Apklausa Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė
Asociacija "Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė“ kviečia dalyvauti apklausoje rengiant vietos plėtros strategiją pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“, kuri yra finansuojama iš Europos sąjungos ir LR valstybės biudžeto lėšų.

Anketa anoniminė. Anketos rezultatai bus išskirtinai naudojami tik Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projekto rengime.