Apklausa Žvejų mėgėjų apklausa dėl ungurių žvejybos laimikių 2018 m.
Apklausa vykdoma pagal Lietuvos nacionalinę žuvininkystės duomenų rinkimo programą. Apklausą vykdo Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.
Apklausos tikslas surinkti informaciją apie ungurių sugavimus mėgėjų žūklės metu Lietuvos vidaus vandenyse ir Kuršių mariose.
Duomenys, gauti šios apklausos metu, bus naudojami nustatant ungurių išteklių dydį Lietuvos vidaus vandenyse ir Kuršių mariose ir teikiami Tarptautinei jūrų tyrinėjimų tarybai ir Europos Komisijai.
Dėkojame už Jūsų indėlį renkant duomenis apie ungurių sugavimus Lietuvos vidaus vandenyse ir Kuršių mariose!