Apklausa GEDRIMŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI
Siekdami užtikrinti:
 Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus atitiktį tarptautinio standarto ISO 9001:2015 reikalavimams,
 efektyvų ir rezultatyvų kokybės vadybos procesų įgyvendinimą bei priežiūrą Telšių rajono savivaldybei pavaldžiose įstaigose bei įstaigose, kuriose teikiamos socialinės paslaugos Telšių rajono gyventojams,
 aukščiausiosios vadovybės informuotumą apie kokybės vadybos sistemos veiklą ir bet kokį poreikį ją gerinti,
 reglamentuojančių ir vartotojo reikalavimų supratimą visoje įstaigoje,
prašome Jūsų atsakyti į šią kliento pasitenkinimo anketą paslaugų gavėjų lygmeniu.