Apklausa "Vilniaus rajono gyventojų apklausa rengiant Vilniaus rajono savivaldybės 2024-2032 metų strateginį plėtros planą"
Gerb. Vilniaus rajono gyventojai,
Maloniai kviečiame dalyvauti gyventojų apklausoje, kurią Vilniaus rajono savivaldybės užsakymu atlieka VŠĮ „Vilniaus verslo konsultacinis centras“. Tyrimas atliekamas rengiant Vilniaus rajono 2024-2032 metų strateginį plėtros planą. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie įvairias Vilniaus rajono savivaldybėje teikiamas viešąsias paslaugas ir jų poreikį, nustatyti gaires rajono plėtrai planuoti. Apklausa vykdoma internetu, yra anoniminė, surinktuose duomenyse tiesiogiai identifikuoti Jūsų atsakymų nebus įmanoma. Surinktus duomenis VŠĮ „Vilniaus verslo konsultacinis centras“ saugos laikantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų iki tol, kol bus parengta apibendrinanti ataskaita ir pristatyta savivaldybės atstovams, visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims. Po to duomenys bus sunaikinti. Ataskaitoje garantuojame Jūsų atsakymų konfidencialumą, nes pristatant rezultatus duomenys bus pateikiami tik apibendrinta forma (procentai, vidurkiai ir pan.).
Klausimyno pildymas užtruks keliolika minučių. Mums svarbi Jūsų nuomonė.
Iš anksto Jums dėkojame už Jūsų geranoriškumą ir indėlį kuriant Vilniaus rajono gerovę!
Atsakant į klausimus, prašome išreikšti savo nuomonę tinkamus variantus pažymint kryželiu × .
"99" reiškia, kad neturite nuomonės pateikto klausimo atžvilgiu ar nežinote, ką atsakyti.


Apklausa baigta ir atsakymai daugiau nebepriimami.
Dėkui už dėmesį.


Ačiū už tavo atsakymus ir noriu parekomenduoti šį tinklapį - paprasta kurti apklausas su ManoApklausa.lt!