Apklausa Kalvarijos miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimas
Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė (toliau – MVVG) dėkoja, kad sutikote dalyvauti apklausoje!
Apklausos rezultatai bus apibendrinti ir naudojami rengiant Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų strategiją pagal 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto ,,Socialiai atsakingesnė Lietuva" 4.7 uždavinį ,,Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių" ir 4.9 uždavinį "Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas".

Rengiama strategija orientuota į socialinės integracijos skatinimą, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir valdžios atstovų ryšius.
Prašome Jūsų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Jūsų atsakymai padės MVVG nuspręsti, kokioms sritims tikslinga teikti paramą.
Pildant anketą prašome nepraleisti nei vieno klausimo. Iš anksto dėkojame už nuoširdžius atsakymus!
Anketa yra anoniminė. Analizėje bus naudojami apibendrinti anketos atsakymai.