Apklausa Dėl SADM priemonės "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse"
Apklausos tikslas: Įvertinti svarbiausius praktinio Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo (toliau – Priemonės) įgyvendinimo savivaldybėse aspektus