba suformuos darbo grupes, į kurias bus kviečiami registruotis nariai, norintys dalyvauti atitinkamų sprendimų paieškoje.
Prašome žemiau pažymėti ir/ ar nurodyti Jūsų nuomone šiuo metu aktualiausias temas, kurias siūlytumėte įtraukti į darbo grupių veiklą. Jūsų atsakymų lauksime iki 2017 m. birželio 14 d. (apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs).