Apklausa Vilniaus rajono savivaldybės šeimos tarybos klausimynas
Tyrimo duomenys bus apibendrinti ir naudojami rengiant Vilniaus rajono savivaldybės Šeimos tarybos 2020 metų socialinių paslaugų planą ir socialinių paslaugų projektus. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie jiems ir jų šeimos nariams teikiamas paslaugas ir naujų paslaugų poreikį Vilniaus rajono gyventojams.