Apklausa Platusis įsivertinimas. Tėvams
Tėveliai,
šiame klausimyne pateikti teiginiai apie mūsų mokyklą. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną teiginį ir nurodyti, ar jis, jūsų manymu, atitinka tiesą.
Anketa yra anoniminė, tai reiškia, kad nereikia rašyti nei savo vardo, nei pavardės. Garantuojame Jūsų atsakymų anonimiškumą. Jūsų nuomonė mums labai svarbi, ji padės planuojant ir gerinant tolimesnę mokyklos veiklą.