Apklausa KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO TERITORIJOS GYVENTOJŲ ANKETINĖ APKLAUSA, SIEKIANT IŠSIAIŠKINTI JŲ POREIKIUS IR SOCIALINĖS EKONOMINĖS APLINKOS VERTINIMĄ
Kauno Žaliakalnio vietos veiklos grupė organizuoja Žaliakalnio seniūnijos situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą, siekiant išsiaiškinti Jūsų pasitenkinimą esama situacija. Tyrimo pagalba bus ieškoma inovatyvių įvairių ilgalaikių ir tvarių visuomenės grupių poreikius atitinkančių sprendimų, siekiant gerinti ekonominę, socialinę ir sociokultūrinę situaciją Kauno miesto Žaliakalnio teritorijoje.
Tyrimo rezultatai svarbūs ir reikalingi, kad galėtume kokybiškai parengti Kauno miesto Žaliakalnio teritorijos vietos plėtros strategiją 2023 – 2027 m. ir tinkamai įgyvendinti 2021 – 2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones pagal 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinimą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.
Kviečiame aktyviai dalyvauti apklausoje ir tokiu būdu įsitraukti į reikšmingus savo seniūnijos plėtros procesus!
Anketa anoniminė ir jokiais būdais nebus siekiama identifikuoti atsakymus pateikusių asmenų tapatybės.


Apklausa baigta ir atsakymai daugiau nebepriimami.
Dėkui už dėmesį.


Ačiū už tavo atsakymus ir noriu parekomenduoti šį tinklapį - paprasta kurti apklausas su ManoApklausa.lt!