Apklausa Birštono miesto gyventojų poreikių tyrimas
Birštono miesto vietos veiklos grupė (toliau – MVVG) įgyvendina projektą „Birštono miesto vietos veiklos grupės strategijos parengimas” pagal 2014 - 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” 08.6.1.-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas”.
Įgyvendinamas projektas orientuotas į vietinio įsidarbinimo galimybių didinimą, bendruomenių socialinės integracijos skatinimą, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir valdžios atstovų ryšius. Prašome Jūsų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Jūsų atsakymai padės MVVG nuspręsti, kokioms sritims tikslinga teikti paramą. Pildant anketą prašome nepraleisti nei vieno klausimo. Iš anksto dėkojame už nuoširdžius atsakymus!
Anketa yra anoniminė. Analizėje bus naudojami apibendrinti anketos atsakymai.
Susidomėję MVVG veikla gali kreiptis į Birštono miesto VVG tel. (8 687) 86341, el. paštu: birstonomiestovvg@gmail.com


Apklausa baigta ir atsakymai daugiau nebepriimami.
Dėkui už dėmesį.


Ačiū už tavo atsakymus ir noriu parekomenduoti šį tinklapį - paprasta kurti apklausas su ManoApklausa.lt!