Apklausa ASMENŲ SU NEGALIA GYVENIMO KOKYBĖS TYRIMAS
Sveiki,

Labai prašome atsakyti į apklausos, kurią atlieka Lietuvos žmonių su negalia sąjunga Neįgaliųjų reikalų prie SADM užsakymu, klausimus.

Apklausos tema - asmenų su negalia ekonominė ir socialinė gerovė, nepriklausomumo lygis bei sveikata vertinant iš Konvencijos 19 (Gyvenimas savarankiškai ir įtrauktis į bendruomenę), 25 (Sveikata) ir 28 str. (Pakankamas gyvenimo lygis ir socialinė apsauga) perspektyvos.

Apklausa atliekama vykdant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo (toliau – Konvencija) stebėseną.

Apklausa yra anoniminė, niekas nežinos Jūsų vardo, pavardės.

Apklausos rengėjai