Apklausa Vartotojų pasitenkinimas Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos informacijos paslaugomis
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti tyrime, kurio tikslas – Įvertinti vartotojų pasitenkinimą bibliotekos teikiamomis informacijos paslaugomis. Jūsų dalyvavimas tyrime ir Jūsų nuomonė yra labai svarbūs įvertinti bibliotekos informacijos paslaugas.
Apklausa yra anoniminė, todėl anketos pasirašyti nereikia. Gauti atsakymai bus panaudoti
tik apibendrinta forma rašant baigiamąjį darbą.
Atsakydami į klausimus pasirinkite vieną (jei nėra nurodyta kitaip) Jums tinkantį
atsakymą ir jį pažymėkite x, o kur reikia – įrašykite savo nuomonę ar pakomentuokite.
Apklausą atlieka Šiaulių valstybinės kolegijos Informacijos valdymo studijų
programos studentė Deimantė Karolina Pipiraitė.


Apklausa baigta ir atsakymai daugiau nebepriimami.
Dėkui už dėmesį.


Ačiū už tavo atsakymus ir noriu parekomenduoti šį tinklapį - paprasta kurti apklausas su ManoApklausa.lt!