Apklausa Menų terapijos poreikis Jūsų įstaigoje
Menų terapija - menų terapeuto ir kliento / paciento bendradarbiavimas naudojant meną/ meninę veiklą fizinės, psichinės ar socialinės sveikatos ir gerovės stiprinimui.
Menų terapijos metodų taikymas – menų terapijos metodų ar technikų integravimas kitoje profesinėje veikloje, kurią vykdo medikas, psichologas, socialinis darbuotojas, specialusis pedagogas, meno pedagogas, ergoterapeutas, slaugytojas, kineziterapeutas, kt.
Šios apklausos duomenys bus naudojami tobulinant Dailės terapijos studijų programą, kuri rengia profesionalius ir magistro laipsnį įgyjančius dailės terapeutus.