Apklausa Panevėžio miesto dailės galerijos lankytojų poreikių tyrimas
Galerijai yra svarbus grįžtamasis ryšys ir tobulėjimas, todėl atliekame nuomonių apie jos veiklą tyrimą. Ši anketa padės išsiaiškinti, kaip vertinamos galerijoje eksponuojamos parodos, edukacinės veiklos, koncertai, paskaitos ir kiti renginiai, kokie yra lankytojų lūkesčiai.
Pildydami anketą užtruksite tik kelias minutes, todėl kviečiame išreikšti savo nuomonę ir taip prisidėti prie lankytojų įspūdžių, patiriamų lankantis galerijoje ir jos skyriuose – Fotografijos galerijoje, Keramikos paviljone – gerinimo.
Anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami rengiant galerijos veiklos analizę.