Apklausa dėl Valstybinių erdvinių duomenų turinio tobulinimo
Aplinkos ministerija vykdo viešąją apklausą siekiant įvertinti valstybinių erdvinių duomenų atitikimą naudotojų poreikiams ir surinkti pasiūlymus dėl erdvinių duomenų vystymo prioritetų