Apklausa Gydytojų moralinių nuostatų dėl paciento teisės atsisakyti gydymo tyrimas
Gerbiama(s) gydytoja(-au), kviečiame Jus dalyvauti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto vykdomame tyrime apie gydytojų požiūrį į paciento teisę atsisakyti gydymo.

Prašome perskaityti pateiktas situacijas ir atsakyti, kaip ir kodėl pasielgtumėte tam tikrais atvejais. Nėra svarbu, ar panašių situacijų sprendimas patenka į Jūsų, kaip tam tikros specialybės gydytojo, kompetencijos sritį, taip pat nėra svarbu, ar Jūs turite patirties panašių klausimų sprendime.
Tai nėra žinių patikrinimas, nėra teisingų ar klaidingų atsakymų – mums svarbus Jūsų asmeninis požiūris ir moraliniai įsitikinimai, tad prašome Jūsų atsakyti į anketos klausimus, NEGALVOJANT APIE TEISINĮ REGLAMENTAVIMĄ.
Anketos pildymas truks apie 15 min. Anketa yra anoniminė – tyrėjai negalės nustatyti ryšio tarp atsakymų ir konkretaus asmens. Prašome Jūsų pateikti tik labai bendrus demografinius duomenis ir nuomonę tiriamu klausimu.
Nuoširdžiai dėkojame Jums už dalyvavimą!

Darbo vadovė: Dr. Asta Čekanauskaitė, VU Medicinos fakulteto Sveikatos etikos,
istorijos ir teisės centras
Tyrėjos: VI kurso medicinos studentės: Džiugilė Kersnauskaitė, Jelizaveta Krotova, Karolina Lubytė
Esant klausimų apie šį tyrimą, rašykite: asta.cekanauskaite@mf.vu.lt