Apklausa Tarpdalykinė integracija kaip teigamus mokymosi rezultatus skatinantis veiksnys: geografijos mokytojų darbo patirties tyrimas.
Gerbiamas mokytojau,
Atlieku mokslinį tyrimą bakalauriniam darbui apie Tarpdalykinė integracija kaip teigamus mokymosi rezultatus skatinantis veiksnys: geografijos mokytojų darbo patirties tyrimas. Prašau Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Šiame klausimyne nėra nei teisingų, nei neteisingų atsakymų. Kiekvieno geografijos mokytojo nuomonė yra labai reikšminga ir svarbi. Apklausa anoniminė, todėl neprašau jokių konfidencialių duomenų apie Jus asmeniškai.