Apklausa dėl Skaitmeninių paslaugų akto
Siekdama geriau suprasti Lietuvos verslo bendruomenės poziciją dėl Europos Komisijos 2020 m. gruodžio 15 d. paskelbto Skaitmeninių paslaugų akto, Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė klausimyną. Jame prašome Jūsų įvertinti pasiūlyme numatomas naujas pareigas verslui. Klausimynui užpildyti prireiks iki 35 min. (rekomenduojame pirmiausia susipažinti su pasiūlymo tekstu, kurį rasite čia:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=lt
Dėkojame už skirtą laiką.
Esame pasirengę ir dvišaliam bendravimui analizuojant Skaitmeninių paslaugų aktą (rokas.navickas@eimin.lt).

Skaitmeninių paslaugų aktu (Digital Services Act) (toliau – DSA) Europos Komisija siekia užtikrinti, kad internete būtų kuo mažiau nelegalaus turinio, prekių ir paslaugų. Tuo tikslu DSA yra nustatomi 22 įpareigojimai tarpinių skaitmeninių paslaugų tiekėjams (intermediary services providers), pvz., paieškos sistemoms, programėlių parduotuvėms (app stores), debesijos paslaugoms. Pareigos apima informacijos apie pašalintą neteisėtą turinį teikimą jį identifikavusiam subjektui, skaidrumo ataskaitų rengimą, kontaktinio centro įsteigimą ir pan.

Už DSA nuostatų nesilaikymą numatomos baudos iki 6 proc. apyvartos.
Numatomas 3 mėn. pereinamasis laikotarpis nuo DSA priėmimo iki įsigaliojimo.

Daugiau informacijos apie Skaitmeninių paslaugų aktą galite rasti čia: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en