Apklausa Darbuotojo įvertinimas
Mieli kolegos!
Ačiū, kad skiriate laiko užpildyti mūsų apklausą.

Pildydami apklausą, Jūs prisidedate prie mūsų darbuotojų įvertinimo proceso. Kiekvienas iš Jūsų vertins keletą kolegų, su kuriais dalinasi kasdieninėmis darbinėmis pareigomis.
Tad bus surinktos skirtingos nuomonės apie kiekvieną iš mūsų ir dėl to įvertinimo rezultatai bus tik objektyvesni. Šis įvertinimo procesas yra organizuojamas naudojantis taip vadinama 360 laipsnių darbuotojo įvertinimo technika.

Apklausos tikslai:
- Surinkti informaciją iš darbuotojų ir vadovų apie tai, kaip jie vertina savo kolegų ir tiesioginio vadovo darbo atlikimą.
- Skatinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp darbuotojų ir administracijos.
- Nustatyti sritis valdyme, skyriuose ar darbuose, kurias galima pagerinti.