Apklausa Moters vaidmuo visuomenėje (Europa)
Raudondvario gimnazijos Kulautuvos skyriaus mokinė atlieka tyrimą tema „Moters vaidmuo visuomenėje“. Šia anketa siekiama išsiaiškinti, koks šiandienos visuomenės požiūris į moterį ir jos vaidmenį Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Respondentų anonimiškumas garantuojamas.