Apklausa 5-10 klasių lietuvių k. mokytojų požiūris į nacionalinius mokinių pasiekimų tyrimus
Ši anketa skirta išsiaiškinti 5-10 klasių lietuvių k. mokytojų požiūrį į nacionalinius mokinių pasiekimų tyrimus kaip lietuvių kalbos mokymo(si) kokybės gerinimo prielaidą.
Jūsų nuomonė labai svarbi, todėl maloniai prašome atsakyti į visus klausimus.
Surinkti duomenys bus panaudoti rašant magistrinį darbą.
Anketa yra anoniminė.
Dėkojame už atsakymus ir skirtą laiką.