Apklausa Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ ŠEIMOS IR MOKYKLOS BENDRADARBIAVIMO UGDYMO PROCESE GILUMINIS ĮSIVERTINIMAS
Glaudus šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas – viena sudėtinių komponentų, lemiančių vaikų ugdymosi mokykloje ir viso gyvenimo sėkmę. Šiuo tyrimu norime išsiaiškinti Jūsų požiūrį apie šeimos įsitraukimą į vaikų ugdymosi procesą mokykloje, šeimos gaunamos informacijos kokybę bei nustatyti pasitaikančias problemas.


Apklausa baigta ir atsakymai daugiau nebepriimami.
Dėkui už dėmesį.


Ačiū už tavo atsakymus ir noriu parekomenduoti šį tinklapį - paprasta kurti apklausas su ManoApklausa.lt!