Apklausa LANKYTOJŲ NUOMONĖS DĖL KARKLĖS VIEŠŲJŲ TERITORIJŲ TVARKYBOS TYRIMO ANKETA
Karklės bendruomenė kartu su Architekto A.Zavišos fondu, Pajūrio regioninio parko direkcija ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracija rengia Karklės atlasą, kuriame bus išnagrinėtos galimybės ir pateikti pasiūlymai Karklės viešųjų erdvių tvarkybai. Kviečiame Jus prisijungti prie šios iniciatyvos, nes Jūsų nuomonė yra labai svarbi. Parengta anketa padėtų sužinoti lankytojų poreikius ir pozicijas, kaip turėtų būti tvarkomos Karklės bendrosios teritorijos. Tyrimų duomenys bus panaudoti ruošiant rekomendacijas, rengiamoms teritorijos tvarkymo programoms bei teritorinio planavimo dokumentams. Anketa anoniminė. Pasirašyti ar nurodyti savo pavardės nereikia.

Dėkojame už dalyvavimą apklausoje.
Nuoširdžiai, tyrėjų grupė.


ANKETOS PILDYMO TVARKA:
Prašome Jus perskaityti klausimą ir galimus jo atsakymo variantus, pasirinkite vieną (ar kelis) Jums tinkamą (-us) atsakymą (-us) ir jį (juos) pažymėkite ar pabraukite. Jei tokio nėra, prašome užrašyti savąjį variantą.
Iš anksto dėkojame. Tyrimo organizatoriai.