Apklausa 5-8 klasių mokinių Ugdymo karjerai poreikių tyrimas
Šios apklausos metu siekiame išsiaiškinti, ką tu žinai apie ugdymą karjerai? Su kokiais sunkumais susiduri planuodamas savo ateitį ir pan. Apklausa anoniminė.