Apklausa Klausimynas tėvams
Mieli Tėveliai,
mūsų mokykla atlieka veiklos kokybės įsivertinimą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė, pasiūlymai, kad
galėtume tobulinti vaikų ugdymo kokybę. Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime
įsivertinimo ataskaitoje.
Dėkojame Jums už pagalbą.