Apklausa Vadovavimo stiliaus sąsajos su pavaldinių pasitenkinimu darbu
Gerbiamas (-a) respondentas (-ė),

Esu IV kurso Klaipėdos universiteto psichologijos specialybės studentė Valentina Savchenko ir atlieku tyrimą, kurio tikslas yra ištirti vadovo vadovavimo stiliaus sąsajas su pavaldinių pasitenkinimu darbu. Pildant anketą perskaitykite klausimus ir pateikite nuoširdžius atsakymus į juos. Būkite atidūs klausimyno pildymo metu, atsakykite į visus pateiktus klausimus. Į šiuos klausimus nėra teisingų ar klaidingų atsakymų. Duomenys bus panaudoti tik tyrimui, anketa yra anoniminė, garantuojamas pilnas konfidencialumas.