Apklausa Ugdymo pasiekimai ir pažanga per šiuolaikinės pamokos aspektus. Anketa tėvams
Mielas Tėveli,
šiame klausimyne pateikti teiginiai apie Jus ir Alytaus jaunimo centrą. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną teiginį ir nurodyti, ar jis, Jūsų manymu, atitinka tiesą, ar ne. Atsakydamas(-a) prisiminkite ir vertinkite tik 2022 m. patirtį šioje mokykloje. Čia svarbi Jūsų asmeninė nuomonė, todėl negali būti nei „teisingų“, nei „klaidingų“ atsakymų. Visuomet pasirinkite tą atsakymą, kuris, Jūsų manymu, yra tinkamiausias, ir pažymėkite langelį (pavyzdžiui, „Su teiginiu, ko gero, sutinku“).
Jeigu Jūs dėl tam tikrų priežasčių negalite įvertinti teiginio, galite pažymėti atsakymą „Negaliu atsakyti“. Tačiau šį atsakymą pasirinkite tik tada, kai tikrai netinka nė vienas iš kitų pasiūlytų variantų.
Anketa yra anoniminė, tai reiškia, kad nereikia rašyti nei savo vardo, nei pavardės. Garantuojame Jūsų atsakymų slaptumą. Jūsų nuomonė mums labai svarbi!

Labai ačiū už Jūsų atsakymus!