Apklausa Neįgaliųjų turizmo plėtros galimybės Lietuvoje
Turizmo objektų ir paslaugų prieinamumas neįgaliesiems Lietuvoje yra nepakankamas. Informacijos apie neįgaliųjų turizmo galimybes yra labai nedaug. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, tęsdama projektą beslenksciu.lt, atlieka tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti neįgaliesiems teikiamų turizmo paslaugų pasiūlą ir paklausą bei neįgaliųjų lūkesčius šioje srityje.
Prašome atsakyti į parengtos anketos klausimus. Klausimynas yra anoniminis - vardo, pavardės ir kitų asmeninių duomenų nurodyti nereikia, todėl informacijos konfidencialumas garantuojamas. Jūsų atsakymai reikšmingai prisidės prie neįgaliųjų turizmo situacijos analizės Lietuvoje, šio sektoriaus plėtros galimybių ir neįgaliųjų poreikių turizmo srityje tenkinimo.
Ačiū jums už bendradarbiavimą.

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga