Apklausa Registracija į 2024-06-14 įvadinus mokymus, kaip naudotis naujomis TPDRIS, TPDR, TPS „Vartai“ el. paslaugomis
Aplinkos ministerija įgyvendindama projektą „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)“ (toliau – EPTP projektas), finansuojamą iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ lėšų, 2024 m. birželio 14 d. organizuoja modernizuotos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (toliau – TPDRIS) ir atnaujinto Teritorijų planavimo dokumentų registro (toliau – TPDR) naudotojų mokymus.
Mokymai bus vykdomi nuotoliniu būdu. Prašome iki 2024 m. birželio 13 d. 13 val. registruotis.
Prisijungimo nuoroda į mokymus bus pateikta Jūsų nurodytu el. paštu pasibaigus registracijai skirtam laikui.

Mokymai vyks nuo 9.00 - 12.000 val.

Programa:
1. Įžanga
2. TPS Vartų išorinio ir vidinio portalų pristatymas
3. TPDRIS modernizavimo metu naujai sukurtas funkcionalumas
4. TPDR modernizavimo metu naujai sukurtas funkcionalumas
5. Esamo funkcionalumo modernizavimas