Apklausa Tekstai verslo įmonių interneto puslapiuose
Ši apklausa yra skirta verslininkams, turintiems įmonės interneto svetainę. Apklausos tikslas - išsiaiškinti verslininkų požiūrį į tekstus ir interneto turinį, kuris skelbiamas įmonių tinklalapiuose.